O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Ryszard Filip Dindorf
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Pełniona funkcja: Kierownik
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   dindorf@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-481
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
31
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 916022
LUDZIE NAUKI: 36158
USOS web: 7474
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn, mechatronika, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
specjalnosci: urządzenia mechatroniczne, automatyzacja systemów płynowych, napedy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 505

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Adaptive Control of the Electro-Hydraulic Servo-System with External Disturbances   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Asian Journal of Control
  Tom: 15, Zeszyt: 4, Strony: 1065-1080
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 2. Rapid prototyping of fuzzy controller pneumatic servo-system   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  Tom: 40, Zeszyt: 3-4, Strony: 349-361
  Jakub Emanuel Takosoglu, Ryszard Filip Dindorf, Paweł Andrzej Łaski
  Opublikowano: 2009
   
 3. Elektrohydrauliczny pulsator ciśnienia cieczy.
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 30, Zeszyt: 2, Strony: 419-431
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1992
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A semi-active pneumatic suspension of the working machine seat   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 1066-1069
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 2. Leak measuring system of compressed air in pipeline   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 1070-1073
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 3. Study of the possibility of use of bioelectric signals to wireless remote control of the electro-pneumatic positioning systems   15 (7,35) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 270-273
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Katarzyna Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 4. Synchronized trajectory tracking control of 3-DOF hydraulic translational parallel manipulator   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference MECHARONICS: Ideas for Industrial Applications, May 12-15.2014, Łódź, Poland.
  Tom: 317, Strony: 269-277
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2015
   
 5. Contour error of the 3-DoF hydraulic translational parallel manipulator   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research. Trans Tech Publications Switzerland.
  Tom: 874, Strony: 57-62
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 6. Estimating Potential Energy Savings in Compressed Air Systems   10 pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011. Procedia Engineering. Science Direct Elsevier.
  Tom: 39, Strony: 204-211
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. A pneumatic semi-active seat suspension.   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 2, Strony: 114-117
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 2. Development of energy efficient hydrostatic drives with energy recovery.   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 776-782
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2017
   
 3. Pneumatyczne semiaktywne zawieszenie siedziska maszyny roboczej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 2, Strony: 114-117
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 4. Rozwój energooszczędnych napędów hydrostatycznych z odzyskiem energii   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 776-782
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2017
   
 5. Virtual prototyping of the electro-hydraulic parallel manipulator control systems.   13 (6,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: Mechanics, Zeszyt: 7, Strony: 179-187
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 6. Prototyp przestrzennego przesuwnego manipulatora równoległego ze zintegrowanymi osiami elektrohydraulicznymi   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 5-6, Strony: 386-394
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 7. Urządzenie do automatycznego pomiaru natężenia przecieku w instalacji sprężonego powietrza   14 (7,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 92, Zeszyt: 11, Strony: 187
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 8. Mobilne urządzenie do automatycznego pomiaru natężenia przecieku w instalacjach sprężonego powietrza.   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 4, Strony: 3-10
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 9. Projekt elektro-pneumatycznego symulatora jazdy samochodem. Technika Transportu Kolejowego   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 1675-1579
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2015
   
 10. Stanowisko laboratoryjne do pomiaru parametrów elementów i układów hydraulicznych.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 393-387
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 11. Stanowisko laboratoryjne do pomiaru parametrów w instalacji sprężonego powietrza.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 389-401
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 12. Zastosowanie pośredniej metody zbiornikowej do pomiaru charakterystyk statycznych zaworów pneumatycznych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 9-13
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 13. Aktywny układ zawieszenia siedziska maszyny roboczej   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 11355-11360
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2014
   
 14. Indirect method of leakage flow rate measurement in compressed air pipelines   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, Switzerland
  Tom: 630, Strony: 288-293
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 15. Metoda pośrednia pomiaru przecieku w instalacji sprężonego powietrza   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  Zeszyt: 38, Strony: 7-10
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 16. Metody pośrednie pomiaru natężenia przecieku w rurociągach przesyłowych sprężonego powietrza   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 3102-3111
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 17. Modernizacja napędu i sterowania płyt podawacza worków do paletyzera   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 3112-3121
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 18. Synchronizacja przemieszczenia serwonapędów elektrohydraulicznych w manipulatorze wieloosiowym   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 11361-11369
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2014
   
 19. Wyznaczanie czasu i ciśnienia napełniania i opróżniania zbiornika pneumatycznego   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 5-8
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 20. Znormalizowane metody pomiaru zanieczyszczeń sprężonego powietrza   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 5-10
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 21. Bezprzewodowy system detekcji i pomiaru przecieków w instalacjach sprężonego powietrza   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 570-573
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 22. Konstrukcja i kinematyka hydraulicznego translacyjnego manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 5, Strony: 5-9
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 23. Nowe metody pomiaru przecieku w systemach sprężonego powietrza   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 566-569
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 24. Remote control of the electro-pneumatic servo drive using biosignals   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 1-M, Strony: 245-253
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 25. Serwonapęd elektropneumatyczny sterowany biosygnałami   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 5-8
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 26. Układ sterowania serwonapędem elektropneumatycznym przy zastosowaniu laserowej metody pomiaru przemieszczenia   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 59, Zeszyt: 6, Strony: 574-577
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   
 27. Adaptive control of a parallel manipulator driven by electro-hydraulic cylinders   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 17, Strony: 1061-1071
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 28. Metody adaptacyjne stosowane w regulacji pozycyjno-siłowej serwonapędu elektrohydraulicznego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: 1, Strony: 11-14
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 29. Ocena możliwości oszczędzania energii w systemach sprężonego powietrza, cz.1   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 1, Strony: 45-47
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 30. Pośrednie metody pomiaru przecieków sprężonego powietrza   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: 3, Strony: 8-12
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2012
   
 31. System komunikacji bezprzewodowej w sterowaniu serwonapędów elektropneumatycznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: 83, Strony: 46-51
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 32. Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept   2 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 1, Strony: 9-13
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 33. Oszacowanie oszczędności energii w systemach sprężonego powietrza   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 1, Strony: 14-19
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 34. Rozproszony system sterowania czasu rzeczywistego do serwonapedów płynowych   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne. Mechanika
  Tom: 4-M/2011/A, Zeszyt: 7, Strony: 43-48
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 35. Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej   2 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 2, Strony: 16-20
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 36. Zmniejszenie zużycia energii w systemach sprężonego powietrza   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 2, Strony: 30-35
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 37. Adaptive control of an electro-hydraulic servo-system   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 15, Strony: 657-666
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2010
   
 38. Design and experimental test of a pneumatic parallel manipulator tripod type 3UPRR   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Zeszyt: 4, Strony: 9-13
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2010
   
 39. Mechanizmy napędowe z muskułami pneumatycznymi w automatyzacji produkcji   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 2, Strony: 29-33
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2010
   
 40. Modelling of artificial arm actuated by pneumatic muscle actuators   9 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Applied Mechanics and Engineering
  Tom: 15, Zeszyt: 3, Strony: 667-683
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 41. Models of artificial arm actuated by pneumatic muscles actuators   6 pkt
  w czasopiśmie:   Bio-Algorithms and Med-Systems
  Tom: 6, Zeszyt: 12, Strony: 113-121
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 42. Możliwości oszczędzania energii w systemach sprężonego powietrza   2 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie
  Zeszyt: 10, Strony: 24-31
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 43. Ocena możliwości oszczędzania energii w systemach sprężonego powietrza   6 pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka, Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Zeszyt: 1, Strony: 7-14
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 44. Pozycjonowanie serwonapędu elektropneumatycznego z bezpośrednim pomiarem przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 86-91
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2010
   
 45. Projekt manipulatora równoległego typu Delta z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 28-31
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 46. Projekt manipulatora równoległego typu Delta z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 61-65
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2010
   
 47. Projekty badawcze realizowane w Zakładzie Mechatroniki   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 29-33
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 48. Rozwój konstrukcji i sterowania pneumatycznego manipulatora równoległego typu tripod   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Strony: 31-35
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 49. Systemy biomechatroniczne   6 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 2, Strony: 5-11
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 50. Hydrauliczne urządzenie podnoszenia   2 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Tom: 11, Zeszyt: 11, Strony: 130-133
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 51. Mikromechatronika. Mikrochwytaki do mikromontażu systemów MEMS   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 5, Strony: 11-18
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 52. Oszczędności energii w systemach sprężonego powietrza   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: 1 (70), Strony: 16-20
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 53. Rozproszony system sterowania serwonapędów płynowych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 4, Strony: 15-20
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2009
   
 54. Rozwój bazy naukowo-badawczej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 10-15
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 55. Specjalne chwytaki do palet z pneumatycznym aktuatorami mięśniowymi   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 3, Strony: 26-30
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 56. Teaching-playback control of electro-pneumatic servo-drive   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 28, Zeszyt: 1, Strony: 1-6
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 57. Technika wytwarzania i montażu mikrozaworów pneumatycznych   2 pkt
  w czasopiśmie:   Technologia i Automatyzacja Montażu
  Tom: 4, Strony: 5-9
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 58. Algorytm regulacji adaptacyjnej do serwonapędu elektrohydraulicznego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Zeszyt: 11, Strony: 40-44
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2008
   
 59. Distributed measurements and control systems for rapid prototyping of fluid power drive controllers   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: No 5, Strony: 273-275
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2008
   
 60. Mechatronika w napędach płynowych. Pneumatyczne aktuatory mięśniowe   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 5, Strony: 5-12
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2008
   
 61. Mechatronika w napędach płynowych. Rozwój napędów płynowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 1, Strony: 11-16
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2008
   
 62. Model bryłowy manipulatora równoległego typu 3RRR z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 3, Strony: 7-10
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 63. Pomiar parametrów przepływowych elementów pneumatycznych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Strony: 30-40
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2008
   
 64. Pomiar przecieków powietrza w instalacji pneumatycznej przy wykorzystaniu dysz wzorcowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 1, Strony: 12-15
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 65. Sterowanie pneumatycznego układu napędowego z dwoma aktuatorami mięśniowymi   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 1, Strony: 42-44
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2008
   
 66. System sprężonego powierza w elektrofoltrach i instalacji usuwania suchego popiołu   2 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Tom: 10, Zeszyt: 2, Strony: 88-92
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2008
   
 67. Wyniki badań serwonapędu elektrohydraulicznego z regulatorem adaptacyjnym   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Tom: 26, Zeszyt: 4, Strony: 3-8
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2008
   
