O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Artur Stanisław Bartosik prof. PŚk
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Katedra Inżynierii Produkcji
Pełniona funkcja: Dziekan
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   artur.bartosik@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-440
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
12
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 925096
LUDZIE NAUKI: 70822
USOS web: 967
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 618
Dyscypliny KBN:organizacja i zarządzanie, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, energetyka, inżynieria produkcji
specjalnosci: hydrotransport, mechanika ośrodków ciągłych, zagadnienia termodynamiczno-przepływowe, odnawialne źródła energii, transfer technologii, zarządzanie, mechanika płynów, reologia

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 72

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Simulation of the friction factor in a yield-stress slurry flow which exhibits turbulence damping near the pipe wall   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 49, Zeszyt: 2, Strony: 283-300
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2011
   
 2. Application of rheological models in prediction of turbulent slurry flow   27 pkt
  w czasopiśmie:   Flow Turbulence and Combustion
  Tom: 84, Zeszyt: 2, Strony: 277-293
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2010
   
 3. Simulation of turbulent flow of a fine dispersive slurry   13 pkt
  w czasopiśmie:   Chemical and Process Engineering-Inzynieria Chemiczna i Procesowa
  Tom: 31, Zeszyt: 1, Strony: 67-80
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2010
   
 4. Modelling of a Turbulent Flow Using the Herschel-Bulkley Rheological Model   15 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Chemical and Process Engineering - Inżynieria Chemiczna i Procesowa
  Tom: 27, Zeszyt: 3, Strony: 623-632
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2006
   
 5. Modelling the Bagnold Stress Effects in Vertical Slurry Flow
  w czasopiśmie:   Journal of Hydrology and Hydromechanics
  Tom: 44, Strony: 48-57
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1996
   
 6. Prediction of vertical liquid-solid pipe-flow using measured concentration distribution
  w czasopiśmie:   Particulate Science and Technology
  Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 85-104
  Artur Bartosik, C. Shook
  Opublikowano: 1995
   
 7. Particle-wall stresses in vertical slurry flows
  w czasopiśmie:   Powder Technology
  Tom: 81, Zeszyt: 2, Strony: 117-124
  C. Shook, Artur Bartosik
  Opublikowano: 1994
   
 8. The pseudohomogeneous flow approximation for dispersed two-phase systems
  w czasopiśmie:   Particulate Science and Technology
  Tom: 9, Strony: 113-134
  C. Shook, Artur Bartosik
  Opublikowano: 1991
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Simulation of a yield stress influence on Nusselt number in turbulent flow of Kaolin slurry   15 pkt
  w czasopiśmie:   ASME 2016 Summer Heat Transfer Conference, 5th Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting, and 14th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels
  Strony: 1-8
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2016
   
 2. Rheological analysis of an effect of different deflocculants on the fly-ash slurry   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Physics, Conference Series, XXI Fluid Mechanics Conference
  Tom: 530, Strony: 1-8
  K. Sarnecki, Artur Bartosik
  Opublikowano: 2014
   
 3. The influence of additives on rheological properties of limestone slurry   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Physics Conference Series
  Tom: 530, Zeszyt: 530, Strony: 1-8
  Beata Jaworska, Artur Bartosik
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Entrepreneurship of students   14 pkt
  w czasopiśmie:   Humanities and Social Sciences
  Tom: XXII, Zeszyt: 1/2017, Strony: 9-24
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2017
   
 2. Rynek usług TSL w Polsce w latach 2004-2013. Wybrane aspekty ekonomiczne   12 pkt
  w czasopiśmie:   Handel Wewnętrzny - rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing
  Tom: 1, Zeszyt: 360, Strony: 172-186
  Artur Bartosik, Agnieszka Piotrowska-Piątek, Marta Pomietlorz-Loska
  Opublikowano: 2016
   
 3. TSL services market as a support system of the polish economy   11 pkt
  w czasopiśmie:   Modern Management Review
  Tom: 22, Strony: 23-30
  Artur Bartosik, Agnieszka Piotrowska-Piątek, Marta Pomietlorz-Loska
  Opublikowano: 2015
   
