O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Tomasz Bucki
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   tbucki@tu.kielce.pl
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
773
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014361
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 16

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Correlation between standard Charpy and sub-size Charpy test results of selected steels in upper shelf region   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Pavel Konopík, Jan Džugan, Tomasz Bucki, Sylwia Rzepa, Martin Rund, Radek Procházka
  Opublikowano: 2017
   
 2. Effects of the pouring temperature on the formation of the bonding zone between AZ91 and AlSi17 in the compound casting process   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2017
   
 3. Influence of specimen dimensions on ductile-to-brittle transition temperature in Charpy impact test   15 pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series Materials Science and Engineering
  Tom: 179
  Sylwia Rzepa, Tomasz Bucki, Pavel Konopík, Jan Džugan, Martin Rund, Radek Procházka
  Opublikowano: 2017
   
 4. Surface modification of Mg by a thermochemical treatment in a medium containing a ZnCl2+KCl mixture   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2016
  Strony: 1357-1361
  Tomasz Bucki, Renata Mola
  Opublikowano: 2016
   
 5. High temperature oxidation behaviour of aluminized coatings on grey cast iron fabricated by hot-dipping in pure Al or AlSi11 bath   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1075-1080
  Tomasz Bucki, Renata Mola, Angelika Bąk
  Opublikowano: 2015
   
 6. The microstructure of Mg modified by surface alloying with AlMg4.5Mn wire   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1582-1587
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza mikrostruktury warstwy wierzchniej wytworzonej na aluminium poprzez cynkowanie zanurzeniowe   8 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 15-18
  Tomasz Bucki
  Opublikowano: 2017
   
 2. Microstructure of the Bonding Zone Between AZ91 and AlSi17 Formed by Compound Casting   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 202-206
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2017
   
 3. Formation of Al-alloyed layer on magnesium with use of casting techniques   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 112-116
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wytwarzanie warstwy wierzchniej wzbogaconej w cynk na magnezie przy użyciu pasty zawierającej chlorek cynku metodą obróbki cieplno -chemicznej   8 (3,79) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 61, Zeszyt: 5, Strony: 213-216
  Tomasz Bucki, Renata Mola, Sylwia Rzepa
  Opublikowano: 2016
   
 5. Stopowanie powierzchni magnezu metodą spawalniczą przy użyciu drutu AlMg4,5Mn   8 (2,64) pkt
  w czasopiśmie:   Rudy i Metale Nieżelazne
  Tom: 60, Zeszyt: 3, Strony: 110-114
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2015
   
 6. Characterization of coatings on grey cast iron fabricated by hot-dipping in pure Al, AlSi11 and AlTi5 alloys   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 14, Zeszyt: 1, Strony: 85-90
  Renata Mola, Tomasz Bucki, Karol Wcisło
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analiza mikrostruktury powłok aluminiowanych wytworzonych na żeliwie szarym metodą zanurzeniową w czystym Al i stopie AlSi11
  w czasopiśmie:   Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie
  Zeszyt: 7, Strony: 133-137
  Tomasz Bucki, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   
 2. Surface Alloying of Magnesium by GTAW Using AlMg4.5Mn Wire
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 49-52
  Tomasz Bucki, Renata Mola, Andrzej Dziadoń
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ WYTWORZONEJ NA ALUMINIUM I JEGO STOPACH POPRZEZ CYNKOWANIE ZANURZENIOWE   5 pkt
  w książce:   Książka artykułów "Nauka Okiem Młodego Naukowca"
  Strony: 15-21
  Tomasz Bucki
  Opublikowano: 2017
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób wytwarzania powierzchniowej warstwy wzbogaconej w cynk na wyrobach z magnezu i jego stopów
  Tomasz Bucki, Renata Mola
  Opublikowano: 2015
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1