 68. Energooszczędne sterowanie układami pneumatycznymi   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 2, Strony: 2-5
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 69. Manipulator hydrauliczny do naprowadzania młota na kruszarce szczękowej   2 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Tom: 9, Zeszyt: 5, Strony: 48-52
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 70. Modernizacja napędu płyt podawacza worków do paletyzatora   2 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Tom: 9, Zeszyt: 11, Strony: 46-50
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 71. Modernizacja układu sterowania robota przemysłowego PR-02 z napędem pneumatycznym   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: 11, Zeszyt: 12, Strony: 48-51
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 72. Określenie charakterystyki przepływu zaworów pneumatycznych metodą programowania komputerowego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 3, Strony: 35-37
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 73. SimHydraulics - nowe narzędzia do modelowania i symulacji napędów elektrohydraulicznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 5-9
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 74. Wirtualny model manipulatora hydraulicznego do naprowadzania młota na kruszarkach szczękowych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 16-21
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, J. Dudek
  Opublikowano: 2007
   
 75. Wirtualny model ramienia bionicznego z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 1, Strony: 48-50
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 76. Wykorzystanie programu 3DCAD do projektowania siłowników pneumatycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 5, Strony: 5-8
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 77. Zagadnienia montażu mikrozaworów pneumatycznych   2 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Tom: 9, Zeszyt: 7-8, Strony: 104-108
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 78. Badanie układu sterowania odtworzeniowego serwonapędu pneumatycznego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 29-31
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2006
   
 79. Biochwytaki z elastycznymi aktuatorami pneumatycznymi   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 5, Strony: 5-11
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2006
   
 80. Pneumatyczny manipulator równoległy typu tripod   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 2, Strony: 40-43
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2006
   
 81. Projektowanie i budowa elektropneumatycznego manipulatora o kinematyce równoległej typu tripod   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 1, Strony: 115-126
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2006
   
 82. Serwonapęd elektropneumatyczny z regulacją rozmytą   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 1, Strony: 127-138
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2006
   
 83. Specjalne chwytaki płynowe   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 22-27
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2006
   
 84. Stanowisko do badania parametrów i charakterystyk przepływowych elementów pneumatycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 6, Strony: 15-17
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2006
   
 85. Szybkie prototypowanie układu sterowania rozmytego serwonapędu elektropneumatycznego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 1, Strony: 25-29
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2006
   
 86. Wirtualne laboratorium pneumatyki   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 5, Strony: 48-50
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2006
   
 87. Analiza serwonapędu pneumatycznego z regulatorami rozmytymi   4 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 1, Strony: 51-53
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 88. Badania modelowe pneumatycznego manipulatora równoległego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 51, Zeszyt: 6, Strony: 14-16
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2005
   
 89. Badania modelowe pneumatycznego manipulatora równoległego o kinematyce 3-UPRR   4 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 3, Strony: 28-30
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2005
   
 90. Badania modelowe prototypu pneumatycznego manipulatora równoległego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: Nr 8-9, Strony: 664-671
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2005
   
 91. Chwytaki z muskułami pneumatycznymi   4 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 6, Strony: 16-19
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 92. Doświadczalne charakterystyki statyczne muskułu pneumatycznego typu MAS   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 4, Strony: 16-19
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 93. Doświadczalne charakterystyki zaworu proporcjonalnego   4 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 5, Strony: 2-5
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 94. Modelowanie i wyznaczanie współczynników siły tarcia w siłownikach pneumatycznych   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 83, Strony: 89-98
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 95. Program DSH_32 wspomagający obliczanie napędów hydrostatycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 5-8
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 96. Program uczący HYDRAULIKTrainer   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 4, Strony: 5-8
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 97. Regulacja serwonapędu pneumatycznego z zastosowaniem logiki rozmytej   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: Nr 6, Strony: 17-19
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 98. Siła tarcia statycznego w siłowniku pneumatycznym   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 34-37
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 99. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w identyfikacji serwonapędu pneumatycznego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 2, Strony: 2-5
  Ryszard Dindorf, Tomasz Gawor
  Opublikowano: 2005
   
 100. Analiza serwonapędu elektropneumatycznego z regulacją rozmytą   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: Nr 6, Strony: 28
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 101. Analiza termo-hydrodynamiczna bezstykowego uszczelnienia czołowego   2 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Zeszyt: 9, Strony: 92-95
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 102. Kierunki i perspektywy rozwoju techniki płynowej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 13-17
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 103. Laboratorium naukowo-dydaktyczne napędów pneumatycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: 2, Strony: 48-53
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 104. Model i charakterystyki muskułów pneumatycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: Nr 2, Strony: 24-25
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 105. Modele siły tarcia stosowane w symulacji napędów hydraulicznych i pneumatycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: Nr 6, Strony: 25
  Ryszard Dindorf, Grzegorz Bieroński
  Opublikowano: 2004
   
 106. Ocena przydatności sterowników programowalnych PLC do napędów elektrohydraulicznych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Zeszyt: 99, Strony: 17-21
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 107. Program ITI-SIM do modelowania i symulacji układów hydraulicznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 1, Strony: 4-8
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 108. Regulacja adaptacyjna napędu elektrohydraulicznego w warunkach zmiennego obciążenia   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 17-21
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 109. Regulacja adaptacyjna serwonapędu elektrohydraulicznego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: Nr 6, Strony: 27
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 110. Regulacja adaptacyjna serwonapędu elektrohydraulicznego z kompensacją zakłóceń   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Zeszyt: 10, Strony: 20-22
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2004
   
 111. Rozwój i zastosowanie manipulatorów i robotów rehabilitacyjnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: Nr 11, Strony: 4-9
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 112. Rozwój zaopatrzenia ortopedycznego z elementami płynowymi   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: Nr 6, Strony: 5-9
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 113. Stanowisko do badania muskułów pneumatycznych typu MAS   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 5, Strony: 35-38
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 114. Wyznaczanie charakterystyk statycznych muskułu pneumatycznego typu MAS   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 6-9
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 115. Zastosowanie programu ITI-SIM do symulacji napędów pneumatycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 25-28
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 116. Zastosowanie regulatora PID sterownika programowalnego PLC do pozycjonowania liniowego serwonapędu hydraulicznego   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Tom: R. 22, nr 1, Strony: 35-39
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 117. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w identyfikacji serwonapędu elektrohydraulicznego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Tom: Nr 6, Strony: 26
  Tomasz Gawor, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 118. Chwytak kapilarny do mikromontażu   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: Nr 10, Strony: 10-13
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 119. Model obliczeniowy i charakterystyki chwytaka bezstykowego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 6, Strony: 1-2
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 120. Muskuł pneumatyczny jako element napędowy   1 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Tom: Nr 7-8, Strony: 32-35
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 121. Muskuły pneumatyczne. Budowa, parametry, zastosowanie   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: Nr 2, Zeszyt: 2, Strony: 46-48
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2003
   
 122. Muskuły pneumatyczne. Charakterystyki dynamiczne   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 5, Strony: 40-42
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 123. Muskuły pneumatyczne. Charakterystyki statyczne   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 47-49
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 124. Tarcie w napędach hydrostatycznych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Tom: Nr 2, Strony: 14-17
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 125. Wieloosiowe manipulatory elektropneumatyczne   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 4, Strony: 51-53
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2003
   
 126. Zbiór bloków hydraulicznych - Hydraulic Blockset w programie MATLAB/SIMULINK   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 1, Strony: 5-9
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 127. Elektroniczne przyrządy pomiarowe do diagnostyki napędów hydraulicznych   2 pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Tom: 20, Zeszyt: 1, Strony: 29-33
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2002
   
 128. Manipulatory z kinematyką równoległą   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 6, Strony: 48-50
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2002
   
 129. Mikroprzetworniki termopneumatyczne w elementach płynowych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 48, Zeszyt: 3, Strony: 9-10
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2002
   
 130. Notacja grafów wiązań dla układów pneumatycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 3, Strony: 13-14
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2002
   
 131. Projektowanie i symulacja działania układów elektropneumatycznych za pomocą programu FLUID SIM-3P   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 14-15
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2002
   
 132. Siłownik membranowy - zastosowanie i charakterystyki   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 2, Strony: 12-15
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2002
   
 133. Zastosowanie mikrozaworów w układach pneumatycznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 3, Strony: 38-41
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2002
   
 134. Chwytaki pneumatyczne   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 4, Strony: 37-41
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   
 135. Elementy hydrauliczne i pneumatyczne w protetyce ortopedycznej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 5, Strony: 5-8
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2001
   
 136. Kierunki rozwoju i zastosowania mikrorobotyki   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: 5, Zeszyt: 10, Strony: 5-7
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 137. Methods of manufacture and assembly of fluid microelements   6 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 32-39
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 138. Mikroprzetworniki w układach płynowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 17-20
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2001
   
 139. Modelling of pulsatory flows in blood vessels   4 pkt
  w czasopiśmie:   Acta of Bioengineering and Biomechanics
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 15-30
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2001
   
 140. Zawory pneumatyczne z przetwornikami piezoelektrycznymi   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza
  Zeszyt: 1, Strony: 44-48
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   
 141. Miniaturowe zawory piezoelektryczne   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 39, Strony: 63-72
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2000
   
 142. Modelowanie dynamiki i symulacja cyfrowa liniowego napędu hydrostatycznego z niesztywnymi elementami konstrukcji   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 39, Strony: 53-62
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 143. Modelowanie kinematyki i dynamiki manipulatora ze sterowaniem elektrohydraulicznym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 3, Strony: 7-10
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 144. Podstawy teoretyczne i zastosowanie wysokociśnieniowego strumienia wody   4 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 97, Zeszyt: 2-M, Strony: 71-84
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 145. Sprawność strukturalna i energetyczna elektrohydraulicznego układu pozycjonowania   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 39, Strony: 43-52
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 146. Wybrane problemy współczesnej mikropneumatyki   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 39, Strony: 73-82
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 147. Mikrohydraulika   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 13-16
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 148. Modelling and simulation of hydraulic drive system with secondary control   6 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 23, Zeszyt: 4, Strony: 21-29
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 149. Modelowanie i symulacja hydrostatycznego zespołu napędowego z regulacją wtórną   4 pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 2, Strony: 4-8
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1999
   
