O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Rafał Andrzej Chatys
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   chatys@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-507
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
40
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 938163
LUDZIE NAUKI: 85515
USOS web: 582
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa
specjalnosci: inżynieria materiałowa, kompozyty

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 129

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Technology and properties of layered composites as coatings for heat transfer enhancement   20 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics of Composite Materials
  Tom: 53, Zeszyt: 3, Strony: 351-360
  Rafał Chatys, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2017
   
 2. Acoustic conductance of an anisotropic spherical shell submerged in a liquid   15 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics of Composite Materials
  Tom: 49, Zeszyt: 4, Strony: 401-410
  Rafał Chatys, Valery Polyakov
  Opublikowano: 2013
   
 3. Investigation of the Effect of Distribution of the Static Strength on the Fatigue Failure of a Layered Composite by Using the Markov Chain Theory   15 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics of Composite Materials
  Tom: 48, Zeszyt: 6, Strony: 850-863
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2012
   
 4. Markov Model of Fatigue of a Composite Material with the Poisson Process of Defect Initiation   15 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics of Composite Materials
  Tom: 48, Zeszyt: 2, Strony: 217-228
  Yury Paramonov, Rafał Chatys, Janis Anderson, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 2012
   
 5. Eigenfrequencies of radial vibrations of a spherical sandwich shell   10 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics of Composite Materials
  Tom: 44, Zeszyt: 6, Strony: 591-600
  V. Polyakov, R. Shlica, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2008
   
 6. Experimental verification of some elastic properties of unidirectional composites   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics of Composite Materials
  Tom: 44, Zeszyt: 2, Strony: 131-138
  Adam Barchan, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2008
   
 7. Plasma-sprayed composite coatings with reduced friction coefficient   24 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Surface & Coatings Technology
  Tom: 202, Zeszyt: 18, Strony: 4578-4582
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Norbert Radek, Joanna Borowiecka-Jamrozek
  Opublikowano: 2008
   
 8. Surface extension in layered structures with the use of metal meshes for heat-transfer enhancement   10 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics of Composite Materials
  Tom: 40, Zeszyt: 2, Strony: 159-168
  Rafał Chatys, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2004
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Numerical analysis of polymer composite bend tests made by vacuum bagging   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 254-257
  Rafał Chatys, Krzysztof Piernik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Structural modelling of the strength properties of polymer composites   15 pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 250-253
  Rafał Chatys, G. Miśków, J. Miśków
  Opublikowano: 2017
   
 3. The use of gyroscopic executive system for homing of the missile on the aerial target   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 918-921
  Konrad Stefański, Rafał Chatys, Anna Stefańska
  Opublikowano: 2017
   
 4. Heat Transfer Augmentation Possibility for Vehicle Heat Exchangers   10 pkt
  w czasopiśmie:   Journal Transport Means’2011
  Strony: 9-12
  Łukasz Jan Orman, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2011
   
 5. Modeling of Adhesive Strength of Fiber -Reinforced Polymer-Matrix Composite Materials   6 pkt
  w czasopiśmie:   Transport Means - Proceedings of the International Conference
  Strony: 112-115
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2009
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Aspekty logistycznego projektowania reinżynieryjnego łożysk tocznych   8 pkt
  w czasopiśmie:   Studies &Procesdings of Polish Association for Knowledge Menagement
  Tom: 84, Strony: 63-78
  Rafał Chatys, D. Skoczylas
  Opublikowano: 2017
   
 2. Estimation of strength parameters of aviation products made of polymer composites based on Markov chain theory   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Transactions of the Institute of Aviation
  Tom: 247, Zeszyt: 2, Strony: 19-30
  Rafał Chatys, Anna Stefańska, Krzysztof Piernik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2017
   
 3. Numerical Analysis of the Design of Fiber Composite Materials with Polymer Matrix   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Composites Theory and Practice
  Zeszyt: 4, Strony: 180-185
  Rafał Chatys, Krzysztof Piernik
  Opublikowano: 2017
   
