O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Marek Jan Cabaj
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   cltmlab@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-606
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
269
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3940176
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 657
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 11

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Advanced fine-tuning of Grubbs/Hoveyda olefin metathesis catalysts: a further step toward an optimum balance between antinomic properties   24 pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  Tom: 128, Zeszyt: 42, Strony: 13652-13653
  M Bieniek, Robert BUJOK, Marek Cabaj, N Lugan, G Lavigne, D Arlt, Karol Grela
  Opublikowano: 2006
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Zastosowanie uogólnionych krzywych L2 sklejanych do wyznaczania linii średniej profili chropowatości   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: 9s, Zeszyt: 9 supl., Strony: 115-118
  Dariusz Janecki, Marek Cabaj
  Opublikowano: 2007
   
 2. Surface temperature in laser forming   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 89-105
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2003
   
 3. Modelowanie procesu kształtowania laserowego   1 (,25) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 40, Strony: 149-161
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2002
   
 4. Bending of plates by use of laser beam with rectangular cross-section   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 87-99
  Zygmunt Mucha, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Determining the charakteristis of sensors displacement In instruments for roundness measurements
  w czasopiśmie:   XVIII IMEKO WORLD CONGRESS "Metrology for a Sustainable Development"
  Dariusz Janecki, Stanisław Adamczak, Marek Cabaj
  Opublikowano: 2006
   
 2. Uwagi na temat nowej metody wyznaczania charakterystyk czujników przemieszczeń
  w czasopiśmie:   XI Konferencja "Metrologia w Technikach Wytwarzania"
  Strony: 187-194
  Dariusz Janecki, Marek Cabaj
  Opublikowano: 2005
   
 3. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wyznaczanie profilu okrągłości dla profili przerywanych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznych
  w czasopiśmie:   X Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna: Metrologia w Technikach Wytwarzania
  Dariusz Janecki, Marek Cabaj
  Opublikowano: 2005
   
 4. Role of Surface temperature in Laser Forming
  w czasopiśmie:   International Conference - Laser Technologies in Welding and Materials Processing - eds. Paton B. E., Kovalenko V. S., E. O. Paton Electric Welding Institute, NASU, Kiev 2003
  Strony: 169-172
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2003
   
 5. Laserowe kształtowanie materiałów bez sił zewnętrznych
  w czasopiśmie:   Referaty 7 Sympozjum Techniki Laserowej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
  Strony: 165-172
  Zygmunt Mucha, Jacek Widłaszewski, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń
  Opublikowano: 2002
   
 6. Laser forming of plates by use of beam with circular and rectangular cross-section
  w czasopiśmie:   Proceedings of the LANE 2001 (Laser Assisted Net Shape Engineering 3, International Conference)
  Strony: 727-536
  Zygmunt Mucha, Marek Cabaj, Ryszard Gradoń, M. Pawłowski, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2001
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1