O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Jerzy Wojciech Bochnia
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   jbochnia@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-756
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
103
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 944266
LUDZIE NAUKI: 15115
USOS web: 588
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 773
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: technologia maszyn

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 73

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Estimating the approximation uncertainty for digital materials subjected to stress relaxation tests   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurment Systems
  Tom: 23, Zeszyt: 4, Strony: 545-553
  Stanisław Adamczak, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2016
   
 2. An analysis of tensile test results to assess the innovation risk for an additive manufacturing technology   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurment Systems
  Tom: XXII, Zeszyt: 1, Strony: 127-138
  Stanisław Adamczak, Jerzy Bochnia, Bożena Kaczmarska
  Opublikowano: 2015
   
 3. Estimating the uncertainty of tensile strength measurement for a photocured material produced by additive manufacturing   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 21, Zeszyt: 3, Strony: 553-560
  Stanisław Adamczak, Jerzy Bochnia, Bożena Kaczmarska
  Opublikowano: 2014
   
 4. Investigating the stress relaxation of photopolymer O-ring seal models   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rapid Prototyping Journal
  Tom: 20, Zeszyt: 6, Strony: 533-540
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2014
   
 5. Stress and strain measurements in static tensile tests   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 19, Zeszyt: 3, Strony: 531-540
  Stanisław Adamczak, Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Mechanical properties of materials obtained by 3D-printing technology   15 pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 174-177
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2017
   
 2. Relaxation of materials obtained using polyjet technology   15 pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 178-181
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2017
   
 3. Anisotrophy of mechanical properties of a material which is shaped incrementally using polyjet technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics 2016
  Strony: 74-77
  Jerzy Bochnia, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2016
   
 4. A Numerical Analysis of the Temperature Distributions in Face Sealing Rings   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 366-378
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2012
   
 5. Ideal Material Models for Engineering Calculations   10 pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 98-110
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Eksploatacja emulsyjnych cieczy chłodząco-smarujących w obróbce ściernej   8 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 1, Strony: 26-29
  Joanna Karaś, Jerzy Bochnia, Andrzej Stępień
  Opublikowano: 2015
   
 2. Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek kształtowanych przyrostowo z materiału fotoutwardzalnego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9, Strony: 26-38
  Stanisław Adamczak, Jerzy Bochnia, Bożena Kaczmarska
  Opublikowano: 2014
   
 3. Methods of prototyping process using modern additive technologies   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 223 (2015), Strony: 199-208
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 4. Pomiary wielkości geometrycznych modeli kształtowanych przyrostowo z zastosowaniem skanera 3D   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 87, Zeszyt: 8-9, Strony: 17-25
  Stanisław Adamczak, Sławomir Błasiak, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2014
   
 5. Problemy obliczeń wytrzymałościowych rurociągów gazowych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Instal. Teoria i praktyka w instalacjach
  Zeszyt: 9, Strony: 52-54
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2011
   
 6. Uszczelnienie czołowe jako obiekt badań interdyscyplinarnych   3 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 83, Strony: 81-88
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2005
   
 7. Dynamika uszczelnienia czołowego z uwzględnieniem właściwości reologicznych pierścienia ślizgowego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 2, Strony: 63-73
  Jan Osiecki, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2004
   
 8. Modelowanie eksperymentalne aktywnego uszczelnienia czołowego - stanowisko badawcze   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 29-30
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2004
   
 9. Szacowanie niepewności pomiarów w statycznej próbie rozciągania   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 1, Strony: 65-76
  Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2003
   
 10. Model dynamiczny uszczelnienia czołowego z pierścieniem ślizgowym o nieliniowej sprężystości   1 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
  Tom: 197, Zeszyt: 60, Strony: 27-33
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2002
   
 11. Statyczna próba rozciągania w świetle normy PN-EN 10002-1+AC1.   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 3, Strony: 127-136
  Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2002
   
 12. Wyznaczanie modułu Younga na podstawie statycznych prób wciskania stożka   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
  Tom: 22, Zeszyt: 2, Strony: 41-48
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2002
   
 13. Wyznaczanie parametrów pracy pierścieni ślizgowych modeli uszczelnień czołowych w warunkach dolnego stanu granicznego   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 5, Strony: 1341-1351
  Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2002
   
