O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych
Pełniona funkcja: Kierownik Zakładu
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   ktrba@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-539
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
6
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921168
LUDZIE NAUKI: 70816
USOS web: 609
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 769
Dyscypliny KBN:mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
specjalnosci: inżynieria powierzchni, technika uszczelniania, trybologia

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 188

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Electrode materials for composite and multilayer electrospark-deposited coatings from Ni–Cr AND WC–Co alloys and metals   15 pkt
  w czasopiśmie:   Powder Metallurgy and Metal Ceramics
  Tom: 55, Strony: 585-595
  Wiaczesław Tarelnik, A. V. Paustovskii, Yu. G. Tkachenko, E. V. Konoplianchenko, V. S. Martsynkovskyi, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Influence of laser beam intensity on geometry parameters of a single surface texture element   30 (15,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Metallurgy and Materials
  Tom: 60, Zeszyt: 3B, Strony: 2215-2219
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2015
   
 3. Oxidation Behaviour of Laser Welding of TP347HFG and VM12-SHC Stainless Steels   20 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Electrochemical Science
  Tom: 10, Zeszyt: 8, Strony: 6359-6377
  Mieczyslaw Scendo, Milena Chat, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Kształtowanie powierzchni ślizgowej z teksturą poprzez mikroobróbkę laserową   15 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 87, Zeszyt: 7, Strony: 6-8
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 5. The influence of laser treatment on the properties of electro-spark deposited coatings   24 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Kovove Materialy-Metallic Materials
  Tom: 47, Zeszyt: 1, Strony: 31-38
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 6. Nowoczesne rozwiązania plazmotronów do natryskiwania   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 84, Zeszyt: 7, Strony: 135-137
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 7. Study of the effect of electro-spark coatings on friction in pin-on-disc testing   20 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Tribology-Transactions of the ASME
  Tom: 130, Zeszyt: 2, Strony: 253-262
  Bogdan Antoszewski, Emil Evin, Jaromír Audy
  Opublikowano: 2008
   
 8. Wpływ niejednorości powierzchniowych na przepływ w uszczelnianiu czołowym   15 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Chemiczna i Procesowa
  Tom: 27, Zeszyt: 3/1, Strony: 889-899
  Bogdan Antoszewski, J. Rokicki
  Opublikowano: 2006
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The laser welding of iridium-platinum tips to spark plug electrodes   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proc. SPIE 10159, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers
  Tom: 10159
  Bogdan Antoszewski, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2016
   
 2. Influence of Laser Surface Texturing on Scuffing Resistance of Sliding Pairs   15 pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 51-57
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 3. The Average Friction Coefficient of Laser Textured Surfaces of Silicon Carbide Identified by RSM Methodology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advanced Materials Research
  Tom: 874, Strony: 29-35
  Norbert Radek, Jacek Pietraszek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 4. A study of laser-beam welding conducted at the Centre for Laser Technologies of Metals   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   10th Conference on Laser Technology - Applications of Lasers
  Tom: 8703
  Bogdan Antoszewski, Ryszard Gradoń, Paweł Trela, Edward Cendrowicz
  Opublikowano: 2013
   
 5. Laser surface texturing - chosen problems   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE - Aplication of Lasers
  Tom: 8703, Strony: 8703-8743
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2013
   
 6. Mechanical Seals With Sliding Surface Texture - Model Fluid Flow and Some Aspects of the Laser Forming of the Texture   10 pkt
  w czasopiśmie:   XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011
  Tom: 39, Strony: 51-62
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Dobór parametrów laserowej mikroobróbki powierzchniowej elementów panewek brązowych   14 (4,67) pkt
  w czasopiśmie:   PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
  Tom: 93, Zeszyt: 1/2017, Strony: 41-44
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Szymon Tofil, Józef Broncek
  Opublikowano: 2017
   
 2. Laser surface texturing of titanium alloys for biomedical applications   13 (6,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 3M/16, Strony: 3-8
  Bogdan Antoszewski, Monika Krzywicka, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2016
   
 3. Production of heterogeneous surfaces by ESD and LBM   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Production Engineering Archives
  Tom: 13, Zeszyt: 49/2016, Strony: 44-48
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Izabela Pliszka, Jacek Świderski, J. Pietraszek
  Opublikowano: 2016
   
 4. Laser texturing of sliding surfaces of bearings and pump seals   7 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Tom: 660, Strony: 301-307
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2014
   
 5. Ocena wpływu zwilżalności na właściwości tribologiczne powierzchni z teksturą   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Zeszyt: 3, Strony: 13-20
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2012
   
 6. Odporność na zużycie erozyjne i ścierne powłok natryskiwanych cieplnie   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 84, Zeszyt: 8, Strony: 3-6
  Bogdan Antoszewski, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2012
   
