O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Wojciech Paweł Depczyński
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   wdep@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-506
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
80
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 931179
LUDZIE NAUKI: 124381
USOS web: 573
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: inżynieria powierzchni

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 96

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Modelling and Microstructural Characterization of Sintered Metallic Porous Materials   35 pkt
  w czasopiśmie:   Materials
  Tom: 9(7), Zeszyt: 567, Strony: 1-12
  Wojciech Depczyński, Robert Kazała, Krzysztof Ludwinek, Katarzyna Jedynak
  Opublikowano: 2016
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Experimental comparison between upsetting characteristics of porous components prepared by Fe-based sintering technology   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 179, Strony: 1-7
  Wojciech Depczyński, Tomasz Miłek, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. SELECTED PROPERTIES OF HIGH VELOCITY OXY LIQUID FUEL (HVOLF) - SPRAYED NANOCRYSTALLINE WC-CO INFRALLOY(TM) S7412 COATINGS MODIFIED BY HIGH ENERGY ELECTRIC PULSE   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   METALURGIJA
  Tom: 56, Zeszyt: 3-4, Strony: 412-414
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. THE INFLUENCE OF POROSITY ON MACHINABILITY OF SINTERED FE FOAM ELEMENTS   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   METALURGIJA
  Tom: 56, Zeszyt: 3-4, Strony: 364-366
  Wojciech Depczyński, Łukasz Nowakowski, Piotr Hepner, Edward Miko
  Opublikowano: 2017
   
 4. THE SELECTED PROPERTIES OF FUSION OF FE FOAM AND SHEET METAL WITH USE OF SINTERING IN DISSOCIATED AMMONIA   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS METAL 2016
  Strony: 682-687
  Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2016
   
 5. Investigation of the Selected Properties of the Superficial Layer Alloying with the Tungsten Electrodes   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 863-867
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2015
   
 6. The Selected Properties of Porous Layers formed by Pulse Microwelding Technique   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1087-1092
  Wojciech Depczyński, Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Ewelina Ziach, Piotr Hepner
  Opublikowano: 2015
   
 7. The Selected Properties of the Connection Superalloy Haynes H 230® using Microwelding   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 792-797
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Edyta Śliwa, Damian Strzębski
  Opublikowano: 2015
   
 8. Sintering of copper layers with a controlled porous structure   15 pkt
  w czasopiśmie:   METAL 2014 23rd International Conference on Metallurgy and Materials
  Strony: 1219-1224
  Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2014
   
 9. Formation of a Mg-Al-Zn intermetallic surface layers on magnesium   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Metal 2013, 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings
  Strony: 1261
  Renata Mola, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2013
   
 10. Properties of elektro sparc deposited stellite coating on mild steel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Metal 2013, 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings
  Strony: 129
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2013
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wpływ parametrów spawania opornościowo-impulsowego superstopów niklu na wybrane właściwości połączenia   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1060-1062
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Tadeusz Gejewski, Jarosław Dąbrowa
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wybrane właściwości i mikrostruktura złącza ze stopu tytanu spawanego wiązką elektronów   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 11, Strony: 1069-1071
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Wojciech Wójtowicz, Radosław Mijas
  Opublikowano: 2017
   
 3. Wybrane właściwości warstw porowatych powstałych podczas mikrospawania opornościowo-impulsowego   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 01/2017, Strony: 56-57
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Ewelina Ziach
  Opublikowano: 2017
   
 4. ANALIZA MIKROSTRUKTURY WARSTW POROWATYCH NANOSZONYCH W PROCESIE MIKROSPAWANIA   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 374-377
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Ewelina Ziach
  Opublikowano: 2015
   
 5. WYBRANE WŁASNOŚCI STOPOWEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ NA BAZIE WOLFRAMU, WYTWORZONEJ TECHNIKĄ ESD   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1411-1413
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2015
   