 150. Water jet stream as a "hydraulic laser" in medicine   6 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 23, Zeszyt: 4, Strony: 31-39
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 151. Zmodyfikowane macierze strukturalne w badaniach układów hydraulicznych   4 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 96, Zeszyt: 2-M, Strony: 1-19
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 152. Akumulator membranowy jako tłumik pulsacji o liniowej charakterystyce sprężystości
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 2, Strony: 4-8
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1998
   
 153. Dobór charakterystyki akumulatora membranowego w hydropneumatycznym zawieszeniu pojazdu
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 95, Zeszyt: 6-M, Strony: 154-163
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow, K. Szybalski
  Opublikowano: 1998
   
 154. Modelowania i symulacji hydraulicznych układów regulacji przy wykorzystaniu macierzy MSM
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Zeszyt: 74, Strony: 9-18
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1998
   
 155. Ocena możliwości zwiększenia pojemności energetycznej akumulatorów gazowych
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: T 17, Zeszyt: 1, Strony: 51-66
  Ryszard Dindorf, S. Sobolewski
  Opublikowano: 1998
   
 156. Określanie współczynników korekcyjnych przy pomiarze pulsującego strumienia cieczy za pomocą przepływomierza zwężkowego
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 2M, Strony: 39-48
  Ryszard Dindorf, K. Szybalski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1997
   
 157. Porównanie sprawności strukturalnej i energochłonności wybranych układów hydraulicznych ze sterowaniem dławieniowo-szeregowym
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 5, Strony: 19-23
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1997
   
 158. Porównanie współczynników sprawności strukturalnej i energetycznej układów hydraulicznych ze sterowaniem dławieniowo-szeregowym.
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Zeszyt: 67, Strony: 42-50
  Ryszard Dindorf, Stanisław Gumuła, Włodzimierz Sobolewski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1997
   
 159. Problemy modelowania przepływu krwi
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 1, Strony: 20-24
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1997
   
 160. Wpływ parametrów cieczy roboczej na dokładność pomiaru objętościowego natężenia przepływu
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: 6, Strony: 381-383.
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1997
   
 161. Badania eksperymentalne i teoretyczne stałociśnieniowego napędu hydrostatycznego.
  w czasopiśmie:   Mazyny Górnicze
  Zeszyt: 62, Strony: 11-24
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow, Włodzimierz Sobolewski, Stanisław Gumuła
  Opublikowano: 1996
   
 162. Dobór akumulatorów hydraulicznych jako źródła energii z uwzględnieniem własności gazu rzeczywistego.
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Zeszyt: 59, Strony: 27-34
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow, Włodzimierz Sobolowski, Stanisław Gumuła
  Opublikowano: 1996
   
 163. Modelling of the dynamics of a hydraulic positional cylinder.
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions
  Zeszyt: 1, Strony: 3-16
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1996
   
 164. Wstępne badania dynamiczne energooszczędnego hydrostatycznego układu napędowego pojazdu samochodowego z odzyskiem energii.
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 2M, Strony: 1-15
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1996
   
 165. Możliwość pomiaru pulsującego strumienia cieczy przepływomierzem zwężkowym.
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: 10, Strony: 251-152
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1994
   
 166. Budowa modelu cyfrowego w badaniach symulacyjnych proporcjonalnych zaworów ciśnieniowych.
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 4M, Strony: 39-53
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1993
   
 167. Initial dynamic investigation of a proportional pressure control valve with internal mechanical coupling.
  w czasopiśmie:   Archive of Mechanical Engineering
  Tom: XL, Zeszyt: 3-4, Strony: 247-259
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1993
   
 168. Zastosowanie metody macierzy strukturalnych w analizie dynamicznej układów hydraulicznych.
  w czasopiśmie:   Archives of Control Sciences
  Tom: XXXVI, Zeszyt: 3-4, Strony: 499-515
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1991
   
 169. Symulacja cyfrowa w zastosowaniu do parametrycznej optymalizacji hydraulicznych zaworów ciśnieniowych.
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 5-6, Strony: 169-173
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1990
   
 170. Possibilities of improving steady-state characteristics of pressure-control valves. .
  w czasopiśmie:   Archive of Mechanical Engineering
  Tom: XXXV, Zeszyt: 3, Strony: 121-134
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1988
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Automatic device for indirect measurement of leakage flow rate in compressed air pipeline.
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Material
  Tom: 233, Strony: 1-7
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Katarzyna Pawelec
  Opublikowano: 2017
   
 2. Bezpieczeństwo układów pneumatycznych, ogólne zasady.
  w czasopiśmie:   Utrzymanie Ruchu
  Zeszyt: 2, Strony: 8-10
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 3. Demonstracyjne urządzenie do automatycznego pomiaru natężenia przecieku w instalacji sprężonego powietrza.
  w czasopiśmie:   SP’2016 - XI Konferencja Naukowa „Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle”. Łagów, 12-15 czerwca 2016.
  Strony: 33-36
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 4. Koncepcja systemu sterowania w czasie rzeczywistym hydraulicznymi prasami kuźniczymi podczas procesów kucia swobodnego ciężkich odkuwek trudno odkształcalnych.
  w czasopiśmie:   III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce, Automatyzacja procesów produkcyjnych. Jedlnia-Letnisko k. Radomia, 4-6 lipca 2016.
  Strony: 1-1
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 5. Practical parallel position-force controller for electro-hydraulic servo drive using on-line identification.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Dynamics Control. Springer Verlag
  Tom: 4, Strony: 52-58
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2016
   
 6. Wpływ zanieczyszczeń oleju na eksploatację układów hydraulicznych.
  w czasopiśmie:   Utrzymanie Ruchu
  Zeszyt: 3, Strony: 50-52
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2016
   
 7. Brain computer interface for wireless remote control.
  w czasopiśmie:   MCSB’2015 – International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems. 14-15 May 2015, Kraków
  Strony: 15-16
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 8. Metoda obliczeniowa wyznaczania charakterystyki tłumienia kolumny zawieszenia hydropneumatycznego samochodu.
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 2938-2947
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 9. Mobilne urządzenie do automatycznego pomiaru natężenia przecieku w instalacjach pneumatycznych.
  w czasopiśmie:   PNEUMA’2015 - XX Konferencja. Białystok - Hołny Mejera, 21-26.06.2015
  Strony: 27-28
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś,
  Opublikowano: 2015
   
 10. Model dynamiczny i symulacja hydrostatycznej regulacji wtórnej do napędu pojazdów.
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 2948-2957
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 11. Modelling and analysis of the hydraulic servo drive system.
  w czasopiśmie:   International Conference MECHATRONICS: Ideas for Industrial Applications. May 11-13.2015, Gdańsk, Poland.
  Strony: 64
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2015
   
 12. Napędy hydrostatyczne z rekuperacją energii hamowania odzyskowego
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 2958-2967
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 13. Pośrednie metody pomiaru charakterystyk statycznych zaworów pneumatycznych.
  w czasopiśmie:   NiSHiP’2015 - Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Napędy i Sterowanie Hydrauliczne i Pneumatyczne 2015”. Szklarska Poręba - Jakuszyce, 18-20 marca 2015
  Strony: 116-123
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 14. Study on simulation model of hydro-pneumatic accumulator as a secondary power source in hydrostatic traction drive systems.
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 2968-1976
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 15. Translacyjny manipulator równoległy ze zintegrowanymi liniowymi osiami elektro-hydraulicznymi
  w czasopiśmie:   Drive&Control Local
  Zeszyt: 4, Strony: 5-5
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 16. Wireless remote control of electro-pneumatic positioning system   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hidraulica
  Zeszyt: 3, Strony: 7-13
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   
 17. Kinematyka translacyjnego manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 18, Strony: 36-43
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 18. Mechanizm napędowy hydraulicznego manipulatora równoległego - TRIPOD.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 18, Strony: 305-312
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2014
   
 19. A simple adaptive parallel force/position control of the electro-hydraulic servo-system
  w czasopiśmie:   DSTA’2013 – 12th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications. Łódź, Poland, December 2-5, 2013.
  Strony: 183-183
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 20. Bezprzewodowe pomiary przecieków w układach sprężonego powietrza.
  w czasopiśmie:   KKM’2013 – VI Krajowy Kongres Metrologii, Kielce- Sandomierz 19-22 czerwca 2013.
  Strony: 233-234
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 21. Bio-inspired elbow join model actuated by pneumatic muscle actuators
  w czasopiśmie:   RTS’2013 – Radienie Tekutinowých Systémov, 13th International Scientific and Engineering Conference “Control of Fluid System”. June, 05-07 2013, Piešťany. Zbornik. Hydropneutech s.r.o. Žilina (Slovak Republic)
  Strony: 3-3
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 22. Bio-inspired elbow join model actuated by pneumatic muscle actuators.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Tom: 1-2, Strony: 50-54.
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 23. Charakterystyki i sterowanie silników pneumatycznych
  w czasopiśmie:   Pneumatyka Systemy Sprężonego Powietrza
  Tom: 1, Strony: 43-49
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 24. Control of the electro-pneumatic servo drive using biosignals.
  w czasopiśmie:   RTS’2013 – Radienie Tekutinowých Systémov, 13th International Scientific and Engineering Conference “Control of Fluid System”. June, 05-07 2013, Piešťany. Zbornik. Hydropneutech s.r.o. Žilina (Slovak Republic)
  Strony: 7-7
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 25. Control of the electro-pneumatic servo drive using biosignals.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Tom: 1-2, Strony: 46-50
  Sebastian Mazur, Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 26. Design and control of a 3-axis parallel electro-hydraulic manipulator.
  w czasopiśmie:   RTS’2013 – Radienie Tekutinowých Systémov, 13th International Scientific and Engineering Conference “Control of Fluid System”. June, 05-07 2013, Piešťany. Zbornik. Hydropneutech s.r.o. Žilina (Slovak Republik)
  Strony: 10-10
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   
 27. Design and control of a 3-axis parallel electro-hydraulic manipulator.   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Tom: 1-2, Strony: 42-46
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   
 28. Nowa metoda pomiaru przecieku w systemach sprężonego powietrza.
  w czasopiśmie:   KKM’2013 – VI Krajowy Kongres Metrologii, Kielce- Sandomierz 19-22 czerwca 2013.
  Strony: 323-324
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   
 29. Układ sterowania serwonapędem elektropneumatycznym przy zastosowaniu laserowej metody pomiaru przemieszczenia.
  w czasopiśmie:   KKM’2013 – VI Krajowy Kongres Metrologii, Kielce- Sandomierz 19-22 czerwca 2013.
  Strony: ss.247-248
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   
 30. Badania modelowe i doświadczalne serwonapędu elektrohydraulicznego z regulatorem adaptacyjnym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 214-223
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 31. Measurement methods of compressed air leakage for pneumatic system.
  w czasopiśmie:   RTS’2012 – Radienie Tekutinowých Systémov 2012, 12th International Scientific and Engineering Conference - Control of Fluid System. Zbornik abstaktov. March, 14-16 2012, Zuberec - West Tatra, Slovakia.
  Strony: 3
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 32. Measurement methods of compressed air leakage for pneumatic system.
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1-2, Strony: 1-5
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 33. Nowe metody pomiaru przecieku sprężonego powietrza w instalacjach pneumatycznych
  w czasopiśmie:   NiSHiP’2012 - Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna - Napędy i Sterowanie Hydrauliczne i Pneumatyczne 2012. Stan, potrzeby, oczekiwania i możliwości
  Strony: 11-19
  Ryszard Dindorf, Sebastian Mazur, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 34. Parallel position – force control of the electro-hydraulic servo driver using adaptive methods
  w czasopiśmie:   RTS’2012 – Radienie Tekutinowých Systémov 2012, 12th International Scientific and Engineering Conference - Control of Fluid System. Zbornik abstraktov. March, 14-16 2012, Zuberec - West Tatra, Slovakia.
  Strony: 4
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 35. Parallel position – force control of the electro-hydraulic servo driver using adaptive methods.
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1-2, Strony: 15-18
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 36. Projekt i budowa trzyosiowego manipulatora elektropneumatycznego układzie kartezjańskim
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 167-175
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2012
   
