O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Andrzej Bąkowski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Mechaniki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   abakowski@tu.kielce.pl
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
339
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3954875
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 29

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Determining selected diesel engine combustion descriptors based on the analysis of the coefficient of variation of in-chamber pressure   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES
  Tom: 63, Zeszyt: 2, Strony: 457-464
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Determining Selected Diesel Engine Combustion Descriptors Using the Bootstrap Method   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 157, Strony: 451–456
  Leszek Radziszewski, Milan Žmindak, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Determining the polytrophic exponent of the process occurring during the working cycle of a diesel   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 136, Zeszyt: 136, Strony: 220-226
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, M. Żmindak
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Własna działalność gospodarcza – sposób na podniesienie jakości życia? Wyniki „Badania podmiotów małych”   9 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały. Miscellanae Oeconomicae
  Tom: 2017/3, Zeszyt: 1
  Agnieszka Piotrowska-Piątek, Andrzej Bąkowski, Małgorzata Sobieraj
  Opublikowano: 2017
   
 2. Zachowania przedsiębiorcze właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych   12 pkt
  w czasopiśmie:   Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
  Zeszyt: 5, Strony: 39-50
  Agnieszka Piotrowska-Piątek, Małgorzata Sobieraj, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Assessment of the Mechanical Properties of a Diesel Engine Injector   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 630, Strony: 334-340
  Andrzej Bąkowski, Jerzy Jaroszewicz, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Evaluation of the Uncertainty of Selected Parameters that Characterise Diesel Engine Work   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 712, Strony: 69-74
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Świętokrzyski Przedsiębiorca - Optymizm vs Pesymizm   7 pkt
  w czasopiśmie:   Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae"
  Tom: 18, Zeszyt: 3/2014, Strony: 177-188
  Agnieszka Piotrowska-Piątek, Małgorzata Sobieraj, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2014
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analysis of Selected Pressure Signal Descriptors Used to Control Combustion Engine   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Zeszyt: 248, Strony: 211-216
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, M. Żmindak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Assessment of uncertainty in urban traffic noise measurment
  w czasopiśmie:   XX! Polish-Slovak Scientific Conference "Machine Modeling and Simulations 2016"
  Strony: 281-288
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2016
   
 3. Dynamic pressure measurment and uncertainty analysis using a piezoelectric transducer for a combustion engine   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Zeszyt: 827, Strony: 77-82
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, Milan Zmindak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Stan eksploatacyjny stopu AlSi po rozpytaniu magnetronowym - analiza statystyczna z wykorzystaniem metody bootstrap
  w czasopiśmie:   „New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering and Productoin Engineering”, Monographs No. 56,
  Zeszyt: 56, Strony: 421-425
  Barbara Kucharska, Anna Wróbel-Knysak, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии
  w czasopiśmie:   Материалы международной научно - технической конференции Могилев, 24 – 25 апреля 2014 г
  Strony: 213-214
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, J. Jaroszewicz
  Opublikowano: 2014
   
 6. Modelowanie i identyfikacja nieliniowych układów hydraulicznych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 201-208
  Andrzej Bąkowski, Leszek Cedro
  Opublikowano: 2007
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badanie efektu długotrwałej pamięci wybranych spółek giełdowych
  w czasopiśmie:   I Konferencja Modelowanie procesów ekonomicznych, WSH-Kielce
  Zbigniew Lis, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2002
   

Monografie
 1. Analiza wybranych deskryptorów sygnałów z silnika spalinowego z wykorzystaniem programu R   25 (10,00) pkt
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Wybrane zagadnienia inżynierii mechanicznej, materiałowej i środowiskowej   25 (10,00) pkt
  Marcin Apostoł, Andrzej Bąkowski, Kinga Chronowska-Przywara, Marcin Kot, Jan Monieta, Robert Oleniacz, Leszek Radziszewski, Mateusz Rzeszutek, Maciej Słoboda
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wybrane zagadnienia analizy sygnałów, modelowania i sterowania w inżynierii mechanicznej i biomedycznej   25 (10,00) pkt
  Andrzej Bąkowski, Józef Ciosmak, Tomasz Dziubek, Dariusz Grzybek, Karolina Holewa, Andrzej Izworski, Agata Nawrocka, Leszek Radziszewski, Paweł Turek, Wiesław Wszołek, Stanisław Flaga
  Opublikowano: 2014
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Wybrane zagadnienia z analizy sygnałów   5 (1,67) pkt
  Józef Ciosmak, Andrzej Bąkowski, Andrzej Izworski, Tomasz Orzechowski, Leszek Radziszewski, Zbigniew Skrobacki, Piotr Suliga, Jacek Wydrych, Piotr Żach
  Opublikowano: 2016
   

Rozdziały w monografiach
 1. Koncepcja zintegrowanego monitoringu ruchu pojazdów, hałasu i zanieczyszczeń powietrza   5 (1,67) pkt
  w książce:   Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej
  Strony: 93-107
  Lidia Dąbek, Zbigniew Skrobacki, Bartosz Szeląg, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Niepewność pomiarów hałasu drogowego na przykładzie wybranych stacji monitoringu   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia z analizy sygnałów
  Tom: 20, Strony: 66-123
  Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki
  Opublikowano: 2016
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza metrologiczna pracy indykowanej silnika o zapłonie samoczynnym
  w książce:   Energia w nauce i technice
  Strony: 212-223
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski, Jerzy Jaroszewicz
  Opublikowano: 2014
   
 4. Identyfikacja właściwości lepko-sprężystych wybranych elementów modelu wtryskiwacza do silnika ZS   5 (2,00) pkt
  w książce:   Energia w Nauce i Technice 2013
  Strony: 206-222
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2013
   
 5. A statistical analysis of pressure signals for an internal combustion engine   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of maintenance of sustainable technological systems
  Strony: 5-22
  Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2012
   
 6. Identifying the mechanical properties of the fuel injector of an internal combustion engine   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of maintenance of sustainable technological systems
  Strony: 22-37
  Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Analysis of injection process in diesel engines   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 52-63
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2011
   
 8. An experimental and analytical study of fuel injection in engines   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Strony: 31-38
  Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Laboratorium z mechaniki komputerowej. Wyd. II
  Tom: Mat. pomocnicze, Zeszyt: 90
  Andrzej Bąkowski, Dariusz Bojczuk, Artur Szmidt
  Opublikowano: 1998
   
 2. Laboratorium z mechaniki komputerowej. Wyd. I
  Tom: Mat. pomocnicze, Zeszyt: 49
  Andrzej Bąkowski, Dariusz Bojczuk, Artur Szmidt
  Opublikowano: 1995
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1