 4. Wpływ technologicznych aspektów wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych przy wtłaczaniu żywicy pod ciśnieniem do wnętrza formy   9 pkt
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Lotnictwa
  Tom: 3, Zeszyt: 244, Strony: 41-53
  Rafał Chatys, Krzysztof Szafran
  Opublikowano: 2016
   
 5. Modelowanie właściwości mechanicznych wyrobów lotniczych wytwarzanych z kompozytów wzmocnionych włóknami   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przetwórstwo tworzyw
  Tom: 168, Zeszyt: 6, Strony: 440-446
  Rafał Chatys, Krzysztof Piernik
  Opublikowano: 2015
   
 6. Modelowanie parametrów wytrzymałościowych kompozytów włóknistych z uwzględnieniem teorii łańcuchów Markowa   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przetwórstwo Tworzyw
  Zeszyt: 3, Strony: 169-173
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2012
   
 7. Statistical verification of strength parameters of fibrous composites   7 pkt
  w czasopiśmie:   Composities Theory and Practice
  Zeszyt: 3, Strony: 171-176
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2012
   
 8. Zastosowanie metody Browna do prognozowania zniszczenia kompozytu warstwowego   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 3, Strony: 56-66
  Rafał Chatys, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2010
   
 9. Weryfikacja modeli homogenizacji określających właściwości mechaniczne laminatu przy cięciu strumieniem wody   4 pkt
  w czasopiśmie:   XII Seminarium - Plastics in Machine Design - Tworzywa sztuczne w budowie maszyn
  Strony: 61-65
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2009
   
 10. Wpływ nałożenia metalowej, włóknistej struktury porowatej na sprawność kolektorów słonecznych   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 1, Strony: 47-56
  Anna Banak, Rafał Chatys, Tadeusz Michał Wójcik
  Opublikowano: 2006
   
 11. Struktury i własności po nawęglaniu gazowym   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 73-76
  Rafał Chatys, T. Jędrzejewska, R. Niebrzydowski
  Opublikowano: 2005
   
 12. Własności i struktura po obróbce cieplno-chemicznej stali konstrukcyjnych   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 123-127
  Rafał Chatys, Karol Przybyłowicz
  Opublikowano: 2005
   
 13. Wpływ parametrów technologicznych na jakość kompozytu wytworzonego metodą lekkiego RTM-u   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 83, Strony: 21-28
  Rafał Chatys, J. Darska, M. Opala
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Evaluating the Dynamics of Aircraft Crew Skill Development by Using the Results of Discrete Exercise Marking   5 pkt
  w czasopiśmie:   Transport and Aerospace Engineering
  Tom: 4, Strony: 53-63
  A. Lešinskis, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2017
   
 2. Acoustic conductance of a thick-walled anisotropic spherical shell submerged in liquid   5 pkt
  w czasopiśmie:   Aviation
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 52-55
  Rafał Chatys, Valery Polyakov
  Opublikowano: 2014
   
 3. Heat transfer enhancement in phase-change heat exchangers   5 pkt
  w czasopiśmie:   Aviation
  Tom: 1, Zeszyt: 18, Strony: 40-43
  Rafał Chatys, Milan Malcho, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2014
   
 4. Impact of methods of forming on mechanical properties of Fiber-Reinforced Polymer-Matrix Composites materials   5 pkt
  w czasopiśmie:   Transport and Aerospace engineering
  Zeszyt: 2/2014, Strony: 18-22
  K. Piernik, Irena Chatys, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2014
   
 5. Modelowanie parametrów wytrzymałościowych wyrobów lotniczych z kompozytów polimerowych z uwzględnieniem teorii łańcuchów Markowa
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 181-196
  Rafał Chatys, Anna Stefańska, Krzysztof Piernik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 6. Modelowanie wytrzymałości resztkowej kompozytu polimerowego
  w czasopiśmie:   Materiały kompozytowe
  Tom: 1/2014, Strony: 46-49
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2014
   