 7. The effect of laser surface texturing on frictional performance of sliding pair   6 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zeszyt: 31 (103), Strony: 14-19
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   
 8. Wpływ tekstury powierzchniowej na skuteczność smarowania pary ślizgowej   5 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Eksploatacji
  Zeszyt: 3, Strony: 235-248
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   
 9. Badania eksploatacyjne powłok węglikowo-ceramicznych przed i po obróbce laserowej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Postępy Nauki i Techniki
  Zeszyt: 11, Strony: 63-70
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 10. Powierzchnia z teksturą – topografia i energia powierzchniowa   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Postępy Nauki i Techniki
  Zeszyt: 6, Strony: 88-96
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2011
   
 11. Mikroteksturowanie powierzchni ślizgowych par tarcia technologią laserową i elektroerozyjną   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 2, Strony: 2149-2156
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 12. Badania eksperymentalne powłok stellitowych nanoszonych elektroiskrowo   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Maszyn
  Tom: 12, Strony: 92-97
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Janusz Kamiński
  Opublikowano: 2009
   
 13. Ksztatowanie własności eksploatacyjnych pary ślizgowej poprzez zmiany geometrycznej tekstury powierzchni   4 pkt
  w czasopiśmie:   MOTROL. Motoryzacja i energetyka rolnictwa
  Tom: 11c
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 14. Production, properties and application of laser textured components   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6, Strony: 88-100
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 15. Technologia oraz cechy powierzchni teksturowanych metodą laserową i elektroerozyjną   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria Maszyn
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 5-12
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 16. The formation of antiwear surface layers on elements of machine parts. -   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
  Tom: 44, Strony: 7-19
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 17. Własności tribologiczne powłok stellitowych nanoszonych elektroiskrowo   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 2(224), Strony: 191-200
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 18. Tribologiczne i technologiczne aspekty teksturowania par slizgowych o powierzchniach płaskich   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: w, Strony: 25-33
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2008
   
 19. A non-conventional method for the improvement of the functional properties of sliding pairs   4 pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 3, Strony: 57-62
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 20. Logistyka technologii procesu natryskiwania cieplnego w budowie i eksploatacji środków transportu   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 21. Podniesienie trwałości elementów maszyn w wyniku zastosowania technologii wysokoenergetycznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 22. Właściwości tribologiczne powłok natryskanych cieplnie   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3-4, Strony: 445-452
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 23. Kształtowanie niejednorodnych powierzchni ślizgowych par tarcia   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1, Strony: 17-24
  Norbert Radek, Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 24. Modyfikacja laserowa powłok WC-Co nanoszonych obróbką elektroiskrową   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Zeszyt: 9-10, Strony: 87-90
  Norbert Radek, Aleksandra Hrabcakova, Justyna Kasińska, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 25. Wpływ obróbki laserowej na mikrostrukturę i odporność korozyjną powłok elektroiskrowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona przed Korozją
  Zeszyt: 10(2006), Strony: 329-332
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2006
   
 26. Wpływ technologii inżynierii powierzchni na rozwój motoryzacji   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Tom: 4 (32), Strony: 98-102
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 27. Badania tribologiczne   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 107-112
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 28. Electrospark alloying process with respect to the measurement of electrical quantities   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 51, Zeszyt: 6, Strony: 9-11
  Bogdan Antoszewski, Andrzej Kapłon, Jarosław Rolek
  Opublikowano: 2005
   
 29. Natryskiwanie plazmowe i naddźwiękowe   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 82, Strony: 35-40
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 30. Analiza niejednorodności powierzchni powłok kształtowanych metodą elektroiskrową   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hutnik - Wiadomości Hutnicze
  Tom: 71, Zeszyt: 7/8, Strony: 310-312
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2004
   
 31. Ocena własności eksploatacyjnych powłok nanoszonych elektroiskrowo   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 75, Zeszyt: 11, Strony: 15-18
  Norbert Radek, Dariusz Ozimina, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 32. Elektroiskrowo nanoszone powłoki tytanowe i molibdenowe   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Spawalnictwa
  Tom: 74, Zeszyt: 8-10, Strony: 134-135
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 33. Laser shaping of heterogeneous sliding surfaces of friction pairs   6 pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Manufacturing Science and Technology
  Tom: 25, Zeszyt: 3, Strony: 19-29
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 34. Model procesu tarcia pierścieni uszczelnień czołowych z niejednorodnymi powierzchniami roboczymi   4 pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia. Teoria i Praktyka
  Zeszyt: 3, Strony: 237-246
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 35. Zwiększenie trwałości organów roboczych rozdrabniaczy paszowych obróbką laserową   2 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Eksploatacja i Niezawodność
  Zeszyt: 2, Strony: 14-20
  Tomasz Otmianowski, Bogdan Antoszewski, Dariusz Gontarski
  Opublikowano: 1999
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Corrosion Properties of DLC Coating on Steel in Ringer Solution
  w czasopiśmie:   XXX International Conference Surface Modification Technologied (SMT 30)
  Strony: 1-12
  Bogdan Antoszewski, Mieczyslaw Scendo, Joanna Trela
  Opublikowano: 2016
   
