O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Stanisław Dziechciarz
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   dziechciarz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-605
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
451
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 915487
LUDZIE NAUKI: 70852
USOS web: 647
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: automatyka hydropneumatyczna, napęd hydrauliczny

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 3

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Zarys systemu wspomagajacego projektowanie operacji kontrolno - pomiarowych w zautomatyzowanym systemie obróbkowym   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 623-631
  Jerzy Stamirowski, Stanisław Dziechciarz
  Opublikowano: 2015
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: Skrypt nr 371, Strony: stron 140
  Ryszard Dindorf, Stanisław Dziechciarz, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki. Skrypt.
  Ryszard Dindorf, Stanisław Dziechciarz, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1