 7. Modified concept of Daniels' sequence and its application to analysis of the reliability of series-parallels system and fatigue life of unidirectional fibrous composite   5 pkt
  w czasopiśmie:   RT&A
  Tom: 9, Zeszyt: 04 (35), Strony: 61-72
  Yury Paramonov, Rafał Chatys, V. Cimanis, S. Varickis
  Opublikowano: 2014
   
 8. Szacowanie wytrzymałości resztkowej z uwzględnieniem cięcia
  w czasopiśmie:   Materiały kompozytowe
  Tom: 3/2013, Strony: 22-26
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2013
   
 9. Markov models for tensile and fatigue reliability analysis of unidirectional fiber composite
  w czasopiśmie:   RT&A
  Tom: 7, Zeszyt: 3, Strony: 53-65
  Yury Paramonov, Rafał Chatys, Janis Andersons, V. Cimanis, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 2012
   
 10. The influence of technology and atmosphere on the properties of fiber-reinforced polymer-matrix composite materials
  w czasopiśmie:   Journal & Exhibition of Nondestructive Testing
  Strony: 22-25
  Rafał Chatys, Irena Chatys
  Opublikowano: 2012
   
 11. Badania wpływu warunków cięcia strugą wodno-ścierną wyrobów kompozytowych wzmocnionych włóknem szklanym na ich właściwości wytrzymałościowe
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 17, Strony: 28-42
  Rafał Chatys, Sławomir Spadło, Irena Chatys
  Opublikowano: 2011
   
 12. Experimental research date series quality analysis
  w czasopiśmie:   XIX International Scientific-Technical Conference - trans & MOTAUTO’11
  Tom: 1, Strony: 96-98
  I. Blumbergs, Rafał Chatys, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 2011
   
 13. Poisson process of defect initiation in fatigue of a composite materials
  w czasopiśmie:   XI International Conference - Reliability and Statistics in Transportation and Communication - RelStat`11
  Strony: 1-10
  Yury Paramonov, Rafał Chatys, Janis Anderson, Martinsh Kleinhof
  Opublikowano: 2011
   
 14. The impact of geometrical parameters of heat transfer enhancing microstructures on boiling heat transfer
  w czasopiśmie:   Proc. of 16th Int. Conf. Mechanics of Composite Materials-2010, Ryga Latvia, book of abstracts,
  Strony: 146
  Łukasz Jan Orman, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2010
   
 15. Mechanical properties of polymer composites produced by resin injection molding for applications under increased demands for quality and repeatability   2 pkt
  w czasopiśmie:   Ultragarsas
  Zeszyt: 2, Strony: 35-38
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2009
   
 16. Modelling of adhesive strength of fiber - reinforced polymer-matrix composite materials
  w czasopiśmie:   XIII International Conference - Transport Means'2009
  Strony: 112-115
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2009
   
 17. Non-contact temperature measurements in medical diagnostics   2 pkt
  w czasopiśmie:   ULTRAGARSAS
  Tom: 64, Zeszyt: 2, Strony: 24-26
  Katarzyna Orman, Rafał Chatys, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2009
   
 18. Weryfikacja modeli homogenizacji przy modelowaniu właściwości mechanicznych laminatu formowanego techniką LRTM-u
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 7, Strony: 61-65
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2009
   
 19. Experimental research of composite material characteristics
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Zeszyt: 27, Strony: 33-39
  I. Blumbergs, Rafał Chatys, M. Kleinhofs
  Opublikowano: 2008
   
 20. Free radial vibrations in three-layer spherical sandwich shell
  w czasopiśmie:   13th European Conference - Composite Materials (ESCM)
  Strony: CD
  V. Polyakov, V. Khitrov, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2008
   
 21. Próba prognozowania zniszczenia kompozytu warstwowego
  w czasopiśmie:   III Sympozjum Naukowo - Techniczne EKSPLOLOG'2008
  Strony: 322-323
  Rafał Chatys, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2008
   
 22. Review of non-destructive testing research methods in aircraft engineering
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Zeszyt: 27, Strony: 249-256
  V. Valavičius, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2008
   
