O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Krzysztof Antoszewski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Stanowisko:      Pracownik techniczny     (grupa stanowisk: pozostali)
E-mail:   ktrka@tu.kielce.pl     telefon: 470
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
895
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 11

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Microstructure of electro-spark coatings for sliding friction pairs   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 24th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2015
  Strony: 1156-1161
  Krzysztof Antoszewski, Norbert Radek, A. Dudek
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Właściwości i aplikacje powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych elektroerozyjnie   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 4, Strony: 163-167
  Norbert Radek, Krzysztof Antoszewski, Izabela Pliszka, Yuriy Shalapko
  Opublikowano: 2015
   
 2. Własności tribologiczne powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych obróbką elektroiskrową   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 4/2014, Strony: 93-104
  Izabela Pliszka, Norbert Radek, Krzysztof Antoszewski, Jacek Pietraszek
  Opublikowano: 2014
   
 3. Właściwości tribologiczne powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych obróbką elektroiskrową   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: 4(2014), Zeszyt: 4, Strony: 93-104
  Norbert Radek, Izabela Pliszka, Krzysztof Antoszewski, Jacek Pietraszek
  Opublikowano: 2014
   
 4. BADANIA TRWAŁOŚCI ZŁĄCZA NiCr-Pt MIKROSPAWANEGO LASEREM Nd:YAG PRACUJĄCEGO W SILNIKU SPALINOWYM O ZAPŁONIE ISKROWYM   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Maszyn
  Zeszyt: 4, Strony: 43-51
  Szymon Tofil, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Powierzchnie teksturowane technologiami wykorzystującymi skoncentrowany strumień energii
  w czasopiśmie:   Spajanie
  Zeszyt: 4(2016), Strony: 22-30
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Properties of the Electro-Spark Deposited Coatings - Technology and Applications   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Science Forum
  Tom: 818, Strony: 61-64
  Norbert Radek, Józef Broncek, P. Fabian, Jacek Pietraszek, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Spiekane struktury siatkowe w wymianie ciepła przy wrzeniu
  w czasopiśmie:   Technológ
  Zeszyt: 3, Strony: 168 – 171
  Norbert Radek, Łukasz Orman, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Laboratory of Scanning Electron Microscopy at Kielce University of Technology as Research and Industry Support
  w czasopiśmie:   The Nano PL Conference 2014
  Strony: 20-22
  Justyna Kasińska, Piotr Furmańczyk, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Wpływ wybranych parametrów technologicznych na kształt strefy przetopionej laserowo
  w czasopiśmie:   Terotechnologia 2009 Materiały Konferencji na ekspozycji Metal Control-Tech
  Strony: 134-141
  Marta Garbala, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   

Rozdziały w monografiach
 1. Modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach mikrostrukturalnych i badania struktur siatkowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected problems in mechatronics and material engineering
  Strony: 362-374
  Norbert Radek, Łukasz Jan Orman, Mariola Starzomska, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1