O pracowniku
Pomoc (F2)
inż. Ryszard Karol Domagalski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
358
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 14

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Research methods and testing stand developed to examine vibrations generated by rolling bearing   11 (2,20) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 41-49
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Ewa Sender, Paweł Zmarzły, Łukasz Gorycki
  Opublikowano: 2016
   
 2. Pomiary momentów oporowych łożysk tocznych w aspekcie dokładności kształtowo–wymiarowej elementów współpracujących   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 3, Strony: 187-193
  Łukasz Gorycki, Ryszard Domagalski, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2015
   
 3. Eksperymentalna istotność wyznaczania harmonicznych zarysów okrągłości i falistości powierzchni   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 47, Zeszyt: 5, Strony: 17-20
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Ryszard Domagalski
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Eksperymentalna istotność wyznaczania harmonicznych zarysów okrągłości i falistości powierzchni
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania Maszyn" Politechnika Szczecińska, Szczecin 1999
  Strony: 195-202
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Ryszard Domagalski
  Opublikowano: 1999
   
 2. Komputerowe wspomaganie statystycznych badań porównawczych metod pomiaru zarysów okrągłości
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo - Techniczna "Metrologia wspomagana komputerowo" WAT, Warszawa 1999
  Tom: 2, Strony: 213-218
  Stanisław Adamczak, Zbigniew Sender, Ryszard Domagalski
  Opublikowano: 1999
   
 3. Nowe parametry odniesieniowych metod pomiaru zarysów okrągłości części maszyn
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania Maszyn" Politechnika Szczecińska, Szczecin 1999
  Strony: 187-194
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski
  Opublikowano: 1999
   
 4. Experimental Research into the Significance of Determination of Harmonics of Roundness Profiles and Surface Waviness
  w czasopiśmie:   9th International DAAAM Symposium Proceedings, Cluj - Napoca 1998
  Strony: 3-4
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 1998
   

Rozdziały w monografiach
 1. Konzeption der Auswertung der Genauigkeit von Computergestutzten Bezugsmessungen Der Rundheitsprofile
  w książce:   Metrology in Quality Assurance Systems
  Strony: 7-16
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Zbigniew Sender
  Opublikowano: 1998
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Mechanizm obciążenia osiowego, zwłaszcza łożysk tocznych w urządzeniu badawczym   30 (15,00) pkt
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Marian Galant, Henryk Kolczyński
  Opublikowano: 2015
   
 2. Zespół dociskowy obciążenia osiowego łożysk tocznych, zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru poziomu drgań   30 (15,00) pkt
  Stanisław Adamczak, Marian Galant, Henryk Kolczyński, Ryszard Domagalski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Urządzenie do badania statycznych i dynamicznych momentów oporowych w łożyskach tocznych i sposób pomiaru momentu oporowego w łożyskach tocznych obciążonych poprzecznie   25 (12,50) pkt
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Marian Galant, Henryk Kolczyński
  Opublikowano: 2012
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Mechanizm obciążenia osiowego, zwłaszcza łożysk tocznych w urządzeniu badawczym   2 (1,00) pkt
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Marian Galant, Henryk Kolczyński
  Opublikowano: 2012
   
 2. Zespół dociskowy obciążenia osiowego łożysk tocznych, zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru poziomu drgań   2 (1,00) pkt
  Stanisław Adamczak, Marian Galant, Henryk Kolczyński, Ryszard Domagalski
  Opublikowano: 2012
   
 3. Urządzenie do badania statycznych i dynamicznych momentów oporowych w łożyskach tocznych i sposób pomiaru momentu oporowego w łożyskach tocznych obciążonych poprzecznie   2 (1,00) pkt
  Stanisław Adamczak, Ryszard Domagalski, Marian Galant, Henryk Kolczyński
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1