 23. Some regularities of impact damage of fibrous composite
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Zeszyt: 27, Strony: 350-358
  I.V. Pavelko, V.P. Pavelko, Rafał Chatys, D. Kepka
  Opublikowano: 2008
   
 24. The effect of time and water absorption on the failure of polyester-glass fiber laminates subjected to cyclic loads   1 pkt
  w czasopiśmie:   Transport and Engineering
  Strony: 271-276
  Rafał Chatys, Anna Łubianka
  Opublikowano: 2008
   
 25. Impact damage and strenght of fibrous composites
  w czasopiśmie:   International Conferences Aviation - 2007 & Aviation Technologies
  Strony: 19-20
  I. Pavelko, V. Pavelko, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2007
   
 26. Mixed problem for free radial vibrations of a closed spherical sandwich shell
  w czasopiśmie:   XIII Interanational Conference - Experimental Analysis of Nano and Engineering Materials and Structures
  Strony: 767-768
  V. Polyakov, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2007
   
 27. Strength of fibrous composites with impact damage
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 219, Strony: 187-198
  I. Pavelko, V. Pavelko, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2007
   
 28. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  The influence of technology and atmosphere on the properties of fiber-reinforced polymer-matrix composite materials
  w czasopiśmie:   Journal & Exhibition of Nondestructive Testing
  Rafał Chatys, Irena Chatys
  Opublikowano: 2007
   
 29. Wlijanie niskoskorostnych udarnych powierżdienij na procznost wołoknistych kompozytow
  w czasopiśmie:   IV Conference "Nieobratimyje procesy w prirodie i tiechnikie"
  Strony: 352-355
  W.P. Pawełko, I.W. Pawełko, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2007
   
 30. Wpływ czynników środowiskowych na zniszczenie kompozytu polimerowego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 71-76
  Rafał Chatys, Anna Łubianka, Ewa Sender
  Opublikowano: 2007
   
 31. Wpływ wody i środowiska korozyjnego na zniszczenie kompozytu polimerowego formowanego techniką wtrysku
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 219, Strony: 79-88
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2007
   
 32. Experimental verification of homogenization model of unidirectional Composites   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   XIVI International Conference on Mechanics of Composite Materials - CMC
  Strony: 159-159
  Adam Barchan, Rafał Chatys, Ewa Sender
  Opublikowano: 2006
   
 33. Mechanical properties of polymer compositenafter laser treatment
  w czasopiśmie:   VII Interanational Seminar "Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education"
  Strony: 71
  Rafał Chatys, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 34. Methodics of Examining Laminar Composites using Ultrasonic Inspection
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 347-354
  Sławomir Spadło, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2006
   
 35. Modelling the effect of the service conditions on the strength of fiber glass-reinforced polymer-matrix composite materials
  w czasopiśmie:   XI Seminarium - Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn
  Strony: 103-107
  Rafał Chatys, Irena Chatys, M. Kleinhofs
  Opublikowano: 2006
   
 36. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Modielirowanie procznosti adnonaprawliennowo kompozita pri łaziernoj razmiernoj abrabotkie
  w czasopiśmie:   Journal Technology
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2006
   
 37. Modielirowanie wlijanie łaziernoj i mechaniczieskoj abrabotki nz procznost i kaczestwo kampazitnych matieriałow
  w czasopiśmie:   Interanational Symposium-Dynamic and Technological Problems of a Mechanics of Constructions and Continuous Mediums
  Strony: 307-308
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2006
   
 38. The influence of technology and atmosphere on the properties of fiber-reinforced polymer-matrix composite materials   1 pkt
  w czasopiśmie:   Interanational Conference - Non - Destructive Testing and Diagnostics
  Tom: 61, Zeszyt: 4, Strony: 22-25
  Rafał Chatys, Irena Chatys
  Opublikowano: 2006
   
 39. The Predicting of Influence Conditions of Exploitation on Propriety of Fiber- Reinforced Polymers Composite
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 71-81
  Rafał Chatys, M. Kleinhofs, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2006
   