 14. Badania wybranych fizykochemicznych, tribologicznych i mechanicznych właściwości materiałów stosowanych na elementy uszczelnień mechanicznych   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 1, Strony: 71-79
  E. Osuch-Słomka, R. Rogowska, Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2001
   
 15. Metoda i urządzenie do pomiaru kąta zwilżania i napięć międzyfazowych   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 2, Strony: 15-25
  Jerzy Bochnia, T. Giesko, A. Majcher, K. Matecki, R. Rogowska, T. Samborski, T. Wójcicki
  Opublikowano: 2001
   
 16. Model konstrukcyjny uszczelnienia modułowego i jego weryfikacja eksperymentalna   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 2, Strony: 27-37
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2001
   
 17. Moduł uszczelnienia czołowego z zamiennymi pierścieniami ślizgowymi   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 247-256
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2001
   
 18. Możliwość zastosowania nylonów konstrukcyjnych na pierścienie ślizgowe uszczelnień czołowych   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 2, Strony: 39-47
  Jerzy Bochnia, E. Osuch-Słomka, K. Matecki
  Opublikowano: 2001
   
 19. Stanowisko SUM-01 do badania mechanicznych uszczelnień czołowych   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 4, Strony: 275-283
  Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 1999
   
 20. Wyznaczanie i analiza charakterystyk wciskania wgłębników w materiał   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 1, Strony: 19-29
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 1999
   
 21. Materiały kompozytowe PTFE - optymalizacja składu i własności mechaniczne
  w czasopiśmie:   Maszyny Górnicze
  Zeszyt: 5, Strony: 17-23
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Modelowanie właściwości mechanicznych materiałów w obliczeniach inżynierskich
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 13, Strony: 50-55
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2009
   
 2. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Research on composite materials applied for sliding constructional elements
  w czasopiśmie:   9th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2008
   
 3. Wpływ właściwości mechanicznych materiału uszczelnienia na parametry jego pracy
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Tom: 1, Zeszyt: 10, Strony: 219-229
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2008
   
 4. Head for measurement of clamping forces and momentum of friction for research of head sealing model
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 338-344
  Jerzy Bochnia, K. Matecki, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2004
   
 5. Tests of materials for sealing rings of mechanical seals
  w czasopiśmie:   VII Medzinarodna Vedecka Konferencia - Nove smery vo vyrobnych technologiach
  Strony: 239-242
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2004
   
 6. Model of dynamics of a face seals with consideration of the visco-elastic properties of the sliding ring
  w czasopiśmie:   7th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications
  Strony: 525-534
  Jerzy Bochnia, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2003
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wpływ właściwości mechanicznych pierścienia ślizgowego na dynamikę uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   I Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna - Współczesne technologie wytwarzania oraz modelowania
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2003
   
 8. Dynamic behaviour of noncontacting face seals - comparison of design configurations
  w czasopiśmie:   10th International Conference HERVICON'2002
  Strony: 110-113
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2002
   
 9. Dynamic model of head sealing with consideration of different material properties of a flexible ring
  w czasopiśmie:   10th International Conference HERVICON'2002
  Tom: 1, Strony: 131-140
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2002
   
 10. Method of testing work parameters of sealing rings
  w czasopiśmie:   10th International Conference HERVICON'2002
  Strony: 216-226
  K. Matecki, Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2002
   
 11. Badania parametrów pracy pierścieni ślizgowych uszczelnień czołowych na stanowisku SUM-1
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowa Konferencja Uszczelnienia i Technika Uszczelniania Maszyn i Urządzeń
  Strony: 201-208
  Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2001
   
 12. Model dynamiczny uszczelnienia czołowego stykowego z uwzględnieniem różnych właściwości materiałowych pierścienia podatnego.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 74, Strony: 17-24
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2001
   
 13. Zagadnienie stanu granicznego w badaniach modeli uszczelnień czołowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 74, Strony: 25-34
  Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 2001
   
 14. Model dynamiczny uszczelnienia czołowego z regulowanymi parametrami
  w czasopiśmie:   XVII Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów
  Strony: 331-336
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2000
   
