O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Kazimierz Czesław Bolanowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      St. wykładowca     (grupa stanowisk: wykładowcy)
E-mail:   mockb@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-506
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
146
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3938512
LUDZIE NAUKI: 27151
USOS web: 650
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:inżynieria materiałowa
specjalnosci: fizyka metali, materiałoznawstwo, metaloznawstwo

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 60

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. UTILITY OF STRESS-TEXTURE CHARACTERISTICS OF STRUCTURAL MATERIALS BY X-RAY TECHNIQUE   30 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 3, Strony: 2247-2252
  Jan Tadeusz Bonarski, Bogusz Kania, Kazimierz Bolanowski, Aleksander Karolczuk
  Opublikowano: 2015
   
 2. Dispersion strengthened low-alloy steel   10 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 53, Zeszyt: 1, Strony: 113-116
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2008
   
 3. Structure and properties of Ma-steel with rare-earth elements addition   15 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 50, Zeszyt: 2, Strony: 327-332
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2005
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Zjawisko mikroplastyczności w stopie Zr-2.5Nb stosowanym w przemyśle jądrowym   8 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Powierzchni
  Tom: 21, Zeszyt: 4, Strony: 7-13
  St. Skrzypek, Kazimierz Bolanowski, K. Nawojowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Wpływ zawartości węgla i obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę stali niestopowej   2 pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka Metalu
  Zeszyt: 2/2015, Strony: 12-17
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ twardości warstwy wierzchniej na odporność staliwa Hadfielda na ścieranie   5 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems
  Zeszyt: 1, Strony: 127-139
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Wear of working elements made of Hadfield cast steel under industrial conditions   4 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 2, Strony: 25-32
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2008
   
 5. Stale z dodatkiem metali ziem rzadkich   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 1, Strony: 67-70
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2006
   
 6. Structure and properties of low-carbon steel with rare earth elements addition   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 328-331
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2004
   
 7. Wpływ dodatków metali ziem rzadkich na strukturę i własności stali   6 pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 71, Zeszyt: 7/8, Strony: 323-325
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2004
   
 8. Własności i struktura wyrobów ze stali mikrostopowej z dodatkami Nb, V i N   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 24, Zeszyt: 6, Strony: 253-256
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2003
   
 9. Properties of low-alloy steel 10G2VNb with niobium, vanadium and nitrogen   6 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 22, Zeszyt: 4, Strony: 234-236
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2001
   
 10. Dispersion strengthened MA-steel
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 319-322
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1998
   
 11. Stal niskostopowa umocnoina dyspersyjnie dla energetyki
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Tom: 2, Strony: 19-22
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1998
   
 12. Zastosowanie stali typu Nb-V-N dla potrzeb energetyki
  w czasopiśmie:   Inżynieria Materiałowa
  Strony: 17-18
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1997
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Effect of Heat Treatment on Mechanical Properties and Microstructure Morphology of Low-Alloy High-Strength Steel   5 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 61, Zeszyt: 2A, Strony: 475-480
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Microplasticity in Zr-2.5Nb alloy during thermal cycles
  w czasopiśmie:   EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016
  Strony: 153-154
  St.J Skrzypek, K. Bolanowski, K. Nawojowski, R.L. Eadie
  Opublikowano: 2016
   
 3. Influence of Temperature on yhe Creep Limit of Microalloyed steel Containing Nb, V and N
  w czasopiśmie:   Short Papers-Polish Congres of Mechanics 21st International Conference on Computer Methods, Politechnika Gdańska 2015
  Tom: 2
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne stali 10MnVNb6
  w czasopiśmie:   Obróbka Metalu
  Tom: 2, Strony: 42-46
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Stale chromowo - manganowe na silnie obciążone elementy maszyn
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 23-28
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2008
   
 6. Wear of Hadfield cast steel machine parts due to impact and abrasion in service environment
  w czasopiśmie:   Problemy Tertia ta Znoszuwania
  Tom: 50, Strony: 64-69
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2008
   
 7. Zużycie elementów roboczych ze staliwa Hadfielda w warunkach przemysłowych
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 45-62
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2008
   