 4. Influence of Coarse-Dispersive Solid Phase on the ‘Particles-Wall’ Shear Stress in Turbulent Slurry Flow with High Solid Concentration   9 pkt
  w czasopiśmie:   The Archive of Mechanical Engineering / Archiwum Budowy Maszyn
  Tom: 57, Zeszyt: 1, Strony: 45-68
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2010
   
 5. Laminarisation Effect in Fine-Dispersive Slurry Flow   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Thermodynamics
  Tom: 29, Zeszyt: 3, Strony: 69-82
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2008
   
 6. Measurements and predictions of velocity distribution in turbulent flow of Bingham hydromixture   7 pkt
  w czasopiśmie:   Chemical and Process Engineering
  Tom: 22, Zeszyt: 3B, Strony: 223-228
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Simulation of Reynolds number influence on heat exchange in turbulent flow of medium slurry   5 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Physics, Conference Series, XXII Fluid Mechanics Conference
  Tom: 760 (2016) 012002, Zeszyt: 760 (2016) 012002, Strony: 1
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2016
   
 2. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery
  w czasopiśmie:   Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa
  Strony: 52
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2010
   
 3. Influence of Herschel-Bulkley Rheological Parameters on Prediction of Turbulent Flow of Kaolin Slurry
  w czasopiśmie:   Transport and Sedimentation of Solid Particles
  Strony: 33-40
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2008
   
 4. Wpływ dwu- i trójparametrycznego modelu reologicznego na wyniki symulacji przepływu turbulentnego
  w czasopiśmie:   Materiały XVIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
  Strony: 29-38
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2008
   
 5. Modelowanie przepływu turbulentnego z zastosowaniem reologicznego modelu Herschela-Bulkleya
  w czasopiśmie:   Materiały XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21.09.2006
  Strony: 34-43
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2006
   
 6. Influence of Rheological Models on Numerical Prediction of Turbulent Flow
  w czasopiśmie:   Proceed. 12th Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles joined with 12th Inter. Symposium on Freight Pipelines; Sc. Papers of the Agricultural Academy of Wrocław
  Zeszyt: 481, Strony: 167-174
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2004
   
 7. Influence of Rheological Parameters on Predictions of Bingham Slurry Flow
  w czasopiśmie:   Proced. 11th Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles, also: Sc. Papers of the Agricultural Academy of Wrocław
  Zeszyt: 438, Strony: 143-150
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2002
   
 8. Badania eksperymentalne turbulentnego przepływu drobno-dyspersyjnej hydromieszaniny
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery
  Tom: II, Zeszyt: 117, Strony: 289-296
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2000
   
 9. Velocity distribution measurements in Bingham slurry flow
  w czasopiśmie:   Sc. Papers of the Agricultural Academy of Wrocław
  Strony: 571-579
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2000
   
 10. Modelowanie numeryczne turbulentnego przepływu hydromieszaniny Binghama
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 70, Strony: 7-1
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1999
   
 11. Badania eksperymentalne szlamu
  w czasopiśmie:   XIII-ta Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów
  Tom: 27, Strony: 179 - 184
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1998
   
 12. Modification of k-e Model for Slurry Flow with Yield Stress
  w czasopiśmie:   10th Int. Conf. Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flow
  Tom: 10, Strony: 265-274
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1997
   
 13. Numerical Modelling of Turbulent Bingham Flow
  w czasopiśmie:   9th Int. Conf. Transport and Sedimentation of Solid Particles; Sc. Papers of the Agricultural University of Wrocław
  Zeszyt: 315, Strony: 69-81
  Artur Bartosik, K.B. Hill, C.A Shook
  Opublikowano: 1997
   
 14. Predictions of Fanning Friction Factor in vertical Two-Phase Flow with Coarse Particles
  w czasopiśmie:   Proceed. Int. Conf. on Heat Transfer with Change of Phase
  Tom: 61, Zeszyt: 1, Strony: 17-28
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1996
   
 15. Modelling the Bagnold stress effects in vertical slurry flow with coarse particles
  w czasopiśmie:   8th Int. Conf. on Transport and Sedimentation of Solid Particles
  Strony: Paper A-7
  Artur Bartosik, C. Shook
  Opublikowano: 1995
   