 2. Elektrodnyje materiały, kompozycjonnyje i mnogosłojnyje elektroiskrowyje pokrytia iz spławawow sistemy Ni-Cr, WC -Co i metałow   5 pkt
  w czasopiśmie:   Poroszkowaja metalurgija
  Zeszyt: 9/10, Strony: 100-115
  Wiaczesław Tarelnik, A. Paustowski, J. Tkaczenko, J. Konoplaczenko, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Laserowe spawanie nakładek irydowo platynowych na elektrody świec zapłonowych
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: 140-140
  Bogdan Antoszewski, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2016
   
 4. Laserowe spawanie stali austenitycznej i martenzytycznej do pracy w podwyższonych temperaturach
  w czasopiśmie:   XI Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: 40-40
  Bogdan Antoszewski, Hubert Danielewski, Justyna Kasińska, Włodzimierz Zowczak
  Opublikowano: 2016
   
 5. Powierzchnie teksturowane technologiami wykorzystującymi skoncentrowany strumień energii
  w czasopiśmie:   Spajanie
  Zeszyt: 4(2016), Strony: 22-30
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Krzysztof Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Prirabotcznyje pokrytia podszipnikow skołżenija
  w czasopiśmie:   Wisnik Charkiwskowo nacjonalnowo Technicznowo Uniwersitetu Silskowo Gospodarstwa Imieni Petra Wasilienki
  Zeszyt: 159, Strony: 90-103
  Wiaczesław Tarelnik, Bogdan Antoszewski, Wasylij Marcinkowski, Piotr Kurp, Andriej Dziuba
  Opublikowano: 2015
   
 7. Technological providing of fixed joints quality   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Kompriessornoje i eniergieticzieskoje maszinostrojenie
  Zeszyt: 3(41), Strony: 44-49
  Czesław Kundera, Bogdan Antoszewski, V. B. Tarelnyk, Ie. V. Konoplianchenko, V. S. Martsynkovskyi
  Opublikowano: 2015
   
 8. Corrosion resistance of laser welded joints of TP347HFG and VM12-SHC stainless steels
  w czasopiśmie:   Scientific proceedings of the scientific-technical union of mechanical engineering
  Tom: 3, Zeszyt: 162
  Mieczysław Scendo, Bogdan Antoszewski, Joanna Trela, Szymon Tofil
  Opublikowano: 2014
   
 9. Some tribological aspects of fe-zn coated steel sheets at stamping processes
  w czasopiśmie:   Acta Metallurgica Slovaca,
  Tom: Vol.20, Zeszyt: 2, 2014, Strony: 189-199
  Emil Evin, Miroslav Tomáš, Mária Kollárová, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 10. Powyszenije kaczestwa szejek wałow rotorow mietodom elektroerozjonnowo legirowanija z posliedujuszczim płasticzeskim deformirowanijem
  w czasopiśmie:   Wistnik Sumskowo Nacjonalnowo Agrarnowo Uniwersiteta
  Tom: 10, Zeszyt: 25, Strony: 3-12
  Wiaczesław Tarelnik, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2013
   
 11. Shaping the sliding surfaces at the mechanical seals
  w czasopiśmie:   XIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń
  Strony: 41-47
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik, Wasylij Marcinkowski
  Opublikowano: 2013
   
 12. Analysis of welded joints of drawing quality and high strength steel
  w czasopiśmie:   Transfer inovácii
  Zeszyt: 22, Strony: 55-59
  Milan Ábe, Ján Viňáš, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   
 13. Формирование поверхностейскольжения торцовых уплотнений
  w czasopiśmie:   Международный научно-технический форум, посвященный 100-летию оао «кузнецов» и 70-летию сгау
  Tom: 1
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Borysowicz Tarelnik, Zygmuntowicz Marcinkowski Wasylij
  Opublikowano: 2012
   
 14. Электроэрозионное легирование и лазерное текстурирование поверхностей скольжения механических уплотнений
  w czasopiśmie:   Международный научно-технический форум, посвященный 100-летию оао «кузнецов» и 70-летию сгау
  Strony: 1-6
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Borysowicz Tarelnik, Zygmuntowicz Marcinkowski Wasylij
  Opublikowano: 2012
   
 15. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Effect of surface laser texturing on friction reduction under lubricated sliding contact
  w czasopiśmie:   Inżynieria produkcji. Innowacje i technologie przyszłości
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 16. Mikrospawanie elementów małogabarytowych laserem Nd:YAG
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn
  Zeszyt: 16, Strony: 105-111
  Szymon Tofil, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Surface texture formation in process of Nd:YAG laser
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 15, Strony: 111-118
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 18. Właściwości eksploatacyjne powłok WC-Cu przed i po obróbce laserowej oraz ich potencjalne zastosowanie
  w czasopiśmie:   Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 17
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2011
   
 19. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Conteiner effect in lubrication of flat surfaces with microstructure
  w czasopiśmie:   IX International Technical Systems Degradation Conference
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 20. Logistics of the technology of the thermal spraying process in manufacturing and operation of means of transport
  w czasopiśmie:   Konferencja - Nekonvencne Technologie NT'10
  Strony: 34
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2010
   