 40. Wpływ parametrów technologicznych na jakość wytworzonego kompozytu polimerowego metodą wtrysku
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 2, Strony: 57-64
  Karolina Jorż, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2006
   
 41. Effect of Technological Aspects on the Mechanical Properties of Polymer Composites of the Reinforced of Glass Fibers
  w czasopiśmie:   Konferencja nt. Sieci i Instalacje z Tworzyw
  Strony: 43-48
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2005
   
 42. Experimental research of composite material acoustic emission characteristics   1 pkt
  w czasopiśmie:   13th Conference "Supply on the wings"
  Strony: 41-41
  I. Blumbergs, Rafał Chatys, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 2005
   
 43. Gyroscope-based control and stabilization of unmanned aerial mini-vehicle (mini-UAV)
  w czasopiśmie:   Aviation
  Tom: 9, Zeszyt: 2, Strony: 10-16
  Rafał Chatys, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2005
   
 44. Influence of reduction process on the microstructure and composition plasma sprayed Al2O3TiO2/CuO composite coating
  w czasopiśmie:   International Thermal Spray Conference
  Strony: 1039-1042
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Joanna Jamrozek
  Opublikowano: 2005
   
 45. Modeling of composite materials produced with the RTM method
  w czasopiśmie:   VII Interanational Conference AIRDIAG'2005
  Strony: 63-67
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2005
   
 46. Influence of heat treatment on the microstructure and composition of plasma sprayed coatings
  w czasopiśmie:   Communicatons
  Zeszyt: 1, Strony: 15-18
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2004
   
 47. Non-destructive testing of composite materials by the acoustic emission method
  w czasopiśmie:   Recent Research and design progress in aeronautical Engineering and ITS Influence on Education
  Strony: 59-59
  Rafał Chatys, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 2004
   
 48. Nowe materiały dla bezpilotowych aparatów latających
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 80, Strony: 77-83
  Rafał Chatys, Zbigniew Koruba, Martinsh Kleinhof
  Opublikowano: 2004
   
 49. O pewnej koncepcji giroskopowego sterowania mikrobezpilotowyn aparatem latającym (MBAL)
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 80, Strony: 245-252
  Rafał Chatys, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2004
   
 50. Adhesion strength estimation between different composite components
  w czasopiśmie:   Transport and Engineering
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 213-218
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2003
   
 51. Influence of heat treatment on microstructure and composition of plasma sprayed coatings
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 135-138
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2003
   
 52. New Generation of Coatings for Boiling Heat Transfer Improvement - Strength Investigation.
  w czasopiśmie:   Novel and Emerging Vehicle and Vehicle Technology Concepts, NATO, Belgium
  Zeszyt: 59, Strony: CD
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2003
   
 53. Sprayed composite coatings of reduced friction factor
  w czasopiśmie:   Inter. Conference "Modern wear and corrosion resistant coatings obtained by thermal spraying", Warszawa
  Strony: 99-107
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, J. Jamrozek
  Opublikowano: 2003
   
 54. Statystyczne aspekty przy określaniu własności mechanicznych kompozytu polimerowego.
  w czasopiśmie:   X Seminar "Plastics in Machine Design", Kraków
  Strony: 83-88
  Rafał Chatys, M. Kleinhof
  Opublikowano: 2003
   
 55. The Microstructure and Composition of Plasma Sprayed Coatings After Heat Treatment
  w czasopiśmie:   5th European Conference TRANSCOM 2003, Zilina, Slovakia
  Strony: 195-198
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2003
   
 56. The microstructure and composition of plasma sprayed coatings of Al2O3TiO2/NiO mixtures after heat
  w czasopiśmie:   I Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa"Współczesne techniki wytwarzania i rozwoju ekonomicznej integracji oraz przedsiębiorczości
  Strony: 59-60
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2003
   
 57. Wpływ jakości połączeń komponentów struktury włóknistej na własności mechaniczne materiałów konstrukcyjnych.
  w czasopiśmie:   X Seminar "Plastics in Machine Design", Kraków
  Strony: 77-82
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2003
   