 6. WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI POŁĄCZEŃ SUPERSTOPU HAYNES H 230® PRZY UŻYCIU MIKROSPAWANIA OPORNOŚCIOWO IMPULSOWEGO   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 370-373
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Edyta Śliwa
  Opublikowano: 2015
   
 7. WYTWARZANIE WARSTW POROWATYCH PRZY UŻYCIU MIKROSPAWANIA   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 378-380
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Ewelina Ziach
  Opublikowano: 2015
   
 8. Characterization of coatings on grey cast iron fabricated by hot-dipping in AlSi11alloy   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Materials Science and Engineering
  Tom: 68, Zeszyt: 1, Strony: 20-23
  Renata Mola, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2014
   
 9. Investigating porosity of sintering porous copper structure with 3D micro-focus X-ray computed tomography (μCT)   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 66, Zeszyt: 2, Strony: 67-71
  Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2014
   
 10. Mikroprocesorowe sterowanie wybranymi parametrami procesów elektroiskrowych stosowanych w regeneracji maszyn   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 3063-3070
  Wojciech Depczyński, Tomasz Knefel
  Opublikowano: 2014
   
 11. The Selected Properties of Fusion of Fe Foam and Sheet Metal with Use of the Nd: YAG Laser   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 65, Zeszyt: 2, Strony: 68-72
  Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2014
   
 12. Wytwarzanie i struktura warstwy aluminiowanej na magnezie   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 57, Zeszyt: 7, Strony: 459-462
  Renata Mola, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2012
   
 13. Odporność na erozję kawitacyjną warstw powierzchniowych wytworzonych technologią elektroiskrową   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 32, Zeszyt: 4, Strony: 450-453
  R. Jasionowski, Marzena Podrez-Radziszewska, Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2011
   
 14. Własności warstw stellitowych wytwarzanych na drodze osadzania elektroiskrowego   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 679-687
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 15. Wybrane aspekty technologii wytwarzania i zastosowania spiekanych proszkowych struktur porowatych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6
  Wojciech Depczyński, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2010
   
 16. Naprawa powłoki cynkowej   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 29, Zeszyt: 6, Strony: 904-907
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 17. Naprawa powłok cynkowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Tom: Nr 2, Strony: 70-72
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 18. Zabezpieczenie spoin elementów cynkowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Zeszyt: 8, Strony: 121-124
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 19. Chemiczne techniki wytwarzania kompozytowych powłok Ni-P-Al2O3   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 223-229
  Monika Madej, Stanisław Skrzypek, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2005
   
 20. Inżynieria procesów metastabilnych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 9-10, Strony: 428-430
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2005
   
 21. Podwyższenie trwałości części maszyn metodą dyfuzyjnego borowania   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 71, Zeszyt: 7/8, Strony: 405-407
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2004
   
 22. Postęp w procesie borowania stali w pastach   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 3, Strony: 185-193
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2004
   
 23. Wpływ metalizowania dyfuzyjnego na żaroodporność drutu oporowego wykonanego ze stali 0H23J5   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 71, Zeszyt: 7/8, Strony: 394-396
  Renata Mola, Wojciech Depczyński, Karol Przybyłowicz
  Opublikowano: 2004
   
 24. Borowanie kobaltu i jego stopów   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 24, Zeszyt: 6, Strony: 494-496
  Joanna Jamrozek, Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Małgorzata Zielińska
  Opublikowano: 2003
   
 25. Zastosowanie metod termowizyjnych do określania parametrów laserów technologicznych przy laserowej obróbce cieplnej stali   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 24, Zeszyt: 6, Strony: 267-270
  Wojciech Depczyński, Tadeusz Orzechowski, Karol Przybyłowicz
  Opublikowano: 2003
   
 26. Analiza przydatności metody badania powłok antyrefleksyjnych za pomocą termowizji   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 23, Zeszyt: 5, Strony: 669-671
  Karol Przybyłowicz, Tadeusz Orzechowski, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2002
   
