O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Damian Bańkowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Doktorant     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   dbankowski@tu.kielce.pl
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
771
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 4014354
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 27

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Deburring and Smoothing the Edges Using Vibro-abrasive Machining   15 (5,10) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 28-33
  Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Investigations of influence of vibration smoothing conditions of geometrical structure on machined surfaces   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   4th International Conference Recent Trends in Structural Materials 9–11 November 2016, Pilsen, Czech Republic
  Tom: 179
  Damian Bańkowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 3. The Effect of Traverse Speed on Kerf Width in AWJ Cutting of Ceramic Tiles   15 (4,95) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 469-473
  Daniel Krajcarz, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2017
   
 4. The Selected Properties of the Micro Electrical Discharge Alloying Process Using Tungsten Electrode on Aluminum   15 (4,95) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 603-608
  Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2017
   
 5. INFLUENCE OF THE SMOOTHING CONDITIONS IN VIBRO-ABRASIVE FOR TECHNICALLY DRY FRICTION THE PARTS MADE OF STEEL X160CRMOV121   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 25th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2016
  Strony: 1019-1024
  Damian Bańkowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 6. Influence of the Smoothing Conditions in Vibro-abrasive Finishing and Deburring Process for Geometric Structure of the Surface Machine Parts made of Aluminium Alloys EN AW-2017A   15 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1062-1068
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Badania obróbki wykończeniowej elementów wykrawanych z wykorzystaniem luźnych kształtek   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   MECHANIK
  Zeszyt: 11/2017, Strony: 1012-1014
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Mieczysław Mamla
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badania wpływu kulowania obróbką wibrościerną na własności stali NC11LV   11 (8,80) pkt
  w czasopiśmie:   MECHANIK
  Zeszyt: 01/2017, Strony: 74-75
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Joanna Kowalczyk
  Opublikowano: 2017
   
 3. The Aplication of Vibro - Abrasive Machining for Smoothing of Castings   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Foundry Engineering
  Tom: 17, Zeszyt: 1, Strony: 169-173
  Damian Bańkowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2017
   
 4. Badania obróbki wibro-ściernej jako procesu wygładzania powierzchni obręczy kół samochodowych   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Obróbka Metalu
  Zeszyt: 3/2016, Strony: 20-24
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Badanie wpływu geometrii przedmiotów obrabianych na efekty obróbki luźnym ścierniwem   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1156-1157
  Damian Bańkowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 6. Badania usuwania zadziorów metodą obróbki wibrościernej   11 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 4, Strony: 172-177
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 7. PRZYKŁADY FUNKCJONALNEGO ZASTOSOWANIA OBRÓBKI WIBRACYJNEJ   5 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 2885-2888
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 8. Zastosowanie obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów i wygładzania powierzchni tulei wykonanych ze stopu aluminium EN AW-2017A   11 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 313-318
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 9. ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW MASZYN WYKAŃCZANYCH ZA POMOCĄ OBRÓBKI WIBROŚCIERNEJ   5 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Strony: 1407-1410
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 10. Analysis of the Effect of Processing Vibro-abrasive Finishing on the Geometric Structure Surface Scales Ammunition and Sharp Edges   9 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
  Tom: 66, Zeszyt: 1, Strony: 39-44
  Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2014
   
 11. Kształtowanie jakości powierzchni przecięcia materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9876-9883
  Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2014
   
 12. Wpływ warunków obróbki wibrościernej na kształtowanie struktury geometrycznej powierzchni   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9866-9875
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Polerowanie wibrościerne felg wykonanych ze stopów aluminiowych
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3/2015, Strony: 1322
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Review of Machines for Finishing Processes with Smoothing Vibratory Media
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 MATERIAL ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES
  Strony: 19-24
  Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 3. Badania wygładzania wibroabrazyjnego powierzchni tulei mosiężnych
  w czasopiśmie:   Nauka i przemysł w realizacji strategii rozwojowej Grupy Amunicyjno-Rakietowej - Materiały konferencyjne CD
  Strony: 31-42
  Sławomir Spadło, Małgorzata Cieślikowska, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. AUTOMATYZACJA PROCESÓW POLEROWANIA PRZEDMIOTÓW O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH   5 (2,50) pkt
  w książce:   Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów
  Strony: 11-20
  Damian Bańkowski, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2016
   
 2. Ekologiczne technologie obróbki powierzchni materiałów   5 (,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 302-314
  Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Damian Bańkowski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Ekonomiczno-techniczna analiza kosztów cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na przykładzie urządzenia APW 2010BB   5 (,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 292-301
  Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk, Damian Bańkowski, Jakub Kulpa
  Opublikowano: 2015
   
 4. Ekonomiczno-techniczne korzyści zastosowania obróbki wibrościernej do wytwarzania warstwy wierzchniej   5 (,00) pkt
  w książce:   Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem
  Strony: 281-291
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2015
   
 5. Zastosowania obróbki wibrościernej w odniesieniu do tradycyjnych procesów produkcji   5 (,00) pkt
  w książce:   Wspólczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski
  Strony: 583-594
  Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Piotr Młynarczyk
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1