 8. Rury ze stali mikrostopowej
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
  Tom: 54, Zeszyt: 3, Strony: 35-39
  S. Cesarz, Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2002
   
 9. Charakterystyka stali niskostopowej z mikrododatkami niobu, wanadu i azotu
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
  Tom: T 53, Zeszyt: 1, Strony: 38-41
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2001
   
 10. Własności i struktura stali mikrostopowej 10G2VNb
  w czasopiśmie:   Konferencja "Problemy Metaloznawstwa w technice XXI wieku", Kielce-Cedzyna 2000
  Strony: 395-400
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2000
   
 11. Charakterystyka reologiczna stali 10G2VNb
  w czasopiśmie:   Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne stale dla energetyki", Kielce - Ameliówka 1999
  Strony: 35-42
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1999
   
 12. Staliwa mikrostopowe na elementy armatury
  w czasopiśmie:   II Forum Producentów i Użytkowników Armatury Przemysłowej, Kielce - Ameliówka 1997
  Strony: 55-60
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1997
   
 13. Stale i staliwa chromowo-manganowe
  w czasopiśmie:   Materiały Konf. Stowarzyszenia Producentów Armatury Przemysłowej-O.B.R A.P.- I Forum Producentów i Użytkowników Armatury Przemysłowej ARMATURA `96
  Strony: 89-94
  A. Lubuśka, Kazimierz Bolanowski, Wł. Misztal
  Opublikowano: 1996
   
 14. Stale mikrostopowe z azotem
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. STALE Z AZOTEM Gliwice-Wisła 1996
  Strony: 241-247
  A. Lubuśka, Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1996
   
 15. Zastosowanie stali mikrostopowych na kute elementy armatury
  w czasopiśmie:   Materiały Konf. Stowarzyszenia Producentów Armatury Przemysłowej-O.B.R A.P.- I Forum Producentów i Użytkowników Armatury Przemysłowej ARMATURA `96; Ameliówka1996
  Strony: 95-100
  A. Lubuśka, Kazimierz Bolanowski, Wł. Misztal
  Opublikowano: 1996
   
 16. Porównanie własności stali mikrostopowej typu Nb-V-N dlaenergetyki z innymi stalami
  w czasopiśmie:   Materiały-cz. polskojęzyczna Konferencji Central & European World Connection Electric Power Industry-Kraków
  Zeszyt: Cz.polskojęzyczna, Strony: Publikacja Nr 11
  Kazimierz Bolanowski, A. Lubuśka
  Opublikowano: 1995
   
 17. Propozycja dla energetyki
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne-Problemy Ciepłownicze Miasta Kielce
  Strony: zał. do Mat.konf.
  A. Lubuśka, Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1995
   
 18. Wpływ wydzieleń na pełzanie stali niskostopowych
  w czasopiśmie:   Materiały-cz. polskojęzyczna Konferencji Central & European World Connection Electric Power Industry-Kraków
  Zeszyt: Cz.polskojęzyczna, Strony: Publikacja Nr 10
  Kazimierz Bolanowski, A. Lubuśka
  Opublikowano: 1995
   
 19. Rekrystalizacja stali mikrostopowej
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z krajowej konferencji nt. TERMOOBRÓBKA `94 nt.: Nowoczesna obróbka cieplna w teorii i praktyce
  Tom: 1, Strony: 31-34
  A. Lubuśka, Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1994
   
 20. Wpływ niklu, manganu i miedzi na własności i strukturę żeliw
  w czasopiśmie:   Materiały Konferncyjne XXII Ogólnopolskiego Seminarium Młodych Metaloznawców Kraków-Krynica
  Strony: 79-92
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1994
   
 21. Wpływ temperatury i czasu spiekania na własności spieków z rozpylanego proszku miedzi
  w czasopiśmie:   Materiały Konferncyjne XXII Ogólnopolskiego Seminarium Młodych Metaloznawców Kraków-Krynica
  Strony: 83-86
  Kazimierz Bolanowski, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 1994
   
 22. Żarowytrzymałość normalizowanej stali mikrostopowej
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne z krajowej konferencji nt. TERMOOBRÓBKA `94 nt.: Nowoczesna obróbka cieplna w teorii i praktyce
  Strony: 235-239
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1994
   