 27. Warstwy borkowe wytwarzane na stalach z dodatkami pierwiastków metali ziem rzadkich   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 23, Zeszyt: 5, Strony: 302-304
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Małgorzata Zielińska
  Opublikowano: 2002
   
 28. A new method of investigation of antireflexive coatings properties at laser heating   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Zeszyt: 5, Strony: 998-1000
  Karol Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2001
   
 29. Borowanie w pastach z dodatkiem modyfikatorów: siarki, miedzi lub niklu   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 20, Zeszyt: 5, Strony: 264-266
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 1999
   
 30. Wpływ gęstości mocy promieniowania laserowego na strukturę i własności lanej stali szybkotnącej   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 20, Zeszyt: 5, Strony: 354-360
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 1999
   
 31. Wpływ grubości próbki nagrzewanej laserem CO2 na strukturę i własności stali   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 20, Zeszyt: 5, Strony: 350-352
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 1999
   
 32. Modification of diffusion coatings structure by laser heat treatment
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 19, Zeszyt: 4, Strony: 1043-1046
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Renata Mola
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Impact of Fe powder sintering and soldering in production of porous heating surface on flow boiling heat transfer in minichannels
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences
  Strony: 1-6
  Wojciech Depczyński, Artur Piasecki, Magdalena Piasecka, Kinga Strąk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Charakterystyka mikrospawania opornościowo impulsowego służącego do regeneracji części
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015, Strony: 4954-4958
  Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński, Krzysztof Łakomiec
  Opublikowano: 2015
   
 3. Struktura i właściwości mechaniczne natryskanej plazmowo nanostrukturalnej powłoki Al2O3-13TiO2
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 3
  Medard Makrenek, Wojciech Żórawski, Wojciech Wolak, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wybrane właściwości powłok regeneracyjnych wykonanych techniką mikrospawania na przykładzie wału korbowego z żeliwa ADI
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 4/2015
  Piotr Młynarczyk, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2015
   
 5. Wpływ temperatury wyżarzania na deformację oraz strukturę metalograficzną elementów formowanych laserowo
  w czasopiśmie:   TEROTECHNOLOGIA 2013
  Strony: 131-137
  Zygmunt Mucha, Piotr Kurp, Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   
 6. Cavitation Erossion and Corrosion Resistance of the Electro-Spark Deposited Coatings
  w czasopiśmie:   XIII vedecka konferencia so zahranicnou ucast`ou "Degradacia Konstrukcnych Materialov 2013"
  Strony: 90-95
  Norbert Radek, Wojciech Depczyński, Augustin Sladek
  Opublikowano: 2013
   
 7. Properties of Elktro Spark Deposited Co-Cr-W-C Coating on Mild Steel
  w czasopiśmie:   Proceedings VII International Symposium on Mechanics of Materials and Structures
  Zeszyt: 45
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2013
   
 8. The Superficial Layer Forming by Electroerosion-Mechanical Alloying Process With A Flexible Electrode. (appendix).
  w czasopiśmie:   Proccedings 29th International Colloquium Advanced manufacturing and repair technologies in vehicle industry
  Strony: 1-6
  Sławomir Spadło, Wojciech Depczyński, Dominik Dudek, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2012
   
 9. The properties of stellite alloy layers applied by electro-spark deposition
  w czasopiśmie:   14th International Conference "Computer Systems Aided Science Industry And Transport"
  Strony: 112
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 10. Wpływ dodatku tytanu na mikrostrukturę i twardość stopu AlSi11
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Tom: 13, Strony: 289-294
  Renata Mola, Marek Konieczny, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2009
   
 11. Experimental investigation of boiling heat transfer on new porous coverings
  w czasopiśmie:   XII Int. Symp. - Heat Transfer and Renewable Sources of Energy
  Strony: 403-410
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Edward Poniewski, Andrzej Dziadoń, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2008
   
