O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Leszek Cedro
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   lcedro@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-606
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
129
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 915479
LUDZIE NAUKI: 206394
USOS web: 578
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: identyfikacja układów automatyki

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 48

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. A problem of optimal cylindricity profile matching   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 3, Strony: 771-779
  Dariusz Janecki, Jarosław Zwierzchowski, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2015
   
 2. Separation of non-periodic and periodic 2D profile features using B-Spline functions   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 22, Zeszyt: 2, Strony: 289-302
  Dariusz Janecki, Leszek Cedro, Jarosław Zwierzchowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Identyfikacja manipulatora z napędem elektrycznym   15 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 88, Zeszyt: 9a, Strony: 208-212
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2012
   
 4. Determining of Signal Derivatives in Identification Problems - FIR Differential Filters   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Montanistica Slovaca
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 47-54
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2011
   
 5. Wyznaczanie pochodnych sygnałów za pomocą regresyjnych filtrów różniczkujących   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 87, Zeszyt: 8, Strony: 253-259
  Dariusz Janecki, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2011
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Differential filters in control systems - manipulator   15 pkt
  w czasopiśmie:   IEEE Catalog Number: CFP1542L-CDR, 16 th International Carpathian Control Conference
  Strony: 73-78
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2015
   
 2. Linearization and Identification a Mathematical Model of an Excavator   15 pkt
  w czasopiśmie:   15 th International Carpathian Control Conference - ICCC IEEE Catalog Number: CFP1442L-CDR ISBN 978-1-4799-3527-7
  Strony: 73-79
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Identyfikacja manipulatora z napędem elektrycznym przy wykorzystaniu filtrów różniczkujących   5 pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 235-239
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2015
   
 2. Identyfikacja modelu chwytaka z napędem pneumatycznym przy wykorzystaniu filtrów różniczkujących   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2522-2531
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2014
   
 3. Filtry różniczkujące w układach czasu rzeczywistego   10 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 7/2013, Strony: 137-141
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2013
   
 4. Identification of an electrically driven manipulator using the differential filters   5 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 12, Strony: 68-72
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2012
   
 5. Identification of an electrically driven manipulator using the differential filters – input error method   5 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 6, Zeszyt: 2, Strony: 23-27
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2012
   
 6. Linearyzacja modelu matematycznego siłownika hydraulicznego połączonego z ramieniem manipulatora   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 2, Strony: 126-130
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Use the Differential Filters in the Control System of Pneumatic Muscle   5 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 816, Strony: 224-233
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2015
   
 2. Identification of a manipulator model using the input error method
  w czasopiśmie:   Miedzynarodowa Konferencja TRANSCOM'2009
  Strony: 21-24
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2013
   
 3. Determining of signal derivatives with the use of regressive differential filters in identification problems
  w czasopiśmie:   12 th International Carpathian Control Conference - ICCC 2011
  Strony: 165-170
  Dariusz Janecki, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2011
   
 4. Regresyjne filtry różniczkujące z zastosowaniem do identyfikacji układów
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa Konferencja Automatyki – KKA’2011
  Strony: 47-48
  Dariusz Janecki, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2011
   
 5. Differential filters and the identification of a manipulator using Mathematica software
  w czasopiśmie:   XXXIV Seminar ASR'2009 “Instruments and Control”
  Strony: 19-26
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2009
   
 6. Identification of a manipulator model using the input error method
  w czasopiśmie:   8th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2009
  Strony: 21-24
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2009
   
 7. Identification of a manipulator model using the input error method in the Mathemathica program
  w czasopiśmie:   Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava
  Zeszyt: 55, Strony: 1683
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2009
   
 8. Modelowanie i identyfikacja układu hydraulicznego
  w czasopiśmie:   XXII Konferencja Naukowa "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych"
  Zeszyt: 12, Strony: 33-43
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2009
   
 9. Linearization and simplification of mathematical model of hydraulic system with variable
  w czasopiśmie:   Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava
  Zeszyt: 54, Strony: 1580
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2008
   
 10. Linearizing a Mathematical Model of a Hydraulic Actuator Connected to a Manipulator Arm
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica Slovaca
  Zeszyt: 1-A
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2008
   
 11. Methods of signal differentiation - differential filters
  w czasopiśmie:   XXXIII Seminary - Instruments and Control ASR'2008
  Strony: 12-17
  Dariusz Janecki, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2008
   
 12. Sampled signals differentiation using a frequency corrected difference quotient therms
  w czasopiśmie:   Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava
  Zeszyt: 54, Strony: article No 1618
  Dariusz Janecki, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2008
   