 21. Obróbka laserowa powłok węglikowo-ceramicznych
  w czasopiśmie:   Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 15
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 22. Kompensacja pogresznostiej w podszipnikach skołżenija
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009
  Zeszyt: 13, Strony: 416-422
  W.B. Tarelnik, M.J. Dowrzyk, W.S. Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 23. Laserowe kształtowanie powierzchni ślizgowych węzłów tarcia
  w czasopiśmie:   9th Sympozjum Techniki Laserowej
  Strony: 87-88
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2009
   
 24. Razrabotka technologii remonta krupnogabarytowych czugunnych detalej na primiere diafragmy kompresora PCL
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009
  Zeszyt: 13, Strony: 406-415
  Wiaczesław Borysowicz Tarelnik, M.J. Dowrzyk, A.W. Biełous, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2009
   
 25. Analiza uszkodzeń pomp zatapialnych
  w czasopiśmie:   12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON'2008
  Zeszyt: 10, Strony: 243-251
  Bogdan Antoszewski, Władysław Nowak
  Opublikowano: 2008
   
 26. Application of coated tools In deep-drawing process
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 11, Strony: 109--114
  Emil Evin, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 27. Application of coated tools in deep-drawing process
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 109-115
  Emil Evin, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 28. Badania odporności na ścieranie folii okleinowych stosowanych w budownictwie
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 7, Strony: 133-138
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 29. Break-in coverings of bronze bearing liner research
  w czasopiśmie:   12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON'2008
  Zeszyt: 10, Strony: 253-262
  Wiaczesław Tarelnik, M. Dowrzik, W. Marcuinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 30. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Kształtowanie przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych na elementach części maszyn
  w czasopiśmie:   7th International Seminar on Technical System Degradation Problems
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 31. Mikroteksturowanie powierzchni ślizgowych par tarcia obróbką elektroerozyjną
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Tom: 1, Zeszyt: 10, Strony: 231-238
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2008
   
 32. Porównawcza ocena własności tribologicznych powierzchni z teksturą geometryczną
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008
  Zeszyt: 11, Strony: 265-270
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 33. Shaping of antiwear surface layers of machine elements
  w czasopiśmie:   VII International Technical Systems Degradation Seminar
  Strony: 8-13
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 34. Tribological properties of electro-spark deposited composite coatings
  w czasopiśmie:   7th International Seminar of Technical Systems Degradation
  Strony: 122-124
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 35. Tribological properties of ESD coatings after laser treatment
  w czasopiśmie:   6th International Conference - Tribology BALKANTRIB'08
  Strony: 165
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 36. Właściwości tribologiczne przeciwzużyciowych powłok kompozytowych nanoszonych obróbką elektroiskrową
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych
  Strony: 102-103
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2008
   
 37. A study of friction of textured surface
  w czasopiśmie:   Interantional Conference BALTRIB'2007
  Strony: 51-58
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 38. Diagnozowanie plazmy niskotemperaturowej w plazmotronach do natryskiwania
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 5, Strony: 21-28
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2007
   
 39. Doświadczenia z eksploatacji pomp do mikrotunelowania
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Politechniki Śląskiej
  Zeszyt: 18
  Bogdan Antoszewski, Władysław Nowak
  Opublikowano: 2007
   
 40. Koszty wytwarzania powierzchni z teksturą geometryczną
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 3, Strony: 172-178
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 41. Microstructure of plasma sprayed NiCrBSi coating.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 5, Strony: 247-252
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 42. Powyszenije kacziestwa babbitowych podszipnikow skolzenija
  w czasopiśmie:   XIV International Scientific Conference - The XXI Century Technology
  Strony: 6-7
  W.S. Marcinkowskij, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 43. Shaping of heterogenous surface in sliding friction pairs
  w czasopiśmie:   IV Kongres ICPM - Obróbka Precyzyjna
  Strony: 191-195
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2007
   
 44. Teksturowanie powierzchni roboczych uszczelnień czołowych
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń
  Strony: 44-53
  Bogdan Antoszewski, Piotr Sęk
  Opublikowano: 2007
   
 45. Tribological properties of WC-Co electro-spark coatings modyfied by laser alloying
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Zeszyt: 5, Strony: 58-61
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2007
   
 46. Wpływ parametrów procesu nawęglania elektroiskrowego na własności warstwy wierzchniej stali
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 7, Strony: 59-65
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik, Aleksander Bieołus, Michaił Dovshik
  Opublikowano: 2007
   
 47. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Advanced surface engineering in the automotive industry
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa konferencja - Niezawodność, Bezpieczeństwo i Diagnostyka Środków Transportu TRANSPORT'2006
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2006
   