 58. Badania porównawcze jakości połączeń powłok warstwowych ze względu na intensyfikacje wymiany ciepła
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej
  Zeszyt: 22, Strony: 199-206
  Rafał Chatys, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2002
   
 59. Investigations of composite coatings with solid lubricant
  w czasopiśmie:   XII International Conference Mechanics of Composite Materials, Ryga 2002
  Strony: 236
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 60. Prognozowanie zniszczenia komponentów struktury włóknistej wzmocnionej włóknem szklanym i węglowym
  w czasopiśmie:   V Naukowo-Techniczna Konferencja "Polimery i kompozyty konstrukcyjne", Politechnika Śląska, Ustroń
  Strony: 24-29
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2002
   
 61. Surface development with the use of complex composite layers for boiling heat transfer enhancement
  w czasopiśmie:   XII International Conference on Mechanics of Composite Materials, Riga, Latvia
  Strony: 46-47
  Rafał Chatys, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2002
   
 62. Nicel-based heterogeneous coatings: friction pairs serviceable under corrosion and mechanical wearing conditions   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Functional Materials
  Zeszyt: 1, Strony: 102-104
  Rafał Chatys, M. V. Luchka, Edward Wajs
  Opublikowano: 2001
   
 63. Non-Destructive Testing of Composite Materials in Aircraft by Acoustic Emission Method
  w czasopiśmie:   International Conference "Airplanes and Helicopters Diagnostics" AIRDIAG 2001
  Strony: 200-206
  M. Kleinhof, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2001
   
 64. Wpływ zależności czasu i temperatury na wytrzymałość kompozytów włóknistych
  w czasopiśmie:   Konferencja "Problemy wytrzymałości" Kijów, Ukraina
  Strony: 129-130
  Rafał Chatys, M. Kleinchof, Edward Wajs
  Opublikowano: 2001
   
 65. Kawitacyjna odporność kompozytowych pokryć na osnowie niklowej
  w czasopiśmie:   IX Seminar "Plastic in Machine Design", Kraków 2000
  Strony: 235-239
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2000
   
 66. Modelowanie wytrzymałości kompozytu
  w czasopiśmie:   International Conference Aviation Reliability'2000, Riga, Latvia 2000
  Strony: 52-55
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2000
   
 67. Określenie okresowości przeglądów konstrukcji z materiałów kompozytowych
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja "Współczesne problemy w budowie maszyn", Białoruś, Gomel 2000
  Strony: 42-44
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2000
   
 68. Rabotospasobnost funkcjonalnych kompozycjonnych pokrytij w usłowiach korozjonno-aktiwnych sried
  w czasopiśmie:   International Conference AVIA
  Strony: 52-55
  F. Łabuniec, Rafał Chatys, Edward Wajs, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2000
   
 69. The Heterogeneous Coating Based on Nickel Tribotechnic Contingency which are Working in the Condition of Corrosion Mechanical Wearing
  w czasopiśmie:   NATO Advanced Study Institute (ASI) Conference "Functional Gradient Materials and Surface Layers, Prepared by Fine Particle Technology", Ukraine, Kiev 2000
  Strony: 69
  Rafał Chatys, M. V. Luchka, Edward Wajs
  Opublikowano: 2000
   
 70. Unidirectional ibrous material strength modeling
  w czasopiśmie:   Transport and Engineering
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 67-72
  M. Kleinhof, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2000
   
 71. Wpływ obróbki powierzchniowej na charakterystyki wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 72, Strony: 401-408
  Rafał Chatys, Karol Przybyłowicz
  Opublikowano: 2000
   
 72. Destruction and Diagnosing of a Condition of a Composite Material with allowance for of Operational Factors
  w czasopiśmie:   International Conference "Machine-Building and Technosphere on the Boundary of the XXI Century", Ukraine, Sevastopol 1999
  Strony: 136-139
  Rafał Chatys, E. Barishev, M. Kleinhof, P. Biller
  Opublikowano: 1999
   