 16. Prediction of turbulent slurry flow
  w czasopiśmie:   Sc. Papers of the University of Miskolc
  Tom: 50, Zeszyt: A, Strony: 91-99
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1995
   
 17. Turbulentny przepływ mieszaniny ciecz-cząstki stałe
  w czasopiśmie:   Zeszyty Nauk. Politechniki Świętokrzyskiej, Ser. Mechanika
  Tom: 54, Strony: 141-150
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1995
   
 18. Przepływ mieszaniny ciecz-cząstki stałe w pionowych rurociągach tłocznych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencyjne: XI Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów
  Zeszyt: 2a, Strony: 61-66
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1994
   
 19. Influence of pressure pulsation amplitude on heat transfer in fully developed turbulent flow
  w czasopiśmie:   8th International Conference on Numerical Methods in Thermal Problems
  Tom: 1, Strony: 661-669
  Artur Bartosik, A. Wanik
  Opublikowano: 1993
   
 20. Turbulent boundary layer in vertical slurry flow
  w czasopiśmie:   8th Internat. Koll. and WorkShop on "Hydromechanisation"
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1993
   
 21. Bagnold dispersive stresses in slurry flow, Proceed. 7th Int. Conf. on Transport and Sedimentation of Solid Particles
  w czasopiśmie:   Sc. Papers of the Agricultural University of Wrocław
  Zeszyt: 224, Strony: 93-99
  Artur Bartosik, C. Shook
  Opublikowano: 1992
   
 22. Prediction of slurry flow with non-uniform concentration distribution - comparison of performance of four turbulence models
  w czasopiśmie:   Proceedings 7th Int. Conf. on Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flow
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 277-287
  Artur Bartosik, C. Shook
  Opublikowano: 1991
   
 23. Analogy Between Laminar and Turbulent Pulsating Pipe Flow
  w czasopiśmie:   Proceed. 6th Int. Conf. on Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flow
  Tom: 6, Zeszyt: 2, Strony: 2040 - 2050
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1989
   
 24. Dynamic Properties of Turbulent Boundary Layer under Periodic Pulsation of Pressure Gradient
  w czasopiśmie:   Proceed 6th Int. Conf. on Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flow
  Strony: 2029-2039
  Artur Bartosik, Mohammed Al-Khatib, R. A. Sobociński, A. J. Wanik
  Opublikowano: 1989
   
 25. Prediction of Thermal- Hydraulic Performance of the Shell and Tube Heat Exchangers with the Aid of Porous Medium Approximation
  w czasopiśmie:   Proceed. 6th Int. Conf. on Numerical Methods in Thermal Problems
  Tom: 6, Zeszyt: 2, Strony: 1539-1550

  Opublikowano: 1989
   

Monografie
 1. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jubileusz 50-lecia Uczelni 1965-2015   25 (2,08) pkt
  Artur Bartosik, Dariusz Bojczuk, Czesław Cichoń, Wacław Gierulski, Marianna Kotowska-Jelonek, Janusz Kot, Barbara Kruk, Artur Maciąg, Marzena Nowakowska, Andrzej Okniński, Arkadiusz Płoski, Małgorzata Sokała
  Opublikowano: 2015
   
 2. Dobre praktyki wynalazczości studenckiej   25 (12,50) pkt
  Artur Bartosik, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Badania symulacyjne i eksperymentalne osiowosymetrycznego przepływu drobno - i grubodyspersyjnej hydromieszaniny w przewodach tłocznych   20 pkt
  Tom: M11
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2009
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Katalog Wynalazków Studenckich Oferty Technologiczne   5 (4,00) pkt
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2013
   
 2. Katalog Wynalazków Studenckich   4 pkt
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2012
   
 3. Biała Księga Centrum Transferu Technologii   4 pkt
  Artur Bartosik, J. Osiadacz
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. The measurements of frictional losses in a slotted sieve   5 pkt
  w czasopiśmie:   Transport and Sedimentation of Solid Particles
  Tom: 18, Strony: 27-34
  Artur Bartosik, Tomasz Wojtyniak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badania eksperymentalne strat tarcia w turbulentnym przepływie wody przez sito szczelinowe   5 pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 249-258
  Artur Bartosik, Tomasz Wojtyniak, Jerzy Przydatek, Marcin Spyra
  Opublikowano: 2016
   