 15. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wpływ własności sprężysto-tłumiących pierścienia podatnego na dynamikę stykowego uszczelnienia czołowego
  w czasopiśmie:   X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja - Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych CYLINDER'2000
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 2000
   
 16. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Method of estimate mechanical materials property on the basis the local strain
  w czasopiśmie:   4th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 1999
   
 17. PTFE composite materials for sliding rings of seals
  w czasopiśmie:   International Conference HERVICON'1999
  Tom: 1, Strony: 280-286
  Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 1999
   
 18. Stanowisko do badania uszczelnień mechanicznych czołowych
  w czasopiśmie:   IX Konferencja - Badanie, konstrukcja, wytwarzanie, eksploatacja układów hydraulicznych - CYLINDER'1999
  Strony: 17-23
  Jerzy Bochnia, K. Matecki
  Opublikowano: 1999
   
 19. Influence of flexible ring housing on dynamics of contacting face seal
  w czasopiśmie:   VIII International Conference - Seals and Sealing Technology in Machines and Dewices
  Strony: 13-20
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera
  Opublikowano: 1998
   

Rozdziały w monografiach
 1. Ocena gotowości technologii jako element procesu komercjalizacji   5 (4,00) pkt
  w książce:   Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Tom: 1, Strony: 104-115
  Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2015
   
 2. Model sterowania uszczelnieniem bezstykowym przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej   4 (1,33) pkt
  w książce:   Postępy Automatyki i Robotyki, KAiR PAN
  Strony: 261-269
  Sławomir Błasiak, Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2012
   
 3. Reverse engineering in maintenance and manufacturing processes   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Tom: M29, Strony: 43-51
  Sławomir Błasiak, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2012
   
 4. Tests of PTFE composites for sealing rings of contacting face seals   5 (2,50) pkt
  w książce:   Scientific Basis of Modern Technologies: Experience and Prospects
  Strony: 429-439
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2011
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Uchwyt, zwłaszcza do mocowania magnesów stałych podczas badania sił oddziaływania pomiędzy magnesami   30 (15,00) pkt
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2017
   
 2. Trzpień tokarski   30 (15,00) pkt
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 3. Trzpień tokarski   30 (15,00) pkt
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   
 4. Trzpień tokarski nastawny   30 (15,00) pkt
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2015
   
 5. Mechaniczne uszczelnienie obrotowe   30 (7,50) pkt
  Sławomir Błasiak, Jerzy Bochnia, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2014
   
 6. Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy uszczelnienia czołowego   30 (15,00) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, Krzysztof Matecki
  Opublikowano: 2013
   
 7. Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy bezstykowego uszczelnienia czołowego   25 (12,50) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, Krzysztof Matecki
  Opublikowano: 2009
   
 8. Podwójne uszczelnienie czołowe   25 (12,50) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2009
   
 9. Modułowe uszczelnienie mechaniczne stykowe do maszyn wirnikowych   25 (12,50) pkt
  Jerzy Bochnia, Czesław Kundera, K. Matecki
  Opublikowano: 2008
   
 10. Głowica do pomiaru sił dociskających oraz momentu tarcia, zwłaszcza w skojarzeniu ciernym pierścieni ślizgowych uszczelnień czołowych   20 pkt
  Jerzy Bochnia, Krzysztof Matecki
  Opublikowano: 2006
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Szczękowy uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej
  Tomasz Kozior, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2017
   
 2. Uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 3. Uchwyt, zwłaszcza do mocowania magnesów stałych podczas badania sił oddziaływania pomiędzy magnesami
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2016
   
 4. Trzpień tokarski
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2014
   
 5. Trzpień tokarski
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2013
   
 6. Trzpień tokarski nastawny
  Jerzy Bochnia, Tomasz Kozior
  Opublikowano: 2013
   
 7. Mechaniczne uszczelnienie obrotowe   2 (,50) pkt
  Sławomir Błasiak, Jerzy Bochnia, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2012
   
 8. Głowica pomiarowa do badania parametrów pracy bezstykowego uszczelnienia czołowego   2 (1,00) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia, Krzysztof Matecki
  Opublikowano: 2009
   
 9. Podwójne uszczelnienie czołowe   10 (5,00) pkt
  Czesław Kundera, Jerzy Bochnia
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1