 48. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Podniesienie odporności na zużycie frettingowe elementów suchych sprzęgieł wielopłytkowych
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELECTROMACHINING EM'2006
  M. Bratuszczak, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 49. Powierzchnie niejednorodne kształtowane metodą elektroiskrową i laserową
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 208-210
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 50. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Powyszenije kaczestwa powierchnosti kompresorowo i nasosnowo oburydowanija
  w czasopiśmie:   XIII International Scientific Conference "The XXI Century Technology"
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A. Biełus, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 51. Powyszenije kaczestwa powierchnosti podszipnikowych szejek rotorow kompressornowo oborudowanja
  w czasopiśmie:   XIII International Scientific Conference "The XXI Century Technology"
  Strony: 22-32
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, A. Biełous, L. Wołkowa, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 52. The microstructure and tribological properties of WC-Co electro-spark coatings modyfied by laser alloying
  w czasopiśmie:   IX International Symposium INTERTRIBO'2006
  Strony: 236-240
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 53. Electro discharge and laser texturing of sliding face of mechanical seals
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 3, Strony: 115-123
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik, Edward Wajs
  Opublikowano: 2005
   
 54. Eliektroerozionnoie liegirowanije - mietod wosstanowlienija dietaliej rotornych maszin
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 1, Strony: 119-125
  Wiaczesław Tarelnik, M. Zacharow, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 55. Heterogeneous surfaces of laser treated electro-spark coatings
  w czasopiśmie:   4th Conference Coatings and Layers
  Strony: 9-12
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2005
   
 56. High energy thermal spray techniques
  w czasopiśmie:   4th Conference Coatings and Layers
  Strony: 249-254
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 57. Laser treatment of electro-spark deposited coatings   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 13-15
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 58. Pidwiszcziennja mszcznosti ziednannja antifrikcjnogo szaru pidszipnikiw kowzannja i mietaliewoj osnowi
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 12, Strony: 125-131
  Wiaczesław Tarelnik, W. Jariemienko, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 59. Plasma sprayed sliding surface of mechanical seals
  w czasopiśmie:   11th International Conference HERVICON'2005
  Tom: 3, Strony: 110-114
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Edward Wajs
  Opublikowano: 2005
   
 60. Rozkład naprężeń własnych w powłokach elektroiskrowych przetapianych laserem
  w czasopiśmie:   III Ukraińsko-Polska Konferencja Młodych Naukowców
  Strony: 74-76
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 61. Uprawlienije mikrotwierdostiu powierchnostnych słojew dietalij maszyn
  w czasopiśmie:   XII International Scientific Conference - The XXI Centry Technology
  Strony: 11-29
  W. B. Talernik, N.W. Zacharow, E.W. Konoplianczenko, W.S. Marcinkowskij, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 62. Wpływ modyfikacji laserowej na wybrane właściwości użytkowe powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych
  Zeszyt: 11, Strony: 115-124
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 63. Wpływ obróbki laserowej na mikrotwardość i rozkład naprężeń własnych w powłokach elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2/1, Zeszyt: 5, Strony: 62-66
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 64. Wpływ obróbki laserowej na właściwości użytkowe powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowe Sympozjum IPMiT - Doskonalenie Konstrukcji oraz Metod Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych
  Strony: 625-633
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 65. Wytwarzanie powierzchni niejednorodnych technologią elektroiskrową i laserową
  w czasopiśmie:   Inżynieria Rolnicza
  Zeszyt: 2/2005, Strony: 23-30
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2005
   
 66. Doslidżiennja na eliektrnnomu mikroskopi powierchniewich szariw stali 38X2MJA, sformowanich riznimi mietodami
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 11, Strony: 96-103
  Wiaczesław Tarelnik, N. Zacharow, E. Konopliancienko, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 67. Improving rubbing surfaces of face seals by electroerosion alloyage
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004
  Strony: 233-240
  Wiaczesław Tarelnik, M. Zacharow, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 68. Investigation of tribological properties of electrospark coatings
  w czasopiśmie:   IV International Tribology Conference, PRAGOTRIB 2004, Czechy
  Strony: 72-76
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 69. Kombinirowannaja technologija uproćnienija i riemonta podszipnikowych szieek rotorow
  w czasopiśmie:   Kompriessornaja Miechnika i Pniewmatika
  Zeszyt: 8, Strony: 31-36
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 70. Kształtowanie powierzchni niejednorodnych poprzez obróbkę laserową powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Materiały Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych. Warszawa 2004
  Zeszyt: 10, Strony: 15-20
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2004
   
 71. Metallograficieskije issliedowania babbitowych pokrytij podszipnikow skolżienija s promieżytoćnym słoiem iz miedi ili ołowiannoj bronzy
  w czasopiśmie:   Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta
  Zeszyt: 13, Strony: 122-128
  Wiaczesław Tarelnik, W. Pćielinciew, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 72. Powyszienie kaciestwa babbitowych pokrytij podszipnikow skolżienija
  w czasopiśmie:   Konferencija EKKON'04,15-17 wrzesień 2004, Odiessa
  Strony: 130-133
  Wiaczesław Tarelnik, W. Pćielinciew, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 73. Powyszienie riesursa detaliej rotornych maszin
  w czasopiśmie:   XIII International Conference Kompressornaja Tiechnika i Pniewmatika w XXI wiekie. Sumy, Ukraina, 15-16.09.04
  Tom: 1, Strony: 184-189
  Wiaczesław Tarelnik, N. Zacharow, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 74. Razrobotka technologii powyszienia kaciestwa powierchnostnych słoiew koliec impulsnych torciewych uplotnienij.
  w czasopiśmie:   The XI International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", wrzesień 2004, Ałuszta, Ukraina
  Strony: 138-145
  Wiaczesław Tarelnik, N. Zacharow, E. Konopliancienko, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 75. Testing the resistance to seizure of electro spark deposited coating
  w czasopiśmie:   Problems of Tribology
  Zeszyt: 1, Strony: 8-13
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2004
   
