O pracowniku
Pomoc (F2)
dr Małgorzata Błasiak
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   gohadrab@wp.pl lub mdrab@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-355
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
356
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3940168
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 630
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:Mechanika
specjalnosci: Teoria dyslokacji

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 16

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Application of fractional calculuc in harmonic oscilator   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 146-149
  Małgorzata Błasiak, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Experimental and simulation flow rate analysis of the 3/2 directional pneumatic valve   15 (1,88) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 94-97
  Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Paweł Łaski, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Gabriel Bracha, Łukasz Nowakowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 3. Influence of the cutting parameters on the workpiece temperature during face milling   15 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 523-527
  Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Jarosław Zwierzchowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 4. Study of the effect of temperature on the positioning accuracy of the pneumatic muscles   15 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings
  Tom: 143, Strony: 411-415
  Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Jarosław Zwierzchowski, Łukasz Nowakowski, Krzysztof Borkowski, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 5. The application of integral transforms to solving partial differential equations of the fractional order   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 150-153
  Małgorzata Błasiak, Sławomir Błasiak
  Opublikowano: 2017
   
 6. PARAMETRIC ANALYSIS OF PIEZOELECTRIC TRANSDUCER USED FOR SIGNAL PROCESSING   15 pkt
  w czasopiśmie:   ENGINEERING MECHANICS
  Strony: 66-69
  Malgorzata Blasiak
  Opublikowano: 2016
   
 7. SPEECH INTELLIGIBILITY IN THE POSITION OF CNC MACHINE OPERATOR   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   ENGINEERING MECHANICS
  Strony: 422-425
  Łukasz Nowakowski, Marzena Mięsikowska, Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza zmian poziomu ciśnienia akustycznego wrzeciona obrabiarki w strefie pracy operatora   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 88, Zeszyt: 8-9, Strony: 390-398
  Małgorzata Błasiak, Marzena Mięsikowska, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Propagacja fal akustycznych w kryształach pizoelektrycznych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przeglad Elektrotechniczny
  Tom: 85, Strony: 40-43
  Malgorzata Blasiak, Romuald Kotowski
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Electro-elastic fields in the hexagonal piezoelectric plate
  w czasopiśmie:   ISEF 2013 - XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering
  Strony: 331-337
  Małgorzata Błasiak, Romuald Kotowski
  Opublikowano: 2013
   
 2. Dyslokacja krawędziowa w transwersalnie izotropowej warstwie piezoelektrycznej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 17, Strony: 13-18
  Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2011
   
 3. Dyslokacja jako jeden z defektów zakłócających pracę urządzeń piezoelektrycznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Strony: 36-41
  Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2009
   
 4. Analiza rozwiązania fali Lamba wzbudzonej w płycie za pomocą przetwornika palczastego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 169-175
  Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2008
   
 5. Najpopularniejsze urządzenia piezoelektryczne wykorzystywane w przemyśle
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej
  Zeszyt: 11, Strony: 29-35
  Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2008
   

Rozdziały w monografiach
 1. Piezoelectric material with generalized linear defect and their use in flying devices   5 pkt
  w książce:   Scientific aspects of unmanned mobile objects
  Strony: 9-21
  Małgorzata Błasiak
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Rozwiazywanie wybranych zadań z mechaniki analitycznej z użyciem metod numerycznych
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej
  Małgorzata Błasiak, Leszek Cedro, Barbara Chrząszcz
  Opublikowano: 2006
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1