O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Andrzej Tomasz Dziadoń
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   adziadon@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-508
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
89
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 929516
LUDZIE NAUKI: 37243
USOS web: 619
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa
specjalnosci: inżynieria materiałowa, metaloznawstwo i obróbka cieplna

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 60

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Properties of Mg laser alloyed with Al or AlSi20   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Surface Engineering
  Tom: 32, Zeszyt: 12, Strony: 908-915
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń, Karina Jagielska-Wiaderek
  Opublikowano: 2016
   
 2. The microstructure of the surface layer of magnesium laser alloyed with aluminum and silicon   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Characterization
  Tom: 118, Strony: 505-513
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Ludwik Błaż
  Opublikowano: 2016
   
 3. Formation of layered Mg/eutectic composite using diffusional processes at the Mg-Al interface   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 56, Zeszyt: 3, Strony: 677-684
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Ludwik Błaż
  Opublikowano: 2011
   
 4. Microstructure evolution at the Cu-Ti interface during high temperature synthesis of copper-intermetallic phases layered composite   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 54, Zeszyt: 2, Strony: 455-466
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny, Mirosław Gajewski, Mariola Iwan, Zofia Rzączyńska
  Opublikowano: 2009
   
 5. Mechanical behaviour of multilayer metal-intermetallic laminate composite synthesised by reactive sintering of Cu/Ti foils   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 52, Zeszyt: 4, Strony: 555-562
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2007
   
 6. Strain behaviour of copper-intermetallic layered composite   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  Tom: 460-461, Zeszyt: Complete, Strony: 238-242
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2007
   
 7. Structural transformations at the Cu-Ti interface during synthesis of copper-intermetallics layered composite   24 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kovové Materiály-Metallic Materials
  Tom: 42, Zeszyt: 1, Strony: 42-50
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2004
   
 8. Structural aspect of overageing in CuTi alloys
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 43, Zeszyt: 4, Strony: 363-374
  Andrzej Dziadoń, J. Maurer
  Opublikowano: 1998
   
 9. Plastic flow instability in precipitation-hardenable aluminium alloys
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 42, Zeszyt: 4, Strony: 349-358
  Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 1997
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Effects of the pouring temperature on the formation of the bonding zone between AZ91 and AlSi17 in the compound casting process   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2017
   
 2. The microstructure of Mg modified by surface alloying with AlMg4.5Mn wire   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1582-1587
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2015
   
 3. Fabrication of Cu-intermetallic fibrous composites   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Conference proceedings of 23 International Conference on Metallurgy and Materials ,,Metal 2014
  Strony: 1200-1205
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Microstructure of the Bonding Zone Between AZ91 and AlSi17 Formed by Compound Casting   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 202-206
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2017
   
 2. The influence of the chosen welding technology on the microstructure and selected mechanical properties of welded magnesium alloy AZ91   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 89, Zeszyt: 3/2017, Strony: 40-45
  Paweł Bolanowski, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2017
   
 3. Formation of Al-alloyed layer on magnesium with use of casting techniques   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 112-116
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2016
   
 4. Stopowanie powierzchni magnezu metodą spawalniczą przy użyciu drutu AlMg4,5Mn   8 (2,64) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 60, Zeszyt: 3, Strony: 110-114
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2015
   
 5. Charakterystyka mikrostruktury warstwy wierzchniej magnezu wzbogaconej w aluminium i krzem za pomocą lasera CO2   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i metale nieżelazne
  Tom: 58, Zeszyt: 10, Strony: 551-556
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola
  Opublikowano: 2013
   
 6. Magnez – kierunki kształtowania własności mechanicznych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka Plastyczna Metali
  Tom: 24, Zeszyt: 4, Strony: 253-277
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2013
   
 7. Analiza mikrostruktury warstwy wierzchniej magnezu wzbogaconej w aluminium   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 56, Zeszyt: 5, Strony: 272-278
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola
  Opublikowano: 2011
   
 8. Processing copper-intermetallic fibrous composites from copper and titanium powders   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 125-129
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń, Jarosław Mazurek
  Opublikowano: 2011
   
 9. Projektowanie geometrii kompozytu warstwowego magnez-eutektyka   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 4, Strony: 322-326
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2009
   
 10. Compression behaviour of magnesium-eutectic mixture layered composite   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kompozyty
  Tom: 8, Strony: 364-368
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola
  Opublikowano: 2008
   
