O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Marcin Adam Detka
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   Marcin.Detka@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-454
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
324
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 936798
LUDZIE NAUKI: 214286
USOS web: 981
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:informatyka
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 10

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Application of R-Functions Method and Parallel Computations to the Solution of 2D Elliptic Boundary Value Problems   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Lecture Notes in Computer Science
  Tom: 5101, Strony: 1022-1031
  Marcin Detka, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2008
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Zastosowanie konsekwentnej metody R-funkcji do analizy problemów ze zmiennym obszarem rozwiązania   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Modelowanie Inżynierskie
  Tom: 14, Zeszyt: 45, Strony: 190-196
  Marcin Detka, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2012
   
 2. Zastosowanie metody R-funkcji do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Modelowanie inżynierskie
  Tom: 12, Zeszyt: 43, Strony: 255-263
  Andrzej Wawrzynek, Marcin Detka, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2012
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Application of the R-function methods to heat transfer coefficient estimation
  w czasopiśmie:   51. SYMPOZJON MODELOWANIE W MECHANICE, 25-29.02.2012r.,
  Tom: 1
  A. Wawrzynek, Marcin Detka, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2012
   
 2. Inverse Heat Transfer Problems with Infinite Number of Design Parameters.
  w czasopiśmie:   ECCOMAS Special Interest Conference Numerical Heat Transfer 2012, 4-6 September 2012
  Tom: 1, Strony: 31-32
  Marcin Detka, A Wawrzynek
  Opublikowano: 2012
   
 3. Zastosowanie konsekwentnej metody R-funkcji do rozwiązania problemu symulacji pracy tłoka w cylindrze
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XII Konferencji Naukowo-Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011
  Strony: 154-156
  Marcin Detka, Czesław Cichoń
  Opublikowano: 2011
   
 4. Algorytm budowy "węzeł po węźle" równań MES w obliczeniach równoległych problemów dwuwymiarowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo
  Zeszyt: 4, Strony: 75-82
  Marcin Detka
  Opublikowano: 2005
   

Rozdziały w monografiach
 1. Rozwiązanie problemu brzegowego z nieciągłymi parametrami metodą R-funkcji.   5 pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 226-237
  Marcin Detka
  Opublikowano: 2016
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Obszary obciążeń bezpiecznych konstrukcji
  w książce:   Zaszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Teoria Konstrukcji.
  Czesław Cichoń, Paweł Stąpór, Marcin Detka
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Wybrane zagadnienia programowania liniowego
  Czesław Cichoń, Marcin Detka
  Opublikowano: 2004
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1