O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Dominik Łukasz Dudek
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   dominik_dudek@op.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
233
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3951039
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 19

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badania wpływu przepłukiwania szczeliny roboczej na efekty obróbki elektroerozyjnej (EDM)   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   MECHANIK
  Zeszyt: 01/2017, Strony: 76-77
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badania dokładności geometrycznej otworów drążonych metodą EDM   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 12, Strony: 23-28
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2015
   
 3. Badania wygładzania powierzchni kół łańcuchowych metodą obróbki wibrościernej   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Zeszyt: 3, Strony: 68-74
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Katarzyna Czernikiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 4. Badania wygładzania powierzchni kół łańcuchowych metodą obróbki wibrościernej   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Tom: 20, Zeszyt: 3, Strony: 17-21
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Katarzyna Czrenikiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 5. Wpływ wybranych parametrów procesu przecinania strugą wodno-ścierną na dokładność geometryczną i jakość powierzchni otworów cylindrycznych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 308-312
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2015
   
 6. The Superficial Layer Forming by Anodic-Mechanical Machining with a Flexible Electrode   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Academic Review [ Академічний огляд ]
  Strony: 131-134
  Piotr Młynarczyk, Dominik Dudek, Daniel Krajcarz
  Opublikowano: 2013
   
 7. Badania wpływu oddziaływań elektrod szczotkowych na konstytuowanie struktury geometrycznej obrabianej powierzchni   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   IM Inżynieria Maszyn
  Tom: 16, Zeszyt: 3, Strony: 119-127
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Krzysztof Łakomiec, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 8. Investigation of the shape accuracy of cylindrical holes machined by EDM process   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Machine Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 2, Strony: 98-104
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The Superficial Layer Forming by Electroerosion-Mechanical Alloying Process With A Flexible Electrode. (appendix).
  w czasopiśmie:   Proccedings 29th International Colloquium Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry
  Strony: 1-6
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Dominik Dudek, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 2. Analyzing the shape deviation cylindrical holes machined by EDM (electro discharge machining) process
  w czasopiśmie:   9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, TRANSCOM
  Strony: 175-178
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2011
   
 3. Badania wpływu warunków przepłukiwania szczeliny roboczej w obróbce EDM na dokładność geometryczną drążonych otworów
  w czasopiśmie:   XIII International PhD Workshop OWD 2011
  Strony: 477-480
  Dominik Dudek, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2011
   
 4. The Superficial Layer Forming By Hybrid (Electroerosion-Mechanical) Machining.
  w czasopiśmie:   Proceedings of 5th Annual International Travelling Conference Education Research Innovation ERIN
  Strony: 355-362
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2011
   
 5. Badania dokładności kształtu oraz parametrów struktury geometrycznej otworów cylindrycznych drążonych metodą EDM.
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych Z. nr 16
  Strony: 11-17
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2010
   
 6. Analyzing the technical characteristics of EDM tools   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   8th Europen Conference of Young Research and Scientific Workers TRANSCOM'2009
  Strony: 193-196
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2009
   
 7. Badania charakterystyk użytkowych obrabiarki elektroerozyjnej BP-95d
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009
  Strony: 374-379
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2009
   
 8. Badania eksperymentalne charakterystyk technologicznych obrabiarek elektroerozyjnych BP-95
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 281-288
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badania wygładzania wibroabrazyjnego powierzchni tulei mosiężnych   4 (1,33) pkt
  w książce:   Innovative Manufacturing Technology. Innowacyjne technologie wytwarzania
  Strony: 273-283
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 2. Konstytuowanie struktury geometrycznej powierzchni w obróbce elektroerozyjno-mechanicznej   4 (1,33) pkt
  w książce:   Innovative Manufacturing Technology. Innowacyjne technologie wytwarzania
  Strony: 285-293
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek, Krzysztof Łakomiec, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 3. Badania błędów zarysu kształtu i struktury geometrycznej powierzchni otworów cylindrycznych drążonych metodą EDM.   4 (2,00) pkt
  w książce:   Warstwa Wierzchnia Technologicznie Kształtowana
  Strony: 98-107
  Sławomir Spadło, Dominik Dudek
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1