 37. Projekt przestrzennego manipulatora równoległego typu Delta z napędem mięśniowym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 80-88
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   
 38. Sterowanie adaptacyjne elektrohydraulicznym manipulatorem równoległym.
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne. XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-dydaktyczna Teorii Mechanizmów, Maszyn i Układów Mechatronicznych. Materiały Konferencyjne, Koszalin-Kołobrzeg 2012.
  Strony: 67
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 39. Adaptive robust control of electro-hydraulic servo-systems with on-line identification system
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1-2, Strony: 4-10
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 40. Determination of flow-rate parameters of pneumatic valves
  w czasopiśmie:   14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control
  Strony: 1-2
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2011
   
 41. Distributed real-time control system for fluid power drives
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1-2, Strony: 1-3
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 42. Fluid power control systems
  w czasopiśmie:   Materiały dydaktyczne. Projekt; "Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.". Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.
  Strony: 1-30
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 43. Manipulator typu DELTA o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędem mięśniowym
  w czasopiśmie:   Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
  Zeszyt: 6, Strony: 20-28
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 44. Metody sterowania szeregowych manipulatorów elektropneumatycznych. Control methods of serial elektro-pneumatic manipulators
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 219-220
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 45. Mięśniowy układ napędowy
  w czasopiśmie:   Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
  Strony: 58-63
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2011
   
 46. Mięśniowy układ napędowy manipulatora równoległego typu Delta. Muscular driving system of parallel Delta manipulator
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 221-222
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Ł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 47. Modelowanie i projektowanie elektrohydraulicznego układu napędowego
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 185-186
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 48. Modelowanie i projektowanie elektrohydraulicznego układu napędowego. Design and modeling of a electro-hydraulic servo-drive system
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 185-196
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2011
   
 49. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 143-144
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 50. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego. Control system modeling of elektro-hydraulic servo-drive
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'20011
  Strony: 143-144
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 51. Projekt i konstrukcja manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędem mięśniowym typu DELTA. Design and construction manipulator closed chain with muscledrive type Delta
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'20011
  Strony: 209-210
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 52. Projekt układu sterowania z logiką rozmytą dla trzyosiowego manipulatora o kinematyce równoległej typu Tripod. Design fuzzy control system of tree-axis parallel electro-pneumatic Tripod manipulator
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011
  Strony: 211-212
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 53. Zintegrowane napędy elektrohydrauliczne
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie
  Tom: 13, Zeszyt: 9, Strony: 38-47
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 54. Biomimatic model of pneumatic artificial muscle
  w czasopiśmie:   14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control
  Strony: 1-2
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 55. Design and research of pneumatic valves with piezo-electric actuators
  w czasopiśmie:   14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control
  Strony: 1-2
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 56. Determination of flow-rate parameters of pneumatic valves.
  w czasopiśmie:   14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control
  Strony: 1-2
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2010
   
 57. Inteligentne sterowanie serwonapędu pneumatycznego
  w czasopiśmie:   Control Engineering Polska
  Zeszyt: 1-2, Strony: 50-56
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 58. Problems of the adaptive control of electro-hydraulic system
  w czasopiśmie:   6th International Conference Mechatronics Systems and Materials - MSM'2010
  Strony: 222
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 59. The conceptional project of application of biomimetic actuators to flapping-wings of micro aerial vehicles
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Scientific Aspect of Unmanned Aerial Vrhicle - SAUAV’2010
  Strony: 30-31
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 60. Badanie dokładności pozycjonowania manipulatora elektropneumatycznego typu tripod z wykorzystaniem czujników laserowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 240-244
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 61. Distributed control system for fluid power drives
  w czasopiśmie:   13th International Conference on Development in Machinery Design and Control
  Tom: 11, Strony: 19-20
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2009
   
 62. Distributed measurements and control systems for rapid prototyping of artificial intelligence controller
  w czasopiśmie:   7th International Conference on Measurement - MEASUREMENT'2009
  Strony: 202-205
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 63. Intelligent position control system of pneumatic servo-drive
  w czasopiśmie:   13th International Conference on Development in Machinery Design and Control
  Tom: 11, Strony: 23-24
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 64. Koncepcja sterowania manipulatora elektrohydraulicznego z wizyjnym naprowadzaniem na obszar roboczy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 423-427
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2009
   
 65. Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu serwonapędami pneumatycznymi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 147-152
  Tomasz Gawor, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 66. Oszczędności energii sprężonego powietrza
  w czasopiśmie:   Control Engineering Polska
  Zeszyt: 7
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 67. Projekt hybrydowego napędu ciężkiej maszyny roboczej
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA
  Strony: 1-10
  Ryszard Dindorf, Ł. Chłopek
  Opublikowano: 2009
   
 68. Rozwój konstrukcji pneumatycznego manipulatora równoległego typu tropod
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 118-125
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 69. Solid model of Delta type pneumatic parallel manipulator
  w czasopiśmie:   13th International Conference on Development in Machinery Design and Control
  Tom: 11, Strony: 21-22
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 70. Sprężenie zwrotne
  w czasopiśmie:   Energia
  Zeszyt: 7-8, Strony: 19-20
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 71. Wpływ pomiaru przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika na dokładność pozycjonowania serwonapędu elektropneumatycznego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 13, Strony: 398-405
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2009
   
 72. Adaptacyjny regulator PID serwonapędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 315-320
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2008
   
 73. Badanie muskułu pneumatycznego typu pęcherzowego
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA
  Strony: 1-10
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 74. Charakterystyki statyczne muskułu pneumatycznego typu pęcherzowego
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 87-92
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 75. Metoda określania siły oderwania w uszczelnieniach siłowników pneumatycznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 177-182
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 76. Możliwości oszczędności energii w systemach sprężonego powietrza
  w czasopiśmie:   12th International Scientific and Engineering Conference - Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON
  Tom: 10, Zeszyt: 2, Strony: 295-302
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2008
   
 77. Projekt nowego muskułu pneumatycznego typu pęcherzowego
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 75-80
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 78. Solid modeling of pneumatic elements and driving systems
  w czasopiśmie:   12th International Conference - Development in Machinery Design and Control
  Tom: 10, Strony: 27-28
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 79. Stanowisko i metody pomiaru przecieków sprężonego powietrza
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 81-86
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 80. The influence of pneumatic muscle volume upon the number of its working cycles
  w czasopiśmie:   12th International Conference - Development in Machinery Design and Control
  Tom: 10, Strony: 25-26
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2008
   
 81. Określenie siły oderwania w uszczelnieniach siłowników pneumatycznych
  w czasopiśmie:   XI International Scientific-Technical Conference "Seals and Sealing Technology of Machines and Devices" SEALSCONF'2007
  Strony: 53-60
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2007
   
 82. Positioning and teaching/play-back fuzzy control of electro-pneumatic servo-drive in real time
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 199-201
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 83. Positioning control and teaching/play-back control of electro-pneumatic servo-drive
  w czasopiśmie:   11th International Scientific Seminar - Developments in Machinery Design and Control
  Tom: 9, Strony: 89-90
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 84. Problemy regulacji adaptacyjnej serwonapędów elektrohydraulicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Z. 7, Strony: 183-188
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 85. Prototype of pneumatic parallel manipulator
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 137-140
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 86. Prototyping of tripod-type pneumatic parallel manipulator
  w czasopiśmie:   11th International Scientific Seminar - Developments in Machinery Design and Control
  Tom: 9, Strony: 49-50
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 87. Sterowanie pozycyjne muskułu pneumatycznego typu MAS
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 195-200
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 88. Szybkie prototypowanie regulatora adaptacyjnego w napędach elektrohydraulicznych
  w czasopiśmie:   International Scientific-Technical Conference Hydraulic and Pneumatic NiSHiP'2007
  Strony: 74-84
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 89. Wirtualny model manipulatora z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 6
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 90. Wirtualny projekt manipulatora o kinematyce równoległej z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 189-194
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2007
   
 91. Lifting force of non-contact gripper
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1-2
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2006
   
 92. Prototype of pneumatic parallel manipulator.
  w czasopiśmie:   8th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Strony: 275-278
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2006
   
 93. Static and dynamic models of pneumatic muscle actuator (PMA)
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1-2
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2006
   
 94. Symulacja ruchu pneumatycznego manipulatora równoległego
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Tom: 8, Zeszyt: 6, Strony: 28-34
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2006
   
 95. Szybkie prototypowanie regulacji rozmytej serwonapędu pneumatycznego
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Tom: 8, Zeszyt: 4, Strony: 26-33
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2006
   
 96. Szybkie prototypowanie sterowania rozmytego w czasie rzeczywistym serwonapędu elektropneumatycznego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
  Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 57-70
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2006
   
