O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Tomasz Dobrowolski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
514
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4005567
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 7477
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 7

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza wpływu gęstości próbkowania poziomego na parametry chropowatości   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 4/2017, Strony: 332-334
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Ocena dokładności wymiarowo-kształtowej i stereometrii powierzchni radiatora ukształtowanego mikrofrezem precyzyjnym VHM   11 (4,40) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 10/2017, Strony: 918-920
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski
  Opublikowano: 2017
   
 3. The assessment of the surface texture of friction node components after tribological tests   11 (3,85) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 12/2017, Strony: 1144-1147
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski
  Opublikowano: 2017
   
 4. Wybrane zagadnienia stykowych pomiarów struktury geometrycznej powierzchni   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 4/2017, Strony: 328-331
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski
  Opublikowano: 2017
   
 5. Wpływ materiału i rodzaju obróbki na możliwość pomiaru stereometrii powierzchni metodą koherentnej interferometrii korelacyjnej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 89, Zeszyt: 11, Strony: 1662-1663
  Tomasz Dobrowolski, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Zasady dobrej praktyki dla pomiarów chropowatości powierzchni po bardzo dokładnym toczeniu   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 89, Zeszyt: 08/09, Strony: 1140-1141
  Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Comparitive analysis of surface roughness measurments obtained with the use of contact stylus profilometry and coherence scanning interferometry
  w czasopiśmie:   XXI IMEKO World Congress "Measurment in Research and Industry"
  Strony: 1557-1560
  Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Krzysztof Stępień, Tomasz Dobrowolski, Ireneusz Chmielik
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1