 76. Uszczelnienia czołowe z niejednorodnymi powierzchniami kształtowanymi technologią elektroiskrową
  w czasopiśmie:   X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004
  Strony: 219-227
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2004
   
 77. Analiz izmienia powierchnostnogo rielsa pri połuciienii pokrytii eliektroiskrowym metodom
  w czasopiśmie:   The X International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", 8-14.09.2003, Ałuszta, Ukraina
  Zeszyt: 2, Strony: 40-44
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 78. Badania odporności na zacieranie powłok nanoszonych elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 1, Zeszyt: 6, Strony: 242-247
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2003
   
 79. Kombinirowannyje mietody powyszienia kacziestwa powierchnostiej dietalij maszin
  w czasopiśmie:   Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta
  Tom: 2, Zeszyt: 6, Strony: 242-251
  Bogdan Antoszewski, N. Zacharow, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2003
   
 80. Metallograficieskije issliedowania powierchnostnych słojew, sformirowannych na stali 38X2MJA razlićnymi metodami
  w czasopiśmie:   The X International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", 8-14.09.2003, Ałuszta, Ukraina
  Tom: 2, Strony: 10-17
  Wiaczesław Tarelnik, N. Zacharow, E. Konopliancienko, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 81. Porównanie własności użytkowych wybranych rodzajów powłok na tle powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   VII konferencja naukowo-techniczna, Electromachining 2003, Rydzyna
  Strony: 10
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2003
   
 82. Supersonic spraying as an alternative to chromium plating
  w czasopiśmie:   5th European Conference TRANSCOM 2003, Zilina 2003
  Strony: 191-194
  Wojciech Żórawski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2003
   
 83. Własności trybologiczne powłok nakładanych elektroiskrowo
  w czasopiśmie:   Materiały Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych, Warszawa
  Zeszyt: 9, Strony: 95-100
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2003
   
 84. Laserowe kształtowanie niejednorodnych powierzchni ślizgowych węzłów tarcia
  w czasopiśmie:   Materiały na naukowe posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN, Kielce
  Strony: 27-39
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2002
   
 85. Tribological properties of heteregenous plastic and ceramic coatings
  w czasopiśmie:   XII International Conference, Mechanics of Composite Materials, Ryga 2002
  Strony: 139
  Tomasz Otmianowski, Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2002
   
 86. Tribological properties of multilayer electrodischarge coatings
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowe Sympozjum INTERTRIBO 2002, Słowacja
  Strony: 315-319
  Bogdan Antoszewski, Tomasz Otmianowski
  Opublikowano: 2002
   
 87. Uprawlienie kaczestwa powierchnostnych słojew par trienija
  w czasopiśmie:   X Intenationale Conference HERVICON'2002, Sumy, Ukraina
  Tom: 3, Strony: 118-127
  W. B. Tarelnik, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2002
   
 88. Własności elektroiskrowo kształtowanych powierzchni slizgowych węzłów tarcia
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej
  Tom: 87, Zeszyt: 27, Strony: 21-26
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2002
   
 89. Analiza modelu procesu tarcia pierścieni uszczelnień czołowych z niejednorodnymi powierzchniami roboczymi
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 74, Strony: 7-15
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 90. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Badania trwałości powierzchni wałków obrotowych współpracujących z uszczelnieniem elastomerowym
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowa Konferencja "Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń", Wrocław-Polanica Zdr
  Bogdan Antoszewski, B. Fijałkowski
  Opublikowano: 2001
   
 91. Natrysk cieplny - metody, zastosowania, własności
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 75/200, Strony: 47-56
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 92. Technologie inżynierii powierzchni w technice uszczelniania
  w czasopiśmie:   Terotechnologie, Akademia Rolnicza w Lublinie, maj 2001
  Strony: 9-19
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 93. Umacnianie części maszyn przez nakładanie powłok elektroiskrowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
  Zeszyt: 75, Strony: 145-153
  Jerzy Styczeń, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2001
   
 94. Wspomagane komputerowo niezawodnościowe projektowanie uszczelnień czołowych
  w czasopiśmie:   XXIX Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2001
  Strony: 7-16
  Bogdan Antoszewski, Tomasz Otmianowski
  Opublikowano: 2001
   