 97. Vývoj prototypů pneumatických paralelních manipulator. (Prototyping of pneumatic parallel manipulator)
  w czasopiśmie:   Automa
  Zeszyt: 1, Strony: 2-4
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2006
   
 98. Wirtualny układ sterowania serwonapędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie
  Tom: R. 8, nr 10, Strony: 96-102
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2006
   
 99. Badania modelowe manipulatora o kinematyce równoległej typu tripod
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 23-34
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 100. Badania pneumatycznego manipulatora równoległego z regulatorem rozmytym.
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie
  Zeszyt: 12, Strony: 40-45
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 101. Badania prototypu pneumatycznego manipulatora równoległego o kinematyce 3-UPRR
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TECHNICON'2005
  Strony: CD
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 102. Badanie modelowe manipulatora elektropneumatycznego typu tripod
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2005
  Tom: 2, Strony: 251-254
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 103. Control of electro-pneumatic 3-DOF parallel manipulator using fuzzy logic
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005
  Strony: 113-116
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 104. Egzoszkieletony z aktuatorami pneumatycznymi
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Zeszyt: 9, Strony: 38-41
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 105. Elastyczne aktuatory płynowe
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne
  Strony: 38-44
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2005
   
 106. Implementacja algorytmów sterowania napędów elektrohydraulicznych do sterownika PLC
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja pt.:Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych CYLINDER'2005
  Strony: 101-110
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2005
   
 107. Model research of pneumatic parallel manipulator
  w czasopiśmie:   2th VIDA International Conference Virtual Design and Automation
  Strony: CD
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2005
   
 108. Modelowanie sztucznych układów mięśniowych z aktuatorami pneumatycznymi
  w czasopiśmie:   Bio-Algorithms and Med-Systems
  Tom: Nr 1/2, Strony: 145-156
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 109. Modelowanie, symulacja i sterowanie serwonapędu eletropneumatycznego oparte na logice na logice rozmytej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
  Zeszyt: 1, Strony: 35-48
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 110. Prototypowanie sterowania rozmytego w czasie rzeczywistym serwonapędu elektropneumatycznego
  w czasopiśmie:   IV Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MIS'2005
  Strony: 215-218
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 111. Regulacja adaptacyjna napędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja pt.:Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych CYLINDER'2005
  Strony: 111-119
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2005
   
 112. Sterowanie rozmyte serwonapędu elektropneumatycznego
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2005
  Tom: 2, Strony: 117-120
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 113. Sterowanie serwonapędu elektropneumatycznego z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej
  w czasopiśmie:   IV Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MIS'2005
  Strony: 89-92
  Tomasz Gawor, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 114. Szybkie prototypowanie układu regulacji napędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - Miesięcznik Techniczno-Informacyjny
  Zeszyt: 10, Strony: 18-22
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2005
   
 115. Technika płynowa wspomagana komputerowo
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne
  Strony: 45-51
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2005
   
 116. Zastosowanie programu SimMechanics pakietu Matlab w symulacji manipulatora równoległego typy tripod
  w czasopiśmie:   IV Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MIS'2005
  Strony: 129-132
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2005
   
 117. Analiza kinematyki manipulatora elektropneumatycznego typu tripod
  w czasopiśmie:   Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia Wybrane
  Strony: 139-148
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 118. Budowa modeli cyfrowych numerycznych elementów i układów hydraulicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
  Tom: 3, Zeszyt: 1, Strony: 49-59
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 119. Friction models in hydrostatics drives
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 3-4, Strony: 57-59
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 120. Friction models in hydrostatics drives
  w czasopiśmie:   International Scientifics Conference Hydraulics and Pneumatics'2004. Svit (Slovak Republic)
  Strony: 29-34
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 121. Identyfikacja serwonapędu elektropneumatycznego z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej
  w czasopiśmie:   III Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. MIS'2004. Łódź
  Strony: 35-40
  Tomasz Gawor, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 122. Model and characteristics of non-contact gripper
  w czasopiśmie:   5th International Carpathian Control Conference ICCC'2004
  Strony: 383-386
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 123. Model termodynamiczny aktywnego bezstykowego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004
  Strony: 101-108
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 124. Modelowanie, symulacja i sterowanie serwonapędu elektropneumatycznego oparte na logice rozmytej
  w czasopiśmie:   III Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. MIS'2004. Łódź
  Strony: 123-128
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 125. Problemy identyfikacji serwonapędów elektropneumatycznych
  w czasopiśmie:   Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia Wybrane
  Strony: 175-182
  Tomasz Gawor, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 126. Sterowanie serwonapędem elektropneumatycznym za pomocą regulatora rozmytego PD
  w czasopiśmie:   Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia Wybrane
  Strony: 149-158
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 127. Symulacja ruchu manipulatora o kinematyce równoległej typu tripod
  w czasopiśmie:   III Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. MIS'2004. Łódź
  Strony: 69-72
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 128. Sztuczne muskuły jako nowe bioelementy
  w czasopiśmie:   III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej. Kraków 13-14 maja 2004
  Strony: 92
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 129. Thermo-hydrodynamic model of non-contact face seal
  w czasopiśmie:   5th International Carpathian Control ConferenceICCC'2004
  Strony: 387-390
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 130. Zastosowanie muskułów pneumatycznych w inżynierii medycznej
  w czasopiśmie:   III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej. Kraków 13-14 maja 2004
  Strony: 61
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 131. Analiza odkształcenia wieloosiowego manipulatora elektropneumatycznego o strukturze platformy Stewarda metodą MES
  w czasopiśmie:   II Krajowe Sympozjum "Modelowanie i symulacja komputerowa w technice".
  Strony: 1-8
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2003
   
 132. Budowa modeli cyfrowych elementów i układów hydraulicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
  Zeszyt: 4
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 133. Electropneumatic manipulator with serial and parallel kinematic chain.
  w czasopiśmie:   The 18th International Conference on Hydraulics and Pneumatics ICHP2003, Prague
  Strony: 305-312
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2003
   
 134. Friction models in hydraulic control system.
  w czasopiśmie:   4th International Carpathian Control Conference. ICCC 2003, High Tatras, Slovakia
  Strony: 257-260
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 135. Konfiguracja sterowania i pomoru ruchu manipulatora elektropneumatycznego za pomocą programu WinPisa.
  w czasopiśmie:   II Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MIS 2003
  Strony: 61-66
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2003
   
 136. Model PHYSBE do symulacji układu krążenia
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 23-33
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 137. Model siłownika pneumatycznego przy wykorzystaniu sztucznej sieci neuronowej w programie MATLAB
  w czasopiśmie:   II Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice MIS 2003
  Strony: 51-56
  Ryszard Dindorf, T. Gawor
  Opublikowano: 2003
   
 138. Modelowanie kinematyki i animacja ruchu manipulatorów wieloczłonowych za pomocą programu SYMROB
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
  Zeszyt: 1
  Ryszard Dindorf, T. Gawor, Paweł Łaski, J. Tokasoglu
  Opublikowano: 2003
   
 139. Pozycjonowanie siłownika beztłoczyskowego w serwonapędach elektropneumatycznych.
  w czasopiśmie:   III Warsztaty Projektowania Mechatronicznego
  Strony: 21-28
  T. Gawor, Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 140. Static and dynamic models of pneumatic muscle actuator.
  w czasopiśmie:   The 18th International Conference on Hydraulics and Pneumatics ICHP2003, Prague
  Strony: 295-304
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 141. Thermodynamic analysis of controlled noncontacting face seals.
  w czasopiśmie:   4th International Carpathian Control Conference. ICCC 2003. High Tatras (Slovakia)
  Strony: 261-264
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 142. Thermodynamic analysis of controlled non-contacting face seals.
  w czasopiśmie:   4th International Carpathian Control Conference. ICCC 2003, High Tatras, Slovakia
  Strony: 261-264
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 143. Wieloosiowy manipulator elektropneumatyczny o strukturze platformy Stewarda.
  w czasopiśmie:   III Warsztaty Projektowania Mechatronicznego
  Strony: 91-98
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 144. Biblioteka modeli dynamicznych elementów hydraulicznych w pakiecie MATLAB-SIMULINK
  w czasopiśmie:   Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź
  Strony: 125-130
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2002
   
 145. Hydrotronika tendencją rozwoju napędów hydraulicznych
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna "Napędy i Sterownia Hydrauliczne'2002. Wrocław
  Strony: 7-11
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2002
   
 146. Kierunki rozwoju systemów płynowych
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Strony: CD
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2002
   
 147. Metody wytwarzania i montażu mikroelementów płynowych
  w czasopiśmie:   Materiały na naukowe posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN, Kielce
  Strony: 39-45
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2002
   
 148. Modelling and simulation of the hydraulic control system with elastically mounted load mass
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC'2002. Malenovice, Czech Republic
  Strony: 155-160
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2002
   
 149. Modelling of hydraulic pulsatory system using bond graphs
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 2, Strony: 17-20
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2002
   
 150. Modelowanie kinematyki i animacji ruchu robotów za pomocą aplikacji SYMROB w pakiecie MATLAB
  w czasopiśmie:   Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź
  Strony: 119-124
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2002
   
 151. PHYSBE - wzorcowy program do symulacji układu krążenia
  w czasopiśmie:   II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej. Kraków
  Strony: 13
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2002
   
 152. Programy do komputerowego projektowania, modelowania i symulacji napędów płynowych
  w czasopiśmie:   Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź
  Strony: 131-136
  Ryszard Dindorf, T. Gawor
  Opublikowano: 2002
   
 153. Programy użytkowe do symulacji napędów hydraulicznych
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna "Napędy i Sterownia Hydrauliczne'2002. Wrocław
  Strony: 170-175
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2002
   
 154. Temperature change in noncontacting face seals
  w czasopiśmie:   10th International Conference HERVICON'2002
  Strony: 141-150
  Ryszard Dindorf, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2002
   
 155. Temperature identification in Face Seal
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC'2002
  Strony: 45-50
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2002
   
 156. Analysis of energetic efficiency of hydraulic positioning system
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC'2001
  Strony: 627-632
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2001
   
 157. Analysis of structural efficiency of hydraulic control system
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC'2001.
  Strony: 633-638
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2001
   