 12. Struktura i własności warstw cynkowych powstałych na stalach reaktywnych w procesie cynkowania
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Strony: 69-72
  Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2008
   
 13. Technologia wytwarzania i zastosowania spiekanych proszkowych struktur porowatych
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 321-328
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Poniewski, Andrzej Dziadoń, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2008
   
 14. Nowa metoda naprawy powłok cynkowych
  w czasopiśmie:   STAL Metale&Nowe Technologie
  Zeszyt: 5-6, Strony: 40-42
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 15. Obróbka elektroiskrowa - nowe aplikacje przemysłowe
  w czasopiśmie:   Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
  Zeszyt: 3, Strony: 31-34
  Norbert Radek, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2007
   
 16. The reparation of the zinc coatings
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Zeszyt: 5, Strony: 43-45
  Norbert Radek, Wojciech Depczyński, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2007
   
 17. Naprawa powłoki cynkowej metodą depozycji elektroiskrowej
  w czasopiśmie:   XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej
  Strony: 501-506
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek, Justyna Kasińska
  Opublikowano: 2006
   
 18. Struktura i wybrane własności połączeń spawanych rur stalowych pokrytych powłoką konwersyjną
  w czasopiśmie:   XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej
  Strony: 247-254
  Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2005
   
 19. Cynkowanie ogniowe - dłuższa eksploatacja obiektu
  w czasopiśmie:   Kalejdoskop Budowlany
  Zeszyt: 10, Strony: 70-72
  Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2004
   
 20. Tribological properties of Ni-P-Al2O3 creation by chemical method
  w czasopiśmie:   VIII international symposium "INTERTRIBO 2002", Vysoke Tatry, Słowacja
  Strony: 384-388
  Monika Madej, Wojciech Depczyński, Joanna Jamrozek
  Opublikowano: 2002
   
 21. Własności tribologiczne warstw kompozytowych Ni-P-Al2O3
  w czasopiśmie:   XXX Szkoˆa Inžynierii Materiaˆowej, Ustroä-Jaszowiec
  Strony: 357-362
  Monika Madej, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2002
   
 22. Analiza przydatności pokryć absorpcyjnych powierzchni w laserowej technologii obróbki metali
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
  Zeszyt: 50, Strony: 105-112
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2001
   
 23. Cyfrowa analiza obrazu jako źródło informacji ilościowych i jakościowych
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej
  Strony: 119-124
  Wojciech Depczyński, R. Stykowski
  Opublikowano: 2001
   
 24. Energooszczędne metody borowania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 75, Strony: 239-245
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2001
   
 25. Podwyższenie żywotności części maszyn energetycznych metodą dyfuzyjnego borowania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 74, Strony: 133-144
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2001
   
 26. Wpływ pierwiastków stopowych na proces cynkowania stali
  w czasopiśmie:   II Konferencja Techniczna "Powłoki Metalowe - Czystsze Technologie" Łódź -
  Strony: 93-97
  Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2001
   
 27. Rabotospasobnost funkcjonalnych kompozycjonnych pokrytij w usłowiach korozjonno-aktiwnych sried
  w czasopiśmie:   International Conference AVIA
  Strony: 52-55
  F. Łabuniec, Rafał Chatys, Edward Wajs, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2000
   
 28. Wpływ sposobu nakładania warstw absorbcyjnych na efektywność ich działania przy laserowym nagrzewaniu stali
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 72, Strony: 279-287
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 2000
   
 29. Systemy fotografii natychmiastowej w metalografii
  w czasopiśmie:   Laboratoria Aparatura Badania (LAB)
  Zeszyt: 2, Strony: 36-37
  Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 1999
   
 30. Modification of Diffusion Coatings Structure by Laser heat Treatment
  w czasopiśmie:   XV Physical Metallurgy and Materials Science Konference
  Strony: 1043-1046
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Renata Mola
  Opublikowano: 1998
   