 95. Tribological characteristics plasma sprayed coatings Tribologicke charakteristiky plazmom striekanych pavlakov   1 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica Slovaca
  Tom: 4, Strony: 75-80
  Bogdan Antoszewski, Emil Evin
  Opublikowano: 2000
   
 96. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Development of scuffing phenomena in detonation ceramic sprayed coatings
  w czasopiśmie:   INTERTRIBO 99, Słowacja 1999
  Bogdan Antoszewski, Tomasz Otmianowski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1999
   
 97. Efekty lokalnej obróbki laserowej powłok natryskiwanych plazmowo
  w czasopiśmie:   Seminarium IMP pt. "Powierzchniowe obróbki cieplne wyrobów metalowych" Gdańsk 18.02.98
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 98. Influence of surface microstructure of ceramic coatings on the initiation and development of scuffing phenomena
  w czasopiśmie:   15th International Thermal Spray Conference, Nicea, France 1998
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 99. Laser remelting of thermally sprayed coatings
  w czasopiśmie:   Journal of the University of Applied Sciences Mittweida
  Zeszyt: 9
  Bogdan Antoszewski, Tomasz Otmianowski
  Opublikowano: 1998
   
 100. Local laser treatment of tribological plasma sprayed coatings
  w czasopiśmie:   15th International Thermal Spray Conference, Nicea, France 1998
  Tomasz Otmianowski, Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 101. Powstawanie i rozwój zjawiska zacierania powłok natryskiwanych plazmowo
  w czasopiśmie:   Seminarium IMP pt.: "Powierzchniowe obróbki cieplne wyrobów metalowych" Gdańsk 18.02.98
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 102. Regeneracja elementów wielkogabarytowych metodą natrysku cieplnego
  w czasopiśmie:   Konferencja REGENERACJA 98, Bydgoszcz 1998
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 103. Własności katalityczne natryskiwanych plazmowo powłok z MnO
  w czasopiśmie:   Konferencja REGENERACJA 98, Bydgoszcz 1998
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 1998
   
 104. Laserowe i plazmowe kształtowanie powierzchni roboczych ślizgowych węzłów tarcia
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Tom: Mechanika, Zeszyt: 57, Strony: 49-56
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 1997
   
 105. Tribology aspect of the laser treatment for mechanical seals
  w czasopiśmie:   15th International Conference on Fluid Sealing Maastricht 1997
  Strony: 27-37
  Bogdan Antoszewski, J. Rokicki
  Opublikowano: 1997
   
 106. Własności ślizgowych węzłów tarcia z niejednorodnymi powierzchniami natryskiwanymi plazmowo
  w czasopiśmie:   III Krajowa Konferencja Naukowa "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych", Łódź 1997
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Цементация электроэрозионным легированием   25 pkt
  Wiaczesław Tarelnik, Bogdan Antoszewski, Wasilj Marcinkowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Современные методы формообразования поверхностей трения деталей машин   25 pkt
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Borysowicz Tarelnik, Zygmuntowicz Marcinkowski Wasylij
  Opublikowano: 2013
   
 3. Warstwy powierzchniowe z teksturą: kształtowanie wybranymi technologiami wiązkowymi oraz właściwości tribologiczne   20 pkt
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 4. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Powyszenije kaczestwa podszipnikow skolrzenija
  Wiaczesław Tarelnik, Włodzimierz Marcinkowski, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2006
   
 5. Własności laserowo i plazmowo modyfikowanych ślizgowych węzłów tarcia na przykładzie uszczelnień czołowych   14 pkt
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 1999
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Selected Problems of Surface Engineering and Tribology   5 pkt
  Bogdan Antoszewski, Viacheslav Tarelnyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Inżynieria powierzchni: wybrane zagadnienia   4 pkt
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   

Rozdziały w monografiach
 1. Elektroefektiwnyje i energosbieragajuszczije technołogii lazernoj obrabotki   5 pkt
  w książce:   Energoefektywnyje, alternatywnyje i energosbiregajuszczije technołogii
  Strony: 144-191
  Bogdan Antoszewski, G. Peczkis
  Opublikowano: 2016
   
 2. Forming the running coatings to increase the wear resistance of the bronze bearing pads for the sliding bearings   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Surface Engineering and Tribology
  Strony: 51-68
  V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, Bogdan Antoszewski, Piotr Kurp
  Opublikowano: 2016
   
 3. Improving wear resistance of babbitt sliding bearings   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Surface Engineering and Tribology
  Strony: 69-86
  V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Methods of texturing and their effect on the reduction of friction resistances   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Surface Engineering and Tribology
  Strony: 7-19
  Bogdan Antoszewski, Viacheslav Tarelnyk
  Opublikowano: 2016
   
 5. Problems of improving the quality of the surface layers of the mechanical seal rings   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Surface Engineering and Tribology
  Strony: 99-110
  V. Tarelnyk, Bogdan Antoszewski, A. Belous, Zhukov A.
  Opublikowano: 2016
   
