O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Krzysztof Borkowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   kborkowski@tu.kielce.pl
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
772
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014358
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 6

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Accuracy of the visual measurment system of bent pipes   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 194-197
  Krzysztof Borkowski, Dariusz Janecki, Jarosław Zwierzchowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Study of the effect of temperature on the positioning accuracy of the pneumatic muscles   15 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 411-415
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Jarosław Zwierzchowski, Łukasz Nowakowski, Krzysztof Borkowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Zintegrowany model danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania Cz II. Atrybuty obiektów   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Technologia i automatyzacja montażu
  Tom: 3/2014, Strony: 20-24
  Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski
  Opublikowano: 2014
   
 2. Zintegrowany model danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania cz. I Obiekty   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Technologia i Automatyzacja Montażu
  Zeszyt: 2, Strony: 22-27
  Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Wizyjny system pomiarowy wielkogabarytowych rur giętych   5 (1,67) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej
  Strony: 34-47
  Krzysztof Borkowski, Dariusz Janecki, Jarosław Zwierzchowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Pozyskiwanie danych dla zintegrowanej platformy wspomagającej projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania   5 (,00) pkt
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 626-633
  Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1