Kliknij na literę, żeby na liście były tylko nazwiska rozpoczynające się od wybranej litery ( [...] - wszystkie nazwiska)
  Kliknij na nazwisko autora, żeby dowiedzieć sie o nim więcej.

Informacje o autorach


 

 
Nazwisko i Imię Tytuł
naukowy
Stanowisko Funkcja Wydział Katedra Grupa Liczba
publikacji
Liczba
publikacji JCR
Liczba
punktów
do oceny
Punkty
za dzieła
prof. dr hab. inż. arch. Profesor WBiA KAiU profesorowie tytularni 47 0 261,00 0,00
prof. dr hab. inż.
dr h.c.
Profesor WMiBM KTMiM profesorowie tytularni 291 21 1 046,57 0,00
mgr inż. Asystent WBiA KWMiKBiM asystenci 21 2 207,57 0,00
dr Adiunkt Inny Bd adiunkci 28 0 80,00 0,00
mgr inż. Asystent WMiBM KAiR asystenci 3 0 7,50 0,00
prof. dr hab. inż. Profesor Kierownik Zakładu WMiBM KIEiPSL profesorowie tytularni 194 14 1 220,22 0,00
mgr inż. Pracownik techniczny WMiBM KTKiU pozostali 11 0 25,83 0,00
dr hab. inż.
prof. PŚk
Profesor BRAK DANYCH WEAiI KIEiE profesorowie (stanowisko) 57 4 354,91 0,00
Liczba osób:   8