 73. Modelling of Structural Destruction of a Composite Material with Allowance for of Operational Factors
  w czasopiśmie:   The International Conference Aviation Reliability "AviaRel'99", Latvia, Riga 1999
  Strony: 100
  M. Kleinhof, Rafał Chatys
  Opublikowano: 1999
   
 74. Change of the Strength of a Design of Vehicles from of Composite Materials under Influence of the Operational Factors
  w czasopiśmie:   Xth International Conference on Mechanics of Composite Materials
  Strony: 86
  M. Kleinhof, Rafał Chatys
  Opublikowano: 1998
   
 75. Diagnosis of destruction of airdesigns elements made of composite materials
  w czasopiśmie:   I Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 1998
  Strony: 277-282
  M. Kleinhof, Rafał Chatys, P. Biller
  Opublikowano: 1998
   
 76. Prediction of Destruction of Composite Materials with Allowance for Influences of Temperature of Environment
  w czasopiśmie:   Konferencja "Polimery i kompozyty konstrukcyjne", Politechnika Śląska, Ustroń 1998
  Tom: 1, Zeszyt: 1/98, Strony: 215-220
  M. Kleinhof, Rafał Chatys
  Opublikowano: 1998
   
 77. Modelowanie zniszczenia kompozytów z uwzględnieniem czynników eksploatacji
  w czasopiśmie:   VIII Seminar "Plastics in machine design", University of Technology, Cracow 1997
  Strony: 181-189
  Rafał Chatys, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 1997
   
 78. Research into Influence ot the Climatic Factors on Strength of Composite Materials
  w czasopiśmie:   5th International Conference "AIRDIAG`97", Warsaw 1997
  Strony: 273
  M. Kleinhof, Rafał Chatys
  Opublikowano: 1997
   
 79. Szczegóły eksploatacji konstrukcji z tworzyw polimerowych
  w czasopiśmie:   Zastosowanie polimerów i kompozytów w konstrukcjach środków komunikacji
  Strony: 151-186
  Rafał Chatys, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 1997
   
 80. Wpływ warunków eksploatacji na wytrzymałość konstrukcji kompozytowych
  w czasopiśmie:   Ith International Conference on "Environment, Technology, Resources", Latvia, Rezekne 1997
  Strony: 85-86
  Rafał Chatys, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 1997
   
 81. Изменение прочности конструкции транспортных средств из композитных материалов при воздействии эксплуатационных факторов
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowa "Problemy niezawodności transportu", Ustroń-Jaszowiec 1997
  Strony: 199-206
  Rafał Chatys, Martinsh Kleinhof
  Opublikowano: 1997
   
 82. Моделирование изменения свойств композитов в эксплуатации
  w czasopiśmie:   II международная научно-техническая конференция „Инженерно–физические проблемы авиационной и космической техники”, 3-5.06.1997, Егорьевск , Россия
  Strony: 24-25
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 1997
   
 83. Взаимосвязь развития неисправностей двигателя и изменения форм его функциональных характеристик
  w czasopiśmie:   Международный научный конгресс „Экология, авиация, техносфера-взгляд в третье тысячелетие”, 2-5.12.1996, Рига, Latvia
  Strony: 200-203
  B. Валавичиус, Rafał Chatys
  Opublikowano: 1996
   
 84. Влияние температуры и времени выдержки на статическую и усталостную прочность волокнистых композитных материалов
  w czasopiśmie:   Transactions of Riga Aviation University Mechanical Department
  Zeszyt: 2, Strony: 51-58
  Martinsh Kleinhofs, Rafał Chatys
  Opublikowano: 1996
   
 85. Оценка прочности полимерных волокнистых композитов в условиях эксплуатации
  w czasopiśmie:   I Международной научно-технической конференции „Современные научно-технические проблемы гражданской авиации”, Mocква, Россия, 28-29 мая 1996
  Strony: 102-103
  Rafał Chatys, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 1996
   