 3. Prediction of Heat Transfer Coefficient in Turbulent Slurry Flow with Enhanced Damping of Turbulence   5 pkt
  w książce:   Transport and Sedimentaion of Solids Particles
  Strony: 19-28
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2015
   
 4. ANALIZA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD STUDENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ   5 pkt
  w książce:   Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 421-433
  Marta Pomietlorz, Justyna Ozdoba, Artur Bartosik
  Opublikowano: 2014
   
 5. Simulation of heat transfer to Kaolin slurry which exhibits enhanced damping of turbulence   5 pkt
  w książce:   Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics
  Strony: 2318-2325
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2014
   
 6. Improving the Efficiency of Lime Production Process Using Flocculant   5 (2,50) pkt
  w książce:   Systems Supporting Production Engineering
  Strony: 77-84
  Artur Bartosik, Beata Jaworska
  Opublikowano: 2013
   
 7. Simulation of Medium Slurry Flow with enhanced damping of turbulence   5 pkt
  w książce:   Transport and Sedimentation of Solid Particles
  Strony: 215-225
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2013
   
 8. The Effect of High Solids Concentration on the Rheology of Limestone Slurry   5 pkt
  w książce:   Systems Supporting Production Engineering
  Strony: 135-143
  Artur Bartosik, Konrad Sarnecki
  Opublikowano: 2013
   
 9. The Effect of Low and Medium Solids Concentration on the Rheology of Limestone Slurry   5 pkt
  w książce:   Transcom 2013, 10-th European Conference of Young Researchers and Scientists, Section 5, Material Engineering Mechanical Engineering Technologies
  Strony: 167-170
  Konrad Sarnecki, Artur Bartosik
  Opublikowano: 2013
   
 10. Dobre praktyki współpracy nauki z biznesem i samorządem   4 pkt
  w książce:   Możliwości współpracy między nauką, biznesem i samorządem
  Strony: 91-112
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2011
   
 11. Mathematical modelling of slurry flow with medium solid particles   5 pkt
  w książce:   Mathematical models and methods in modern science
  Strony: 124-129
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2011
   
 12. Solids concentration influence on velocity profile near a pipe wall in Bingham slurry flow   5 pkt
  w książce:   Transport and Sedimentation of Solid Particles
  Strony: 35-46
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2011
   
 13. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w regionie świętokrzyskim   4 pkt
  w książce:   Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej. Teoria i praktyka w regionalnym kontekście społeczno-kulturowym.
  Strony: 11-34
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Diagnoza wybranych cech uniwersytetu trzeciej generacji
  w książce:   Współczesne wyzwania rozwojowe regionów ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego
  Strony: 152-160
  Artur Bartosik, Beata Jaworska
  Opublikowano: 2014
   
 2. Green Energy
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2012
   
 3. Laboratorium Mechaniki Płynów
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2012
   
 4. Transnational Technology Transfer
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2012
   
 5. Mechanika Płynów, Wydanie III poprawione
  Tom: Skrypt, Nr 149
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2005
   
 6. Mechanika Płynów, Wydanie II poprawione
  Tom: Mat. pomocnicze, Zeszyt: 130
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2002
   
 7. Laboratorium Mechaniki Płynów, Wydanie III poprawione
  Tom: Skrypt 368
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2001
   
 8. Mechanika Płynów
  Tom: Mat. pomocnicze, Zeszyt: 112
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 2000
   
 9. Laboratorium Mechaniki Płynów,Wydanie II poprawione
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1998
   
 10. Laboratorium Mechaniki Płynów
  Tom: Skrypt 299
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1996
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Wzór użytkowy dozownika ślimakowego. Prawo ochronne Nr 43867 (Świadectwo autorskie Nr 71366) 9.05.1988
  Artur Bartosik
  Opublikowano: 1988
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1