 11. Formation of magnesium-eutectic mixture layered composite   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Odlewnictwa
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 127-132
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2008
   
 12. Starzenie przetopionej laserem warstwy wierzchniej stopu AlSi5Cu2   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 53, Zeszyt: 12, Strony: 795-799
  Andrzej Dziadoń, Marcin Drogosz, Renata Mola, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2008
   
 13. Surface cracking of laser melted Ti-6Al-4V alloy   4 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Materials Science
  Tom: 8, Zeszyt: 2(16), Strony: 94-102
  Andrzej Dziadoń, Waldemar Serbiński, Andrzej Zieliński, M. Jażdżewska
  Opublikowano: 2008
   
 14. Analiza procesu deformacji plastycznej kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 37, Zeszyt: 3, Strony: 761-764
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2006
   
 15. Możliwość wykorzystania obróbki laserowej w celu poprawy własności stopu Ti6Al4V   6 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów
  Tom: 9, Zeszyt: 58-60, Strony: 121-123
  M. Jażdżewska, Andrzej Zieliński, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2006
   
 16. Przemiany strukturalne warstwy wierzchniej stopu Al-Si za pomocą nadtapiania laserowego w niskiej temperaturze   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Zeszyt: 5, Strony: 291-293
  Waldemar Serbiński, Andrzej Zieliński, Andrzej Dziadoń, Tadeusz Wierzchoń
  Opublikowano: 2005
   
 17. Wytwarzanie oraz własności struktur nanokrystalicznych i amorficznych w warstwach wierzchnich stopów aluminium   6 pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 71, Zeszyt: 7/8, Strony: 303-305
  Waldemar Serbiński, Andrzej Zieliński, Andrzej Dziadoń, Tadeusz Wierzchoń
  Opublikowano: 2004
   
 18. Struktura i własności tribologiczne stopów Al-Si po powierzchniowym przetopie laserowym   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 24, Zeszyt: 6, Strony: 299-302
  J. Dudek, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2003
   
 19. Własności kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne miedziowo tytanowe   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 639-641
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2003
   
 20. Wzbogacanie warstwy wierzchniej stopu AlMg3 przez przetop laserowy niklowo-krzemowego osadu elektrolitycznego   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 84-88
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny, Mirosław Gajewski
  Opublikowano: 2003
   
 21. Plastic flow of CuTi alloys at elevated temperatures   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 46, Zeszyt: 4, Strony: 361-373
  Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Surface Alloying of Magnesium by GTAW Using AlMg4.5Mn Wire
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 49-52
  Tomasz Bucki, Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2015
   
 2. Experimental investigation of boiling heat transfer on new porous coverings
  w czasopiśmie:   XII Int. Symp. - Heat Transfer and Renewable Sources of Energy
  Strony: 403-410
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Edward Poniewski, Andrzej Dziadoń, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2008
   
 3. Kompozyty miedź-cząstki twardej fazy uzyskane metodą spiekania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Tom: 7, Zeszyt: 7, Strony: 53-58
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2008
   
 4. Odporność na ścieranie kompozytów o osnowie miedzi badanych przy pomocy testera T-07
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 93-100
  Andrzej Dziadoń, Edward Wajs, Renata Mola, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 2008
   
 5. Technologia wytwarzania i zastosowania spiekanych proszkowych struktur porowatych
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 321-328
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Poniewski, Andrzej Dziadoń, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2008
   
 6. Influence of Laser Treatment on Microstructure of Surface Layer of the Ti-6Al-4V Alloy
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 11th World Conference on Titanium, The Japan Institute of Metals (JIMIC5), Kyoto
  Strony: 1735-1738
  Andrzej Dziadoń, Waldemar Serbiński, Andrzej Zieliński, M. Jażdżewska
  Opublikowano: 2007
   
 7. New laser-enhanced surface treatment of Ti bioalloy
  w czasopiśmie:   3th International Conference - Environmental Degradation of Engineering Materials
  Tom: 7, Zeszyt: 2(12), Strony: 295-299
  M. Jażdżewska, Andrzej Zieliński, I. Skalski, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2007
   
 8. Synthesis of intermetallic phases at the Al-Mg interface
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 159-162
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2007
   
 9. Structure of copper - intermetallics composite sintered from copper and titanium powders
  w czasopiśmie:   2th International Conference Engineering and Education
  Strony: 89-94
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń, Renata Mola
  Opublikowano: 2006
   