 158. Digital simulation of the hydrostatic drive with elastically mounted load mass
  w czasopiśmie:   VI International Conference - Control of Fluid System, RTS'2001.17-18.11.2001, Terechov -Biely Potok, Slovaka
  Strony: 24-29
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 159. Dynamic models of the hydrostatic drive with elastic mounting
  w czasopiśmie:   VI International Conference - Control of Fluid System, RTS'2001.17-18.11.2001, Terechov -Biely Potok, Slovakia
  Strony: 18-23
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 160. Energetic efficiency of electro-hydraulic positioning system
  w czasopiśmie:   Hydraulika a Pneumatika
  Zeszyt: 1, Strony: 36-38
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 161. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: Skrypt nr 371, Strony: stron 140
  Ryszard Dindorf, Stanisław Dziechciarz, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   
 162. Membrana jako element uszczelnienia w układach płynowych
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowa Konferencja Uszczelnienia i technika uszczelnienia maszyn i urządzeń. 22-24.05., Polanica
  Strony: 29-36
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 163. Minimization of power losses in electrohydraulic control system
  w czasopiśmie:   17th International Conference HYDRAULICS AND PNEUMATICS'2001, Ostrava,Czech Republic
  Strony: 63-70
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 164. Monitoring in intensive care word
  w czasopiśmie:   3rd International Conference MEASUREMENT'2001
  Strony: 313-316
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 165. Niepewność pomiarowa przepływomierza zwężkowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 74, Strony: 59-66
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 166. Przyrządy pomiarowe w diagnostyce napędów hydraulicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 74, Strony: 67-74
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   
 167. The application of bond graphs in modelling of pulsating flow in hydraulic system
  w czasopiśmie:   17th International Conference HYDRAULICS AND PNEUMATICS'2001, Ostrava, Czech Republic
  Strony: 270-277
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 168. Uncertainty of discharge coefficient of orifice flowmeter
  w czasopiśmie:   3rd International Conference MEASUREMENT'2001
  Strony: 317-320
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2001
   
 169. Determination of efficiency structure ensuring minimization of power losses in electro-hydraulic positioning system
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowa MECHANIKA 2000, Rzeszów 2000
  Strony: 75-82
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 170. Determination of parameters ensuring minimization of power losses in electro-hydraulic positioning system
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowa MECHANIKA 2000, Rzeszów 2000
  Strony: 83-90
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 171. Dynamic modelling of hydraulics control system by structural matrices - MSM matrices
  w czasopiśmie:   International Carpathian Control Conference ICCC'2000, Slovak Republic, Koszyce 2000
  Strony: 181-184
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 172. Energetic efficiency of electro-hydraulic positioning system
  w czasopiśmie:   V International Conference - Control of Fluid System RTS'2000, Slovaka, Terechov -Biely Potok 2000
  Strony: 7-12
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 173. Manipulator with electrohydraulic control system
  w czasopiśmie:   V International Conference - Control of Fluid System RTS'2000, Slovaka, Terechov -Biely Potok 2000
  Strony: 13-18
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 174. Metody obróbki mikroelementów płynowych
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Obróbka materiałów. Stan obecny i kierunki rozwoju", Politechnika Krakowska, Kraków 2000
  Tom: 2, Strony: 67-72
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 175. Mikrohydraulika w pojazdach samochodowych
  w czasopiśmie:   Teka Komisji Motoryzacji
  Zeszyt: 20, Strony: 131-139
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 176. Minimization of power losses in electro-hydraulic positioning system
  w czasopiśmie:   Developments in Fluid Power Control of Machinery and Manipulators
  Strony: 1-4
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 177. Model dynamiczny liniowego napędu hydrostatycznego z niesztywnymi elementami konstrukcji
  w czasopiśmie:   XII Konferencja Naukowa "Napęd, Sterowanie, Automatyzacja Maszyn Roboczych i Pojazdów", WAT, Rynia k/Warszawy 2000
  Strony: 119-128
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 178. Model kinematyczny i dynamiczny hydraulicznego mechanizmu podnoszenia
  w czasopiśmie:   XIII Konferencja Naukowa "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 2000
  Strony: 113-120
  Ryszard Dindorf, T. Młynarski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 179. Modelling and simulation of hydraulic stepper cylinder by bond graph method
  w czasopiśmie:   AGRESIM Report
  Zeszyt: 10, Strony: 725-728
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 180. Modelowanie dynamiki i symulacja cyfrowa liniowego napędu hydrostatycznego z niesztywnymi obciążeniem
  w czasopiśmie:   XII Konferencja Naukowa "Napęd, Sterowanie, Automatyzacja Maszyn Roboczych i Pojazdów", WAT, Rynia k/Warszawy 2000
  Strony: 109-118
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 181. Modelowanie kinematyki i dynamiki hydraulicznego mechanizmu podnoszenia
  w czasopiśmie:   Maszyny Dźwigowo-Transportowe
  Zeszyt: 1, Strony: 22-30
  Ryszard Dindorf, Tadeusz Młynarski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 182. MSM matrices in modelling and simulation of hydraulic control systems
  w czasopiśmie:   AGRESIM Report
  Zeszyt: 10, Strony: 721-724
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 183. Planar two-link manipulator with electrohydraulic control system
  w czasopiśmie:   Developments in Fluid Power Control of Machinery and Manipulators
  Strony: 1-4
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 184. Position modelling of planar two-link manipulator with electrohydraulic control system
  w czasopiśmie:   17th International Symposium on Automation and Robotics in Contrukction, Taiwan, Taipei 2000
  Strony: 495-500
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 185. Sterowanie minirobotem łatwo i samodzielnie
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: Prez. Festiwalowe, Strony: 177-178
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2000
   
 186. Structural and energetic efficiency of electro-hydraulic positioning system
  w czasopiśmie:   Strojnicky Casopis (Journal of Mechanical Engineering)
  Zeszyt: 4, Strony: 235-248
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 187. Structural matrices in modelling and simulation of hydraulic secondary control used in technological machines
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica Slovaca
  Zeszyt: 2, Strony: 49-58
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 188. Technika napędu i sterowania mikroelementów płynowych
  w czasopiśmie:   X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja "Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych CYLINDER'2000" Szczyrk 2000
  Strony: I/1-7
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 189. Technika wytwarzania i montażu mikroelementów płynowych
  w czasopiśmie:   X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja "Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych CYLINDER'2000", Szczyrk 2000
  Strony: II/1-7
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 190. The application of bond graphs in modelling of pulsating flow
  w czasopiśmie:   Developments in Fluid Power Control of Machinery and Manipulators
  Strony: 1-4
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2000
   
 191. Zastosowanie elementów płynowych w protezach kończyn
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowe MECHANIKA W MEDYCYNIE 5, Rzeszów 2000
  Strony: 97-104
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 192. Zastosowanie skoncentrowanego strumienia wody jako skalpela hydraulicznego
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowe MECHANIKA W MEDYCYNIE 5, Rzeszów 2000
  Strony: 105-112
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2000
   
 193. Anwendung der Strukturellen Matrizen zur Dynamischen Modellierung und Untersuchung von hydraulischer Regelkreisen
  w czasopiśmie:   Innovation und Fortschritt in der Fluidtechnik
  Strony: 68-83
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 194. Bond graphs with new elements of DB-type
  w czasopiśmie:   Second International Conference "Graphs and Mechanics", Poland, Gliwice 1999
  Strony: 12-13
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1999
   
 195. Dynamic modelling and simulation of a stepper cylinder used in manipulators and robots
  w czasopiśmie:   16th IAARC/IFAC/IEEE International Symposium on Automation and Robotics in Construction ISARC'99, Spain, Madrid 1999
  Strony: 100-106
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1999
   
 196. Kryteria doboru akumulatora gazowego stosowanego jako źródło energii w hydrostatycznych układach napędowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Mechanika
  Tom: T 18, Zeszyt: 1, Strony: 13-29
  Ryszard Dindorf, W. Sobolewski
  Opublikowano: 1999
   
 197. Method of determining of measuring error in pulsatory flow of orifice flowmeter
  w czasopiśmie:   2th International Conference - MEASUREMENT'99, Slovak Republic, Bratislava 1999
  Strony: 298-292
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1999
   
 198. Mikrohydraulika w aspekcie techniki wytwarzania
  w czasopiśmie:   III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Postępy w technice wytwarzania maszyn", Kraków 1999
  Strony: 273-280
  Jerzy Wołkow, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1999
   
 199. Mikroukładu płynowe. Mikrohydraulika
  w czasopiśmie:   IX Konferencja nt. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie, Eksploatacja Układów Hydraulicznych, CYLINDER'99
  Strony: 62-69
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 200. Mikroukłady płynowe.Warunki podobieństwa
  w czasopiśmie:   IX Konferencja "Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie, Eksploatacja Układów Hydraulicznych CYLINDER'99", Zakopane 1999
  Strony: 70-76
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 201. Model hydrauliczny układu krwionośnego cz II. Model dynamiczny i fizyczny.
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna "Napędy i Sterowanie Hydrauliczne'99", Wrocław - Polanica Zdrój 1999
  Strony: 55-64
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 202. Model hydrauliczny układu krwionośnego cz. I. Analogie energetyczne i reologiczny model krwi
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna "Napędy i Sterowanie Hydrauliczne'99" Wrocław - Polanica Zdrój 1999
  Strony: 45-54
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 203. Modelowanie i symulacja napędu hydrostatycznego z regulacją wtórną za pomocą macierzy MSM
  w czasopiśmie:   I Konferencja Automatyzacja Maszyn,Urządzeń i Procesów - APRO'99,Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN, Krynica Górska 1999
  Strony: 273-280
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 204. Problemy energooszczędnego napędu hydrostatycznego maszyn
  w czasopiśmie:   Konferencja nt. "Napęd hydrostatyczny maszyn - rozwój i wytwarzanie", 19-20 listopada 1999, Gdańsk.
  Strony: 103-110
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1999
   
 205. Zastosowanie grafów wiązań do modelowania przepływu pulsacyjnego w układzie krwionośnym
  w czasopiśmie:   I Sympozjum "Modelowanie i Pomiary w Medycynie", AGH, Komitet BiIB PAN, Krynica Górska 1999
  Strony: 272-281
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 206. Concentrated fluid flow as a hydraulic laser
  w czasopiśmie:   International Scientific on Developments in Fluid Power Control of Machinery and Manipulators
  Strony: 173-175
  Jerzy Wołkow, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1998
   