 23. Wpływ wydzieleń na pełzanie stali niskostopowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne z I międzynarodowej konferencji FORUM MATERIAŁOZNAWSTWA ENERGETYCZNEGO-Kraków
  Strony: Publikacja Nr 9
  A. Lubuśka, Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1993
   
 24. Zachowanie się stali mikrostopowej 10G2VNb w zależności od obciążenia i temperatury
  w czasopiśmie:   Stan wiedzy i techniki w obróbce cieplnej wyrobów hutniczych i części maszyn-TERMOOBRÓBKA HUTNICZA `93-materiały lonferncyjne
  Tom: 1, Strony: 66-74
  A. Lubuśka, Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1993
   
 25. Otrzymywanie odlewów z żeliwa sferoidalnego.
  w czasopiśmie:   TERMOOBRÓBKA`92
  Kazimierz Bolanowski, K. Świeżak
  Opublikowano: 1992
   
 26. Wpływ dynamicznej rekrystalizacji na odkształcalność na gorąco
  w czasopiśmie:   TERMOOBRÓBKA`92
  Tom: 1, Strony: 204-207
  Kazimierz Bolanowski, K. Świeżak
  Opublikowano: 1992
   

Monografie
 1. Właściwości wytrzymałościowe oraz zmiany morfologii mikrostruktury stali mikrostopowej w warunkach pełzania   25 (20,00) pkt
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2013
   
 2. Preparatyka w badaniach metalograficznych   14 pkt
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2000
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Próbka do prób pełzania w jednoosiowym stanie naprężenia   30 pkt
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Próbka do prób pełzania w jednoosiowym stanie naprężenia, zwłaszcza do prowadzenia prób na cienkich blachach i foliach   30 pkt
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Laser processing apparatus with mirror having different concave profiles   40 (20,00) pkt
  Krzysztof Grysa, Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2014
   
 4. Urządzenie do obróbki laserowej   25 (12,50) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2011
   
 5. Sposób podwyższania wytrzymałości, w tym wytrzymałości na gorąco i żarowytrzymałości stali i stopów   25 (12,50) pkt
  Karol Przybyłowicz, Kazimierz Bolanowski, J. Przybyłowicz
  Opublikowano: 2008
   
 6. Sposób wytwarzania blach, zwłaszcza na naczynia ciśnieniowe pracujące w warunkach podwyższonych i obniżonych temperatur, ze stali mikrostopowej
  A. Lubuśka, E. Wieczorek-Lubuśka, Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1997
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Tłumik akustyczny
  Grzegorz Świt, Kazimierz Bolanowski, Krzysztof Chlewicki, Cezary Niechciał
  Opublikowano: 2017
   
 2. Próbka do prób pełzania w jednoosiowym stanie naprężenia
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Próbka do prób pełzania w jednoosiowym stanie naprężenia, zwłaszcza do prowadzenia prób na cienkich blachach i foliach
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2013
   
 4. Urządzenie do prowadzenia prób pełzania
  Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Urządzenie do obróbki laserowej   2 (1,00) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2012
   
 6. Laser processing apparatus   2 pkt
  Krzysztof Grysa, W Depczyński, Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 2010
   
 7. Urządzenie do obróbki laserowej   2 (1,00) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2010
   
 8. Urządzenie do podwyższania efektywnosci wykorzystania mocy lasera   2 (1,00) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 9. Urządzenie do podwyższania efektywności wykorzystania mocy lasera   2 (1,00) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Wojciech Depczyński, Krzysztof Grysa
  Opublikowano: 2009
   
 10. Sposób podwyższania wytrzymałości, w tym wytrzymałości na gorąco i żarowytrzymałości stali i stopów   10 (5,00) pkt
  Kazimierz Bolanowski, Karol Przybyłowicz, J. Przybyłowicz
  Opublikowano: 2003
   
 11. Sposób wytwarzania blach, zwłaszcza na naczynia ciśnieniowe pracujące w warunkach podwyższonych i obniżonych temperatur, ze stali niskostopowej
  A. Lubuśka, E. Wieczorek-Lubuśka, Kazimierz Bolanowski
  Opublikowano: 1994
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1