 6. Wpływ parametrów spawania laserowego na właściwości złącza Ni-Pt w świecach zapłonowych dla silników na biopaliwo.   5 (1,33) pkt
  w książce:   Wybrane problemy w mechatronice i inżynierii materiałowej.
  Tom: 80, Strony: 22-33
  Rafał Banak, Tomasz Mościcki, Szymon Tofil, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   
 7. KOMPOZYTY NATRYSKANE ZIMNYM GAZEM W PROCESACH ELEKTROTECHNOLOGICZNYCH   5 (1,00) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 227-239
  Wojciech Żórawski, Anna Góral, Bogdan Antoszewski, Piotr Furmańczyk, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2015
   
 8. Metoda doboru parametrów laserowej ablacyjnej obróbki materiałów   5 (1,33) pkt
  w książce:   Procesy Elektrotechnologiczne. Modelowanie i Sterowanie
  Strony: 182-192
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Szymon Tofil, Józef Broncek
  Opublikowano: 2015
   
 9. Elektroerozjonnyje legirowanije i lazernoje teksturizowanije powierchnosti skołżenija mechaniczeskich upłotnienij   5 pkt
  w książce:   Bezopastnost eksplyatacji kompresornowo i nasosnowo oborudowanija
  Strony: 211-223
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik, Wasylij Marcinkowski
  Opublikowano: 2014
   
 10. Formirowanije powierchnostiej skolżenija torciewych upłotnienii razlicznymi metodami   5 pkt
  w książce:   Bezopastnost eksplyatacji kompresornowo i nasosnowo oborudowanija
  Strony: 223-237
  Wiaczesław Tarelnik, Wasylij Marcinkowskij, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2014
   
 11. Mikroteksturowanie powierzchni technologią elektroerozyjną i laserową   5 (2,00) pkt
  w książce:   Inżynieria wojskowa, problemy i perspektywy
  Strony: 475-492
  Norbert Radek, Bogdan Antoszewski, Jacek Pietraszek
  Opublikowano: 2014
   
 12. Uszczelnienia czołowe z teksturowana powierzchnią ślizgową do pomp zatapialnych   5 (4,00) pkt
  w książce:   Eksploatacja systemów tribologicznych. Tom II. Tarcie, zużycie, smarowanie wybranych węzłów tribologicznych
  Strony: 216-252
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2013
   
 13. Shape measurments of surfaces with geometrical texture made on SiC rings   5 (2,50) pkt
  w książce:   Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance
  Tom: M29, Strony: 117-122
  Piotr Sęk, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2012
   
 14. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Laser texturing of sliding surface – some aspects of formation and lubrication
  w książce:   Innovative Manufacturing Technology
  Strony: 380-391
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 15. Modeling of friction and flow in the sliding pairs with microstructure of surface   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 106-119
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 16. PROBLEMY MIKROSPAWANIA LASEROWEGO ELEMENTÓW Z Ni-Cr, W ORAZ STOPÓW Pt   4 (2,00) pkt
  w książce:   Warstwa wierzchnia technologicznie kształtowana
  Strony: 115-122
  Szymon Tofil, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2011
   
 17. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Improwvement of the conditions of lubrication friction ties by laser textured lubrication
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 1, Strony: 62-75
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   
 18. Kształtowanie powierzchni ślizgowych par kinematycznych obróbkami erozyjnym   3 pkt
  w książce:   Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne niekonwencjonalnych technik wytwarzania
  Strony: 20-27
  Bogdan Antoszewski, Wiaczesław Tarelnik
  Opublikowano: 2006
   
 19. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Laserowe teksturowanie powierzchni pierścieni z węglika krzemu
  w książce:   Inżynieria powierzchni wybrane zagadnienia
  Bogdan Antoszewski, Jacek Widłaszewski
  Opublikowano: 2005
   
 20. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Problemy inżynierii materiałowej w budowie i eksploatacji urządzeń mechanicznych
  w książce:   Wybrane zagadnienia transportu samochodowego
  Strony: 9-27
  Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2005
   
 21. Obróbka laserowa powłok tytanowych i molibdenowych nanoszonych elektroiskrowo   3 (1,50) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowaną wiązką energii
  Strony: 177-183
  Bogdan Antoszewski, Norbert Radek
  Opublikowano: 2003
   
 22. Computer-aided measurment and evaluation of friction ratios in the deep-drawing process
  w książce:   Metrology in Quality Assurance Systems
  Emil Evin, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - Wybrane zagadnienia technologii maszyn
  Wiesław Olszak, Stanisław Adamczak, Grzesik Wit, Bogdan Antoszewski, Edward Miko, Józef Gawlik
  Opublikowano: 2015
   
 2. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żórawski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - Hermomechanika i samoregulujące się uszczelnienia impulsowe
  Włodzimierz A. Marcinkowski, Stanisław Adamczak, Czesław Kundera, A. Mężyk, M Gawliński, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2010
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposob uprocznienija powierchnostiej termoobrabotannych stalnych detalej   15 pkt
  Wiaczesław Tarelnik, W.Z. Marcinkowskij, P.W. Kosenko, T.P. Wołoszko, Bogdan Antoszewski
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1