 207. Dynamic modelling of a hydraulic positional cylinder by bond graph method
  w czasopiśmie:   5th International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'98, Poland, Międzyzdroje 1998
  Tom: 1, Strony: 267-272
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1998
   
 208. Modelowanie dynamiki płynowych układów biologicznych
  w czasopiśmie:   XI Krajowa Konferencja PNEUMA'98, Politechnika Koszalińska, Koszalin-Mielno 1998
  Strony: 7-14
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1998
   
 209. Regeneracja bieżni pomp łopatkowych odciążonych dwustronnego działania
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Zeszyt: 75, Strony: 129-135
  Jerzy Wołkow, K. Szybalski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1998
   
 210. Uwzględnianie zmiany parametrów cieczy roboczej przy pomiarze strumienia objętości za pomocą przepływomierza turbinkowego
  w czasopiśmie:   Krajowy Kongres Metrologii KKM'98 "Nowe Wyzwania i Wizje Metrologii", Gdańsk 1998
  Tom: 4, Strony: 205-212
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1998
   
 211. Energooszczędne hydrostatyczne układy napędowe
  w czasopiśmie:   III Seminarium towarzyszące III Targom Producentów, Kooperacji i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania, Gdańsk 1997
  Strony: 229-237
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow, K. Szybalski, S. Gumuła, A. Klich, W. Sobolewski
  Opublikowano: 1997
   
 212. Sposób określania błędów pomiaru nieustalonego przepływu pulsacyjnego dla przepływomierza zwężkowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 63, Strony: 105-113
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow, K. Szybalski
  Opublikowano: 1997
   
 213. Wpływ parametrów cieczy roboczej na dokładność pomiaru strumienia objętości
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 63, Strony: 95-101
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1997
   
 214. Zanieczyszczenia w układach hydraulicznych
  w czasopiśmie:   Czystsza Produkcja w Polsce
  Zeszyt: 4, Strony: 17-19
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1997
   
 215. Modelowanie dynamiki łożysk hydrostatycznych za pomocą grafów wiązań.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
  Zeszyt: 773, Strony: 15-20
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1996
   
 216. Zastosowanie macierzy strukturalnych do analizy wrażliwości układów hydraulicznych.
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna „Napędy i sterowania hydrauliczne‘96”. 11-13 czerwca 1996r., Szklarska Poręba.
  Strony: 78-85
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1996
   
 217. Badanie stabilności strukturalnej układów hydraulicznych za pomocą macierzy strukturalnych.
  w czasopiśmie:   Sterowanie i Napęd Hydrauliczny
  Zeszyt: 6, Strony: 11-14
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1995
   
 218. Określanie strumienia masy płynu przy pomiarze przepływu pulsacyjnego za pomocą przepływomierza zwężkowego.
  w czasopiśmie:   VII Krajowa Konferencja METROLOGII. Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych, Politechnika Warszawska, 18-20 października 1995, Warszawa.
  Strony: 337-342
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1995
   
 219. Przyrządy pomiarowe strumienia przepływu w układach płynowych.
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Metrologia w Technice Wytwarzania. Politechnika Rzeszowska, 21-22 września 1995, Rzeszów.
  Strony: 159-165
  Ryszard Dindorf, Krzysztof Szybalski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1995
   
 220. Grafy więzów w modelowaniu dynamiki dwuwymiarowych układów hydraulicznych.
  w czasopiśmie:   Sterowanie i napęd hydrauliczny
  Zeszyt: 1, Strony: 17-20
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1994
   
 221. Macierze strukturalne w modelowaniu dynamiki układów hydraulicznych.
  w czasopiśmie:   Sterowanie i Napęd Hydrauliczny
  Zeszyt: 5, Strony: 19-23
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1994
   
 222. Modelowanie dynamiki hydraulicznego układu podnoszenia.
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowa Wojskowej Akademii Technicznej nt. Sterowanie, Napęd, Wytrzymałość Zmęczeniowa i Projektowanie Maszyn Budowlanych. 19-21 października 1994, Rynia k/Warszawy.
  Strony: 49-55
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1994
   
 223. Pomiar pulsującego strumienia cieczy o charakterze sinusoidalnym za pomocą przepływomierza zwężkowego.
  w czasopiśmie:   V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Prac Badawczych Politechniki Krakowskiej i Instytutu Obróbki Skrawania nt. Metrologia w Procesach Wytwarzania’94. 29-30 września 1994, Kraków.
  Strony: 251-256
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1994
   
 224. Porównanie charakterystyk zaworów maksymalnych.
  w czasopiśmie:   Sterowanie i napęd hydrauliczny
  Zeszyt: 4, Strony: 27-29
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow,
  Opublikowano: 1994
   
 225. Application of bond graphs to matrix modelling of hydraulic system.
  w czasopiśmie:   First International Conference on Graphs and Mechanics. Silesian Technical University, Faculty of Mechanical Engineering. 7-10 October 1993, Gliwice-Ustroń. Poland.
  Strony: 1-6
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1993
   
 226. Dindorf R., Wołkow J.: Zastosowanie elektrohydraulicznego układu pulsacyjnego w maszynach roboczych ciężkich do prac ziemnych.
  w czasopiśmie:   IV Ogólnopolska Konferencja Mechaniki Maszyn Włókienniczych i Dźwigowych. Zeszyt Naukowy Politechniki Łódzkiej filia Bielsko-Biała. 3-5 czerwca 1993, Bielsko-Biała.
  Strony: 46-55
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1993
   
 227. Podstawy zastosowania grafów więzów do układów hydraulicznych.
  w czasopiśmie:   Sterowanie i napęd hydrauliczny
  Zeszyt: 4, Strony: 13-16
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1993
   
 228. Poszukiwania możliwości poprawy charakterystyk statycznych i dynamicznych jednostopniowych zaworów maksymalnych.
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna SIMP i Politechniki Wrocławskiej nt. Napędy i Sterowanie Hydrauliczne’93. 20-21 październik 1993, Wrocław.
  Strony: 224-333
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1993
   
 229. Dindorf R., Wołkow J.: Hydrostatyczne układy napędowe maszyn roboczych z regulacją wtórna i odzyskiem energii.
  w czasopiśmie:   V Konferencja Politechniki Warszawskiej pt. Rozwój podstaw budowy, eksploatacji i badań maszyn roboczych ciężkich w tym budowlanych. 21-25 stycznia 1992, Zakopane
  Strony: 75-81
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1992
   
 230. Hydrostatyczne układy napędowe z generatorem ciśnienia.
  w czasopiśmie:   Sterowanie i napęd hydrauliczny
  Zeszyt: 1, Strony: 21-25
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1992
   
 231. Model matematyczny energooszczędnego hydrostatycznego układu napędowego z odzyskiem energii w zastosowaniu do pojazdów samochodowych.
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowa Politechniki Krakowskiej nt. Zmniejszenie strat energetycznych w pojazdach samochodowych. Eksploatacja Pojazdów Samochodowych. Czerwiec 1992 Kraków.
  Strony: 55-66
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1992
   
 232. Porównanie metod graficznych stosowanych w badaniach dynamicznych układów hydraulicznych.
  w czasopiśmie:   Sterowanie i napęd hydrauliczny
  Zeszyt: 4, Strony: 17-22
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1992
   
 233. Częstotliwość drgań własnych jednostopniowych zaworów maksymalnych
  w czasopiśmie:   Sterowanie i napęd hydrauliczny
  Zeszyt: 3, Strony: 25-27
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1990
   
 234. Bezpieczne ciecze robocze.
  w czasopiśmie:   Ochrona Pracy
  Zeszyt: 5, Strony: 26-26
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1988
   
 235. Hydrauliczne bezpieczne ciecze robocze
  w czasopiśmie:   Sterowanie i napęd hydrauliczny,
  Zeszyt: 3, Strony: 20-24
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1988
   
 236. Hydrauliczne układy napędowe z odzyskiem energii w pojazdach.
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowe Sympozjum Samochodowe Fabryki Samochodów Osobowych i Politechniki Krakowskiej, 19-22 października 1988, Zakopane
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 1-12
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1988
   
 237. Zagadnienie ściśliwości cieczy roboczej w układach hydraulicznych maszyn technologicznych.
  w czasopiśmie:   Sterowanie i napęd hydrauliczny
  Zeszyt: 2, Strony: 26-27
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1987
   
 238. Nowoczesne formy organizacji transportu wewnętrznego i magazynowania.
  w czasopiśmie:   Informacja Ekspresowa Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Zabawkarskiego i Artykułów Papierniczych w Łodzi
  Zeszyt: 6, Strony: 1-4
  Ryszard Dindorf, Jacek Rozmiaiec
  Opublikowano: 1986
   
 239. Pojemniki do transportu wewnętrznego w przemyśle zabawkarskich.
  w czasopiśmie:   Informacja Ekspresowa Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Zabawkarskiego i Artykułów Papierniczych w Łodzi
  Zeszyt: 2, Strony: 1-4
  Ryszard Dindorf, Jacek Rozmianiec
  Opublikowano: 1986
   
 240. Dwudrogowe zawory odcinające typu „Cartridge” w hydraulice maszynowej.
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 2, Strony: 1-8
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1985
   
 241. Pojemniki stosowane do transportu wewnętrznego na przykładzie Spółdzielni Zabawkarskich.
  w czasopiśmie:   Biuletyn Informacyjny Instytutu Gospodarki Magazynowej w Poznaniu
  Zeszyt: 10, Strony: 1-2
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1985
   
 242. Obciskanie rur w matrycach stożkowych. Konferencja Naukowo Politechniki Świętokrzyskiej „Postęp Techniczny w Rozwoju Gospodarki Regionu”.
  w czasopiśmie:   Zeszyt Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 31, Strony: 77-85
  Jacek Chałupczak, Ryszard Dindorf,
  Opublikowano: 1983
   

Monografie
 1. Development of pneumatic control systems   25 (12,50) pkt
  Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2017
   
 2. Development of hydraulic power systems   25 (20,00) pkt
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 3. Przetworniki i układu pomiarowe w systemach hydraulicznych i pneumatycznych.   25 (16,00) pkt
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 4. Elastyczne aktuatory pneumatyczne   25 (20,00) pkt
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 5. Modelowanie i symulacja nieliniowych elementów i układów regulacji napędów płynowych   14 pkt
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2004
   