 31. Modyfikacja struktury stali drogą przetapiania laserowego warstw nawęglanych i azotowanych
  w czasopiśmie:   XXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Zakopane 1998
  Strony: 193-196
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 1998
   
 32. Porównanie struktury i własności powłok ze stopu Cu-Cr-W-C po natapianiu laserowym i plazmowym
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowe materiały - nowe technologie materiałowe w przemyśle okrętowym i maszynowym", Świnoujście 1998
  Strony: 575-580
  J. Przybyłowicz, J. Kusiński, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 1998
   
 33. Zmodyfikowana metoda borowania w pastach
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowe materiały - nowe technologie materiałowe w przemyśle okrętowym i maszynowym", Świnoujście 1998
  Strony: 405-408
  Karol Przybyłowicz, Wojciech Depczyński, Marek Konieczny
  Opublikowano: 1998
   

Rozdziały w monografiach
 1. ZASTOSOWANIE STRUKTUR POROWATYCH WYTWORZONYCH NA BAZIE PROSZKÓW FE W BADANIACH WYMIANY CIEPŁA PODCZAS WRZENIA W MINIKANAŁACH   5 (1,67) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 425-439
  Kinga Strąk, Magdalena Piasecka, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wybrane własności i mikrostruktura połączenia stal-miedź wykonanego metodą mikrospawania opornościowo-impulsowego   5 (2,00) pkt
  w książce:   Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce
  Strony: 36-49
  Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Krzysztof Łakomiec
  Opublikowano: 2013
   
 3. Badania eksperymentalne nowych pokryć porowatych intensyfikujących proces wrzenia   3 (,60) pkt
  w książce:   Termodynamika w nauce i gospodarce
  Tom: 2, Strony: 554-561
  Tadeusz Michał Wójcik, Mieczysław Edward Poniewski, Andrzej Dziadoń, Wojciech Depczyński, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2008
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Laser processing apparatus with mirror having different concave profiles   40 (20,00) pkt
  Krzysztof Grysa, Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2014
   
 2. Sposób cięcia, zwłaszcza tworzyw sztucznych   15 pkt
  Wojciech Depczyński, Maciej Lachowicz
  Opublikowano: 2013
   
 3. Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu   30 (15,00) pkt
  Magdalena Piasecka, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2013
   
 4. Urządzenie do obróbki laserowej   25 (12,50) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2011
   
 5. Sposób wytwarzania powłok cynkowych i napraw powłok cynkowych   25 (12,50) pkt
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 6. Sposób wytwarzania struktur porowatych   25 (8,33) pkt
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2008
   
 7. Sposób badania absorbcyjności powłok antyrefleksyjnych   25 (12,50) pkt
  Karol Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2000
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Przekładnia magnetyczna
  Lucjan Zygmunt Fijałkowki, Krzysztof Ludwinek, Łukasz Nowakowski, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Rdzeń do urządzeń elektrycznych zwłaszcza do zasilaczy, przetwornic częstotliwości, filtrów i układów pomiarowych
  Krzysztof Ludwinek, Wojciech Depczyński, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Urządzenie do obróbki laserowej   2 (1,00) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2012
   
 4. Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu   2 (1,00) pkt
  Magdalena Piasecka, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2011
   
 5. Urządzenie do obróbki laserowej   2 (1,00) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2010
   
 6. Urządzenie do podwyższania efektywnosci wykorzystania mocy lasera   2 (1,00) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 7. Urządzenie do podwyższania efektywności wykorzystania mocy lasera   2 (1,00) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 8. Sposób wytwarzania powłok cynkowych i napraw powłok cynkowych   10 (5,00) pkt
  Wojciech Depczyński, Norbert Radek
  Opublikowano: 2006
   
 9. Sposób wytwarzania struktur porowatych   10 (3,33) pkt
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2002
   
 10. Sposób badania absorpcyjności powłok antyrefleksyjnych
  Karol Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 1998
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1