 10. Formation and properties of layered copper - intermetallic phases composite
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 77-80
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2005
   
 11. Formation and properties of layered copper – intermetallic phases composite   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materiálové inžinierstvo (Materials Engineering)
  Tom: 12/4, Strony: 10-12
  Marek Konieczny, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2005
   
 12. Formation of Al - intermetallic phases layered composite - growth of intermetallics at the Al-Ni, Al-Cu, Al-Fe and Al-Mg interface
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 81-84
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2005
   
 13. Przemiany strukturalne na granicy Al-Mg podczas formowania kompozytu warstwowego metal - fazy międzymetaliczne
  w czasopiśmie:   XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej
  Strony: 327-332
  Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2005
   
 14. Effect of Laser Treatment on the Wear and Corrosion Resistance of Aluminium Alloy Used for Pistons
  w czasopiśmie:   Conference STIF2C`2003
  Strony: 93-96
  W. Serbiński, J. M. Olive, Andrzej Dziadoń, J. P. Frayrer
  Opublikowano: 2003
   
 15. Powierzchniowa obróbka laserowa stopu Al-Si w warunkach kriogenicznych
  w czasopiśmie:   III Pomorska Konferencja Naukowa "Inżynieria Materiałowa 2002" Gdańsk-Wieżyca
  Strony: 71-72
  Waldemar Serbiński, J. M. Olive, Andrzej Dziadoń, Jacek Rudnicki
  Opublikowano: 2002
   
 16. Wpływ laserowej modyfikacji struktury na własności mechaniczne stopów Al-Si
  w czasopiśmie:   III Pomorska Konferencja Naukowa "Inżynieria Materiałowa 2002" Gdańsk-Wieżyca
  Strony: 25-26
  Andrzej Dziadoń, J. Dudek, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2002
   
 17. Wpływ przetapiania laserowego na strukturę i własności stopów Al-Si
  w czasopiśmie:   XXX Szkoˆa Inžynierii Materiaˆowej, Ustroä-Jaszowiec
  Strony: 73-78
  J. Dudek, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2002
   
 18. Formowanie kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne drogą wysokotemperaturowej syntezy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Tom: 75, Zeszyt: 75, Strony: 221-230
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny, Mirosław Gajewski
  Opublikowano: 2001
   
 19. Stopowanie laserowe AlMg3 krzemem lub niklem i krzemem
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: 74, Zeszyt: 74, Strony: 111-120
  Andrzej Dziadoń, Marek Konieczny, Mirosław Gajewski
  Opublikowano: 2001
   
 20. Wpływ korozji wodorowej w miedzianych, włóknistych strukturach porowatych na wymianę ciepła przy wrzeniu
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, 3-6.09.
  Strony: 121-128
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Edward Poniewski, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2001
   

Monografie
 1. Magnez i jego stopy   20 pkt
  Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Struktura i właściwości doczołowych złączy ze stali konstrukcyjnej niestopowej, spawanych metodą MAG prądem pulsującym   5 (2,50) pkt
  w książce:   Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej
  Strony: 201 - 207
  Andrzej Dziadoń, Andrzej Skrzypczyk, Sebastian Sikora
  Opublikowano: 2013
   
 2. Magnez i jego stopy   4 pkt
  w książce:   Inżynieria metali i ich stopów
  Strony: 257-288
  Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2011
   
 3. Badania eksperymentalne nowych pokryć porowatych intensyfikujących proces wrzenia   3 (,60) pkt
  w książce:   Termodynamika w nauce i gospodarce
  Tom: 2, Strony: 554-561
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Edward Poniewski, Andrzej Dziadoń, Wojciech Depczyński, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2008
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Kompozyt włóknisty o osnowie miedzi i sposób wytwarzania kompozytu włóknistego o osnowie miedzi   30 (15,00) pkt
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Włodzimierz Bochniak
  Opublikowano: 2013
   
 2. Sposób laserowego przetapiania powierzchni stopów zwłaszcza aluminium   20 pkt
  Waldemar Serbiński, Andrzej Dziadoń, Tadeusz Wierzchoń, Andrzej Zieliński
  Opublikowano: 2003
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Kompozyt włóknisty o osnowie miedzi i sposób wytwarzania kompozytu włóknistego o osnowie miedzi   2 (1,00) pkt
  Andrzej Dziadoń, Renata Mola, Włodzimierz Bochniak
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1