 6. Systemy płynowe w inżynierii medycznej   14 pkt
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1999
   
 7. Płynowe układy ruchów okresowo-zmiennych.
  Tom: 208
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1996
   
 8. Wybrane zagadnienia modelowanie dynamiki układów hydraulicznych.
  Tom: 89
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1995
   
 9. Macierze strukturalne w zastosowaniu do analizy dynamicznej elementów i układów hydraulicznych
  Tom: 3
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1994
   
 10. Metody graficzne w analizie i syntezie układów hydraulicznych.
  Tom: 91
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 1989
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Development of Pneumatic Control Systems   5 pkt
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2017
   
 2. Developments of hydraulic power systems   5 pkt
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2016
   
 3. Przetworniki i układy pomiarowe w systemach hydraulicznych i pneumatycznych.   5 pkt
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2014
   
 4. Postępy automatyki i robotyki - część I   4 pkt
  Krzysztof Malinowski, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 5. XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011, Kielce - Cedzyna 19-22.06.2011 r: streszczenia referatów   4 pkt
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 6. Hydraulika i Pneumatyka. Podręcznik akademicki   3 pkt
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   

Rozdziały w monografiach
 1. Badanie możliwości wykorzystania sygnałów bioelektrycznych do zdalnego bezprzewodowego sterowania serwonapędu elektropneumatycznego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 97-109
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2016
   
 2. Prace studentów na rzecz zwiększenia bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach regionu świętokrzyskiego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 97-106
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 3. Modelling and analysis of the hydraulic servo drive system.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications
  Strony: 253-262
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2015
   
 4. Pomiary w serwonapędach elektrohydraulicznych.   5 (2,00) pkt
  w książce:   CYLINDER 2015
  Strony: 200-2013
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2015
   
 5. Przyrządy pomiarowe w diagnostyce napędów hydrostatycznych.   5 (2,00) pkt
  w książce:   CYLINDER 2015
  Strony: 188-199
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2015
   
 6. Synchronized trajectory tracking control of 3-DOF hydraulic translational parallel manipulator.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Mechatronics: Ideas for Industrial Applications
  Tom: 317, Strony: 269-277
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2015
   
 7. Indirect methods of leakage flow rate measurement in compressed air system   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of Mechanics in Pump and Compressor Engineering
  Strony: 288-293
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2014
   
 8. A simple adaptive parallel force/position control of the electro-hydraulic servo-system   5 (2,50) pkt
  w książce:   Dynamical Systems - Applications
  Strony: 205-214
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 9. Budowa i sterowanie manipulatora typu tripod z napędem hydraulicznym.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 343-353
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 10. Struktura kinematyczna hydraulicznego manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 327-341
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2013
   
 11. Modelowanie i projektowanie elektrohydraulicznego układu napędowego   4 (1,00) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki - Część II
  Strony: 313-323
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   
 12. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego   4 (1,00) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Tom: 16, Strony: 52-66
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2012
   
 13. Dynamic modelling of hydrostatic transformation with secondary control. Chapter 1.Dynamic Modeling of Physical Structures   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 11-19
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 14. Estimating potential energy savings in compressed air systems   5 pkt
  w książce:   Монография теория и практика насосо-и компрессоростроения
  Strony: 377-386
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 15. Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego   4 (1,33) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 52-66
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takoshoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 16. Modernizacja elektrohydraulicznego urządzenia podnoszenia   4 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 43-51
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2011
   
 17. Projekt i konstrukcja manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędem mięśniowym typu DELTA   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 492-499
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 18. Projekt układu sterowania trzyosiowego szeregowego manipulatora elektropneumatycznego   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 544-557
  Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 19. Projekt układu sterowania z logiką rozmytą dla trzyosiowego manipulatora o kinematyce równoległej typu tripod   4 (,80) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 500-514
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
  Opublikowano: 2011
   
 20. Równoległa regulacja pozycyjno-siłowa serwonapędu elektrohydraulicznego z wykorzystaniem metod adaptacyjnych   4 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 205-213
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 21. Zastosowanie modelu biomimetycznego muskułu pneumatycznego w badaniach symulacyjnych ramienia bionicznego   4 pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 425-439
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 22. A review of biomimetic actuators applications to flapping-wings micro aerial vehicles   5 (1,67) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 35-55
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 23. Fuzzy logic positioning system of electro-pneumatic servo-drive   5 (1,67) pkt
  w książce:   Robot Manipulators, Trends and Development
  Strony: 297-320
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2010
   
 24. Konstrukcja i sterowanie równoległego manipulatora hydraulicznego typu tricept   4 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 219-226
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 25. Model manipulatora równoległego z elektrohydraulicznymi serwonapedami liniowymi   4 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 219-226
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 26. The conceptional project of application of biomimetic actuators to flapping-wings of micro aerial vehicles   5 (1,67) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 57-71
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2010
   
 27. Zintegrowane układu elektrohydrauliczne   4 (2,00) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 101-107
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2010
   
 28. Niskociśnieniowy mobilny układ hydrauliczny   4 pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 196-205
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 29. Pneumatronic positioning system of electro-pneumatic servo-drive   5 (1,67) pkt
  w książce:   Transfer of innovation to the interdisciplinary teaching of mechatronics for the advanced technology needs
  Strony: 323-334
  Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2009
   
 30. Rozwój bazy naukowo-badawczej laboratorium mechatroniki w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka   4 pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 20-30
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 31. Virtual project of parallel manipulator with pneumatic muscle actuators   5 (1,67) pkt
  w książce:   Transfer of innovation to the interdisciplinary teaching of mechatronics for the advanced technology needs
  Strony: 209-216
  Paweł Łaski, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2009
   
 32. Badania doświadczalne serwonapędu elektrohydraulicznego z regulatorem adaptacyjnym   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 111-119
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2008
   
 33. Synteza regulatora adaptacyjnego PID do serwonapędu elektrohydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 99-109
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2008
   
 34. Problemy estymacji parametrów regulatora adaptacyjnego w układach sterowania elektrohydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 211-221
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2007
   
 35. Koncepcja wirtualnego układu sterowania serwonapędu elektrohydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 10-20
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2006
   
 36. Model research of pneumatic parallel manipulator   7 (2,33) pkt
  w książce:   Virual Design and Automation. New Trends in Collaborative Product Design
  Strony: 459-466
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2006
   
 37. Proces identyfikacji serwonapędu elektrohydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 20-31
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2006
   
 38. Inteligentne techniki sterownia napędów elektrohydraulicznych   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 65-76
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 39. Regulacja adaptacyjna napędu elektrohydraulicznego w warunkach zmiennego obciążenia   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 77-94
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2004
   
 40. Ocena przydatności sterowników programowalnych PLC do napędów elektrohydraulicznych   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 87-97
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2003
   
 41. Zastosowanie regulatora PID sterownika programowalnego PLC do pozycjonowania liniowego serwonapędu hydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 98-107
  Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2003
   
 42. Bloki hydrauliczne w programach symulacyjnych   3 pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 59-69
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2002
   
 43. Modelowania tarcia w napędach hydraulicznych   3 pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 47-58
  Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2002
   
 44. Wspomaganie projektowania układów elektro-hydraulicznych za pomocą programu FLUID SIM-H   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 166-178
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2001
   
 45. Wspomaganie projektowania układów elektro-pneumatycznych za pomocą programu FLUID SIM-3P   3 (1,50) pkt
  w książce:   Biblioteka Cylinder. Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych
  Strony: 179-189
  Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jerzy Wołkow
  Opublikowano: 2001
   
 46. Zastosowanie zmodyfikowanej metody Michajłowa-Leonharda do badania stabilności zaworów hydraulicznych bezpośredniego działania. Wybrane zagadnienia wymiany pędu i ciepła w układach heterofazowych
  w książce:   Wybrane zagadnienia wymiany pędu i ciepła w układach heterofazowych
  Strony: 163-184
  Jerzy Wołkow, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1988
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Zawory pneumatyczne – symbole. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
  Strony: 1-48
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2014
   
 2. Pomiar charakterystyk elementów pneumatycznych. Napędy i sterowanie pneumatyczne
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń.
  Strony: 1-40
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 3. Pomiary w instalacjach pneumatycznych. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń.
  Strony: 1-50
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 4. Siłowniki elastyczne. Napędy i sterowanie pneumatyczne
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
  Strony: 1-40
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2013
   
 5. Siłowniki membranowe. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń.
  Strony: 1-34
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 6. Siłowniki mieszkowe. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń.
  Strony: 1-26
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 7. Siłowniki mięśniowe. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń.
  Strony: 1-75
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2012
   
 8. Silniki pneumatyczne. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
  Strony: 1-59
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2011
   
 9. Przygotowanie sprężonego powietrza. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 10. Sieć sprężonego powietrza. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń.
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2010
   
 11. Napędy płynowe. Podstawy teoretyczne i metody obliczania napędów hydrostatycznych i pneumatycznych. Podręcznik akademicki.
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 12. Przepływ sprężonego powietrza. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
  Tom: Rozdział 8.1., Strony: 1-23
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 13. Wytwarzanie sprężonego powietrza. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
  Tom: rozdz. 8.1, Zeszyt: podrozdział 4.1, Strony: 1-26
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2009
   
 14. Podstawy fizyczne sprężonego powietrza. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik Konstruktora Maszyn i Urządzeń
  Strony: 1-16
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2008
   
 15. Wprowadzanie. Napędy i sterowanie pneumatyczne.
  w książce:   Poradnik Konstruktora Maszyn i Urządzeń
  Strony: 1-10
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2008
   
 16. Hydraulika i Pneumatyka. Podręcznik akademicki.
  Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 2003
   
 17. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki. Skrypt.
  Ryszard Dindorf, Stanisław Dziechciarz, Paweł Łaski
  Opublikowano: 2001
   
 18. Teoria i obliczanie układów pneumatycznych. Skrypt.
  Jerzy Wołkow, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1994
   
 19. Napęd i Sterowanie Hydrauliczne. Laboratorium.
  Jerzy Wołkow, Ryszard Dindorf
  Opublikowano: 1991
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Moduł instalacji poboru sprężonego powietrza   30 (24,00) pkt
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Urządzenie do pomiaru natężenia przecieku w rurociągach przesyłowych gazu, zwłaszcza sprężonego powietrza.
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś
  Opublikowano: 2016
   
 2. Moduł instalacji poboru sprężonego powietrza.
  Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Sebastian Mazur
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1