O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Gabriel Franciszek Bracha
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
497
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3992645
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 20

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Determining the static characteristics of pneumatic muscles   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement and Control
  Tom: 49, Zeszyt: 2, Strony: 62-71
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala
  Opublikowano: 2016
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Modeling a pneumatic cylinder with friction   15 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics 2016
  Strony: 90-93
  Gabriel Bracha
  Opublikowano: 2016
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Application of Wolfram Mathematica package to control the 6-DOF parallel robot
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 778-781
  Dawid Pietrala, Paweł Łaski, Gabriel Bracha, Kazimierz Dzierżek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Determination of flow-rate characteristics and parameters of piezo pilot valves
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Strony: 814-818
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Experimental and simulation flow rate analysis of the 3/2 directional pneumatic valve
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Strony: 94-97
  Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Gabriel Bracha, Łukasz Nowakowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Influence of the cutting parameters on the workpiece temperature during face milling
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Strony: 523-527
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2016
   
 5. Model tests of wind turbine with a vertical axis of rotation type Lenz 2
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Strony: 989-995
  Jarosław Zwierzchowski, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Study of the effect of temperature on the positioning accuracy of the pneumatic muscles
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Strony: 411-415
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Jarosław Zwierzchowski, Łukasz Nowakowski, Krzysztof Borkowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2016
   
 7. The characteristics of pneumatic piston drive
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Strony: 113-116
  Gabriel Bracha
  Opublikowano: 2016
   
 8. Modified fuzzy PD controller for pneumatic linear actuator
  w czasopiśmie:   Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series
  Tom: LX, Zeszyt: 3, Strony: 1-5
  Gabriel Bracha, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2015
   
 9. Camera positioner design, based on spherical manipulator with three degrees of freedom with use of unmanned flying objects
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 76
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala
  Opublikowano: 2013
   
 10. Mobile robot with a caterpillar drive system
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 85
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Sebastian Sławski, Ernest Życiński
  Opublikowano: 2013
   
 11. Pneumatic spider mobile robot
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 57
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Sebastian Sławski, Ernest Życiński
  Opublikowano: 2013
   
 12. Projekt manipulatora równoległego o sześciu stopniach swobody z pneumatycznym napędem mięśniowym
  w czasopiśmie:   Pneumatyka
  Tom: 3/4 (88/89), Strony: 36
  Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2013
   
 13. Projekt systemu SCADA dla wybranego procesu produkcyjnego z zastosowaniem sterownika PLC
  w czasopiśmie:   Pneumatyka
  Tom: 2 (87), Strony: 7
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Robert Kogut, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala
  Opublikowano: 2013
   
 14. The concept of the use of unmanned air vehicle powered with electric drive
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 24
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Design of camera positioning device based on spherical manipulator applied to mobile unmanned objects   5 (,00) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 108-123
  Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2014
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych   30 (6,00) pkt
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Józef Barycki
  Opublikowano: 2015
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Mięsień pneumatyczny
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Dariusz Janecki
  Opublikowano: 2015
   
 2. Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych
  Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Józef Barycki
  Opublikowano: 2013
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1