 86. Прогнозирование статической прочности конструкции из композитных материалов
  w czasopiśmie:   Международный научный конгресс „Экология, авиация, техносфера-взгляд в третье тысячелетие”, 2-5.12.1996, Рига, Latvia
  Strony: 246-249
  Martinsh Kleinhofs, Rafał Chatys
  Opublikowano: 1996
   
 87. Оценка прочности конструкции из полимерных композитных материалов при воздействии эксплуатационных факторов
  w czasopiśmie:   Transactions of Riga Aviation University Mechanical Department
  Zeszyt: 1, Strony: 10-15
  Martinsh Kleinhofs, Rafał Chatys
  Opublikowano: 1995
   

Monografie
 1. Analiza statystyczna parametrów wytrzymałościowych w procesie zniszczenia kompozytów włóknistych z wykorzystaniem procesu Markowa   25 (20,00) pkt
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. An analysis of correlation between the static strength and fatigue life in the modelling of strength parameters of a fibre composite using the Markov chains theory   5 pkt
  w książce:   Scientific aspects of unmanned mobile objects
  Strony: 22-36
  Rafał Chatys, Yury Paramonov, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 2014
   
 2. Modelowanie wytrzymałości zmęczeniowej i wytrzymałości resztkowej kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej z wykorzystaniem teorii łańcuchów Markowa   5 pkt
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie ML-XVI 2014
  Strony: 417-434
  Rafał Chatys, Krzysztof Grysa, Irena Chatys, Anna Stefańska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Analysis of residual strength after fatigue in fibrous composite using Markov Chains Model   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 166-185
  Rafał Chatys, J. Paramonov, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 2011
   
 4. Proces zniszczenia kompozytu polimerowego formowanego techniką worka próżniowego z uwzględnieniem wpływ wody i środowiska korozyjnego   4 pkt
  w książce:   Polimery i kompozyty konstrukcyjne
  Strony: 71-78
  Rafał Chatys, A. Aniskevich
  Opublikowano: 2011
   
 5. Wpływ kształtowania wymiarowego na modelowanie wytrzymałości resztkowej kompozytu polimerowego   4 pkt
  w książce:   Polimery i kompozyty konstrukcyjne
  Strony: 79-86
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2011
   
 6. Computer modeling of parameters of quality of materials   5 (2,50) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 83-87
  Rafał Chatys, Sławomir Spadło, V. Valavičius
  Opublikowano: 2010
   
 7. Experimental research of carbon fibber composite material zero order model characteristics   5 pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 489-503
  I. Blumbergs, Rafał Chatys, Martinsh Kleinhofs
  Opublikowano: 2010
   
 8. Impact of technological and operational factors on strength properties of the layered composite   5 pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 244-259
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2010
   
 9. Wpływ parametrów technologicznych na starzenie zywicy polimerowej w kompozycie formowanym techniką lekkiego RTM-u   4 pkt
  w książce:   Polimery i kompozyty konstrukcyjne
  Zeszyt: 185, Strony: 21-30
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2009
   
 10. Modeling of mechanical properties with the increasing demands in the range of qualities and repeatability of polimers composites elements   7 pkt
  w książce:   Polimery i kompozyty konstrukcyjne
  Tom: 185, Strony: 36-47
  Rafał Chatys
  Opublikowano: 2008
   
 11. The diffusion sintering of metallic composites in the construction of highly efficient heat exchangers   3 pkt
  w książce:   Computer-aided systems for manufacture and measurement of machine elements.
  Strony: 61-72
  Rafał Chatys, Tadeusz Orzechowski
  Opublikowano: 2003
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Powłoka absorbera kolektora słonecznego   25 (12,50) pkt
  Rafał Chatys, Tadeusz Michał Wójcik
  Opublikowano: 2008
   
 2. Sposób wytwarzania struktur porowatych   25 (8,33) pkt
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2008
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Powłoka absorbera kolektora słonecznego   10 (5,00) pkt
  Tadeusz Michał Wójcik, Rafał Chatys
  Opublikowano: 2007
   
 2. Sposób wytwarzania struktur porowatych   10 (3,33) pkt
  Wojciech Żórawski, Rafał Chatys, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2002
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1