 13. Differential filters with application to system identification
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007
  Strony: 115
  Dariusz Janecki, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2007
   
 14. Modelowanie i identyfikacja nieliniowych układów hydraulicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 201-208
  Andrzej Bąkowski, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2007
   
 15. Linearyzacja modelu matematycznego siłownika hydraulicznego
  w czasopiśmie:   Conf. AUTOMATION
  Strony: 439-448
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2006
   
 16. Filtry różniczkujące do identyfikacji układów mechanicznych za pomocą programu Mathematica
  w czasopiśmie:   IV Sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice
  Strony: 49-54
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2005
   
 17. Linearization and simplification of mathematical model of hydraulic system
  w czasopiśmie:   6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM
  Strony: 27-30
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2005
   
 18. Współpraca modułu analogowo-cyfrowego z systemem mikrokomputerowym
  w czasopiśmie:   XX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki
  Strony: 14-21
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 1998
   
 19. Współpraca modułu analogowo-cyfrowego z systemem mikrokomputerowym
  w czasopiśmie:   20 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki,Politechnika Zielonogórska 1998
  Strony: 14-21
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 1998
   

Monografie
 1. Wybrane zagadnienia z badań eksperymentalnych i symulacyjnych   25 (20,00) pkt
  Leszek Cedro, Dariusz Grzybek, Dawid Knapik, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Orkisz, Maciej Rosół, Jacek Snamina, Łukasz Więckowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Inteligencja obliczeniowa w zastosowaniach inżynierskich - wybrane problemy   25 (6,67) pkt
  Leszek Cedro, Piotr Gierlak, Andrzej Izworski, Michał Kekez, Andrzej Kot, Magdalena Muszyńska, Agata Nawrocka, Marcin Nawrocki, Leszek Radziszewski, Wiesław Wszołek
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wybrane problemy współczesnej robotyki   25 (10,00) pkt
  Leszek Cedro, Ireneusz Dominik, Mariusz Giergiel, Filip Kaszuba, Krzysztof Kurc, Krzysztof Lalik, Szymon Pękala, Dariusz Szybicki, Jarosław Zwierzchowski
  Opublikowano: 2014
   
 4. CorelDRAW! Przykłady praktyczne   14 (7,00) pkt
  Leszek Cedro, Jarosław Gałkiewicz
  Opublikowano: 1999
   

Rozdziały w monografiach
 1. Indentification of a manipulator model using the differential filters   5 pkt
  w książce:   Computer science in the age of XXI century Computer Technologies in science, Technology and education
  Strony: 46-53
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2012
   
 2. Linearization and indentification of a mathematical model of an excavator dipper stick   5 pkt
  w książce:   Computer science in the age of XXI century Computer Technologies in science, Technology and education
  Strony: 54-62
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2012
   
 3. Model parameter indentification with nonlinear parameterization applied to a manipulator model   5 (2,50) pkt
  w książce:   Computer science in the age of XXI century
  Strony: 15-24
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2011
   
 4. Filtry różniczkujące z zastosowaniem do identyfikacji układów   4 (2,00) pkt
  w książce:   Informatyka w dobie XXI wieku Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji
  Strony: 133-136
  Dariusz Janecki, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2009
   
 5. Analiza symulacyjna linearyzowanego modelu matematycznego siłownika hydraulicznego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Informatyka w dobie XXI wieku
  Strony: 146-152
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2008
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Principles of Automatic Control
  Antonin Vitecek, M. Vítečková, Radim Farana, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2012
   
 2. Modelowanie matematyczne. Podstawy
  Antonin Vitecek, Leszek Cedro, Radim Farana
  Opublikowano: 2010
   
 3. Rozwiazywanie wybranych zadań z mechaniki analitycznej z użyciem metod numerycznych
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej
  Małgorzata Błasiak, Leszek Cedro, Barbara Chrząszcz
  Opublikowano: 2006
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Układ identyfikacji w czasie rzeczywistym właściwości dynamicznych, zwłaszcza osprzętu roboczego koparki   30 pkt
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2014
   
 2. Układ do identyfikacji właściwości dynamicznych systemów hydraulicznych   30 (15,00) pkt
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Układ identyfikacji w czasie rzeczywistym właściwości dynamicznych, zwłaszcza osprzętu roboczego koparki   2 pkt
  Leszek Cedro
  Opublikowano: 2012
   
 2. Układ do identyfikacji właściwości dynamicznych systemów hydraulicznych   2 (1,00) pkt
  Leszek Cedro, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1